دانلود پایان نامه

موضوع :

 بررسی تطبیقی حقوق خانوادگی زن در اسلام و زرتشت

پایان نامه ارشد :

 

ازدواج در اسلام
نکاح از مصدر ثلاثی و از ریشه نَکَحَ ، یَنکَحُ می باشد .نکاح در لغت به معنی تقابل است و در زبان عرب هرگاه دو کوه مقابل یکدیگر قرار گرفته باشند گفته میشود: تَناکَحَ الجَبَلان،یعنی دو کوه در مقابل هم واقع شده اند .ولی از نظر اصطلاح نکاح به مفهوم عقل است که در زبان فارسی به « زن گرفتن » و «شوهرکردن » تعبیرمیشود . من حیث المجموع می توان نکاح را اینگونه تعریف کرد : « نکاح رابطه ای است حقوقی –عاطفی که به وسیله عقد بین زن و مرد حاصل میگردد و به آنها حق می دهد که با یکدیگر زندگی کنند».
نکاح یکى از مستحبات مورد تاکید است . و روایاتى که در ترغیب مردم بر آن و مذمت ترک آن وارد شده بى شمار است .
شرع مقدس اسلام به ازدواج عنایت و تاکید فوق العاده ای دارد و صراحتا در قرآن به آن تاکید شده و می فرماید:
“مردان بی زن و زنان بی شوهر ازدواج کنند”(نور/ 24)
حضرت محمد (ص)می فرماید:
“هیچ چیز نزد خداوند محبوبتر از ازدواج نیست “(حرعاملی/ 1376ق/3 )
“ازدواج کنید که همان اازدواج کردن سنت رسول خداست که همواره میفرمود :هر کسی که دوست دارد از سنت من تبعیت کند همانا ازدواج کردن از سنت من است.” (همان)
اسلام به پسر و دختر امر می کند که هر چه زودتر ازدواج کنند و آنقدر به این امر مهم تاکید دارد که رسول گرامی ازدواج نکردن را اعتراض از سنت خویش ،یعنی خروج از اسلام می داند و خانه ای را که در آن ازدواج صورت پذیرد بهترین خانه می داند. (همان)
3-1-1 فضیلت ازدواج در اسلام
خداوند انسان را به گونه ای آفریده که بدون همسر ناقص است.انسان هر از نظر علم و ایمان و فضائل اخلاقی بالا برود تا همسر انتخاب نکند به کمال مطلوب نمی رسد.هیچ چیز جای ازدواج و تشکیل خانواده را نمی گیرد جنس مذکر و مونث به یکدیگر نیازمندند هم از نظر روحی و هم از نظر جسمی ،هر کدام به تنهایی ناقصند و هنگامی که در کنار هم فرار گرفتند همدیگر را کامل می کنند این قانون نظام آفرینش است و بر کل هستی حاکم می باشد فضیلت ازدواج به قدری است که آیات فراوانی در قرآن برای آن آمده شده است. (صاحبدل/ 1386/ 78)
قرآن زن و مرد را لباس همدیگر می داند.”هن لباس لکم و انتم لباس لهن.”
“زنان لباس شما مردانند و شما مردان لباس زنهایید.” (بقره/ 187)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق
از اهداف تحقیق می توان به این موارد اشاره کرد :

 • پاسخ گویی به شبهات وارده در تطبیق ادیان
 • مقایسه جایگاه و حقوق خانوادگی زن پیش از اسلام و پس از اسلام در ایران
 • پاسخ گویی به سئوالات دانش آموزان در گیر با تبلیغات سوء رسانه های غربی
 • یافتن منشاء واحد ادیان
 • جذابیت ایران باستان و به تبع آن دین حاکم بر آن زمان.
 • یافتن وجوه تشابه و تفاوت مسائل حقوقی زن امروز و زن در ایران باستان.

1-5 سوالات تحقیق
از سوالات تحقیق می توان به موارد ذیل اشاره کرد :

 • از لحاظ حقوقی زن کنونی برتر است یا زن در ایران باستان؟
 • از لحاظ موقعیت اجتماعی و فرهنگی زن کنونی برتر است یا زن در ایران باستان؟
 • حقوق زنان در دین زرتشت در مقایسه با اسلام تا چه حد متفاوت است؟
 • عظمت زن در انگاره های تاریخی که به چشم می خورد مرتبط با دین او بوده یا به جایگاه اجتماعی ناشی از حاکمیت در آن زمان؟
 • زن در دین اسلام از اهمیت بیشتری برخوردار است یا زن در دین زرتشت؟
 • با توجه به تغییرات زمان و نیازهای اجتماعی، آیا دین باستانی زرتشت تامین کننده نیازهای زن امروز می باشد؟