دانشگاه سوره

دانشکده فرهنگ و ارتباطات

پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد تبلیغ و ارتباطات فرهنگی

عنوان پایان نامه نظری:

بررسی کیفی تطبیقی اخبار 20:30 سیمای جمهوری اسلامی ایران و برنامه خبری شصت­دقیقه بی­بی­سی فارسی

استاد راهنمای نظری:

دکتر امیدعلی مسعودی

استاد مشاور:

دکتر محمد سلطانی فر

92/91

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

بررسی شیوه پرداخت رسانه های رقیب به اخبار روز -در روز 18 تیر که تاریخ سیاسی رخدادهای اپوزیسیون در ایران رقم خورد و روز 9 مهر که زمان برگزاری کنفرانس فلسطین با حضور کشورهای اسلامی به عنوان آرمان انقلاب اسلامی و جهان اسلام بود- موضوع این پژوهش است
هدف این کار بررسی «تفاوت» در «بازنمایی» رویدادها با روش تحلیل شیوه پردازش اخبار، بررسی دروازه بانی و روایت خبر، روش های اقناع تبلیغ و پوشش خبری و معنای حاصل از آن و در نهایت شیوه معناسازی از رویدادها در دو رسانه رقیب است
این امر به کمک مقولاتی که از نظریه بازنمایی استخراج شد – که سوالات پژوهش نیز هست- میسر شد؛  در مجموع این فرایند به کدهایی انجامید که منجر به دسترسی به یافته های پژوهش شد
لازم به ذکر است که یافته های این پژوهش منحصر به 4 بولتن است و قابل تعمیم نیست

 

واژگان کلیدی

نشانه شناسی، بازنمایی در رسانه، تحلیل ژورنالیستی خبر، شبکه های خبری فارسی زبان، معناسازی، تاکتیک های پوشش خبری و اقناع و تبلیغ

فهرست مطالب

مقدمه
2

 بیان مسئله
2

 ضرورت و اهمیت پژوهش

5

 اهداف پژوهش

6

 سوألات کلیدی پژوهش

7

 روش پژوهش

8

جامعه آماری

10

 شیوه نمونه گیری و حجم نمونه
11

شیوه های تجزیه و تحلیل داده ها 11

 پیشینه پژوهش

11

 

 مقدمه
16

 نظریه های مرتبط با پیام (اخبار) 16

کلیاتی درباره دو شبکه
19

 نظریاتی درباره تلویزیون
20

جامعه شناسی اخبار
25

نظریه بازنمایی 28

 مقدمه
39

 نشانه شناسی
40

تحلیل ژورنالیستی
46

عناصر متن رسانه ای

53

تحلیل متن تصویری

53

تاکتیک های پوشش خبری

57

اقناع و تبلیغ
73

روش انجام پروژه 78

تحلیل
80

روایی و پایایی
81

 

تحلیل بولتن ها 86

تحلیل 20:30. 86

تحلیل شصت دقیقه
96

ساختار کلی بولتن ها 99

تحلیل عناصر متن رسانه ای

104

بررسی دروازه بانی خبری

106

تحلیل ژورنالیستی
116

شیوه معناسازی

124

منابع
129

1مقدمه

عصر ارتباطات دنیایی از شگفتی را برای مردم به ارمغان آورد
تجربه مجازی واقعیات، سرعت دریافت اطلاعات و اخبار، تفریحات بی­هزینه در منزل با بهره گرفتن از تخیل رسانه­ای و

همه تغییر اساسی در سبک زندگی افراد ایجاد کرد
اگر پیش از این ویژگی­های جسمانی برای کشاورزی، جنگ

، ابزار قدرت محسوب می­شد اکنون اطلاعات و اخبار، اقتصاد و قدرت جدیدی را شکل داده­اند که قدرت و اقتصاد دانایی نامیده شده است

تردیدی در این واقعیت نمی­توان داشت که جهان درحالت خیز تازه­ای به سمت یک تحول دوران ساز است
جانمایه این تحول در حوزه اطلاع رسانی و دانایی استقرار یافته است

همان طور که خون مهم ترین عنصر حیات انسان است اطلاعات نیز خون جامعه اطلاعاتی محسوب می­ شود چون در جهان­هستی همه چیز در حال تغییر و تحول است

مطلب دیگر :
پایان نامه رابطه بین سرمایه گذاری در فن آوری اطلاعات با عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در ...

کارشناسان جامعه اطلاعاتی را جامعه­ای می­دانند که در آن ارتباطات، عامل انتقال­دهنده واقعی برای ایجاد تغییر و تحول در هر فرد به منظور دستیابی عملی به اطلاعات است

مچلوپ[1]بنیانگذار تخصصی سازی مطالعه جامعه اطلاعاتی، کوشید با مقیاس های آماری به قلمرو صنایع اطلاعاتی گام بگذارد
او پنج گروه صنعتی عمده را مشخص کرد که «رسانه های ارتباطی» از آن جمله اند
(وبستر،1383،29)

1-2 بیان مسئله

«قدرت» از نظر برتراند راسل به معنای «ایجاد اثرات مورد نظر» است و ماکس وبر آن را «تحمیل اراده خود بر رفتار دیگران» تعریف می کند
با شکل گیری رسانه ها از قرن 18 ، رسانه ها هم از ساخت قدرت تاثیر گرفتند و هم بر آن تاثیر گذاشتند
بازیگران در عرصه بین الملل برای کنترل رفتار و اعمال جوامع (ساختن و مدیریت افکار عمومی) از تاثیرات رسانه ها بهره می­برند
(محمدی، مسعود، 1389، 8)

اکنون با برداشته شدن مرزهای سیاسی از طریق رسانه ­ها، مدعیان قدرت برای به حداکثر رساندن قدرت خود، جهت ایمن ساختن آن در مقابل مخالفان از رسانه ­ها برای به دست گرفتن افکار عمومی جهان استفاده می کنند

اکنون هم صاحبان دولتی رسانه در ایران و هم مالکان بی­بی­سی به این امر آگاهی دارند و هر یک بر اساس شرایط خود برای موفقیت در این جنگ رسانه ای تلاش می کنند
در این میان رسانه­ای موفق است که ادبیات رسانه را به خوبی بشناسد و از تکنیک­های لازم برای اقناع و ترغیب بهره گیری کند تا بتواند در شکل دادن افکار­ عمومی موثر باشد
گرچه دسترسی به بی­بی­سی در ایران غیر قانونی است اما به گفته جواد آرین منش نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در حال حاضر 5/4 میلیون گیرنده و دیش ماهواره­های غیر مجاز در کشورمان فعال است و در حال حاضر سه هزار شبکه ماهواره ای در داخل ایران با آنتن­های معمولی قابل دریافت است
[2]

اکنون رسانه ها به عنوان یک نهاد اجتماعی در درون منطق ذهنی افراد رسوخ کرده ­اند و شیوه زندگی مصرف کنندگان رسانه ­ها را شکل می­ دهند
بازنمایی­های رسانه­ای از واقعیت، واقعیت جدیدی برای مصرف کنندگان رسانه ­ها می­سازند
منظور از بازنمایی، فرایند ثبت ایده­ها، دانش یا پیام­ها به شکل فیزیکی است
(دانسی[3]، 87، 20)

رسانه ها مهمترین منبع دسترسی به دنیای اطلاعات هستند
اگرچه اطلاعات عمدتا جنبه عامه پسند دارد اما مهم این است که انحصار اطلاعاتی شکسته شده است
این شکست انحصار ، گذر از مرزهای سیاسی را هم شامل می شود و «تکثر اطلاعاتی» به معنای کامل تحقق یافته است

در این شرایط تکثر رسانه­ای و تکثر اطلاعاتی، مخاطب سوژه­ای فعال است که می ­تواند متن[4] را به نحو دیگر قرائت و مصرف کند
سوژه در برخورد با متن و به هنگام مصرف آن، متن دیگری تولید می­ کند که از آن به تولید در حین مصرف یاد می­ شود
(کاظمی، 87، 184)

اکنون اخبار[5] به عنوان ژانر اساسی در تلویزیون مطرح است و اساسا یک گونه جدید از واقعیت­سازی را در اخبار با بهره گرفتن از تصویر ایجاد کرده است
برنامه خبری صرفا جمع بندی وقایع روز نیست بلکه مانند هر متن رسانه­ای، محصولی ارگانیک است
در نتیجه قالب و برنامه ­ریزی برنامه ­های خبری گرایش به تغییر سریع دارد تا ماهیت متغیر خود اخبار را منعکس سازد
( سلبی[6]، کاودری،80، 161)

برنامه­خبری مانند هر متن رسانه ای، نتیجه انتخاب و سازه است
پس اخبار «پنجره ای رو به جهان نیست»
گرچه شاید به نظر برسد که وقایع روز را بی­طرفانه بیان می­ کند این یکی از همان اسطوره­هایی است که برنامه های خبری می­خواهند درباره خود بسازند: این که صرفا توضیحاتی ساده و عینی از واقعیت هستند
چنین اسطوره­ای در کنار موضوع­های مهم دیگری قرار می­گیرند پس وظیفه شما

باید «اسطوره­زدایی» از برنامه ­های خبری باشد
(همان، 162)

حال اگر رسانه مورد اعتماد مخاطبان باشد، مخاطبان آن را واقعیت قلمداد می­ کنند
اگر نه، دست به «مقاومت نشانه شناختی» زده و تفسیر جدیدی از آن ارائه می­ دهند
فیسک معتقد است که نخبگان فکری و روشنفکران که دارای قدرت نشانه شناختی (semiotic power) هستند، معانی مورد نظر خود را در آثار فرهنگی و هنری می سازند؛ امّا آیا مخاطبان معمولی نیز همان معنایی را درک می کنند که مورد نظر نخبگان فکری است؟ به نظر فیسک،آن چه در عمل اتفاق می افتد نوعی مقاومت نشانه شناختی مخاطبان غیرنخبه است که بر اساس نظریه ی مخاطب فعال و مقاومت نشان دادن آنان در برابر معانی نخبه ساخته، صورت می گیرد
به نظر فیسک، مقاومت نشانه شناختی به حمایت از مردم در زندگی روزمره منجر می شود و به آنان کمک می کند تا در برابر نوعی انقیاد (subjugation)مقاومت کنند
( کوثری،1384)

مطلب دیگر :
پایان نامه ارشد علوم اجتماعی : بررسی رابطه میان آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات با توانمندسازی منابع انسانی مورد مطالعه: کارکنان دفتر مرکزی کمیته امداد امام خمینی(ره)

اعتماد، راز بقای یک رسانه در این دنیای متکثر رسانه ای است
چنانچه در دراز مدت اعتماد مخاطبان مخدوش شود «اثر بومرنگ»[7] ایجاد شده و دیگر برای مخاطب، باور پذیر نیست
واژه Boomerang به معنای چوب خمیده ای است که پس از پرت شدن به سوی پرتاب کننده برمی گردد
تأثیر بومرنگی را می توان تغییر گرایشی در جهت عکس آنچه که منظور فاعل بوده و یا به زبانی دیگر، تأثیری که به جانب خود فاعل برمی گردد، بیان کرد

گیرنده پیام، به صور گوناگونی امکان می یابد که بر فرستنده تأثیر بگذارد و این تأثیر بازگشتی را می توان عمل وارونه یا بومرنگ یا انگ نامید
(سیروس نجف آبادی)

طبق نظریه ی انگ، زمانی که فرد یا وسیله ارتباطی، انگ یا نشانی نامطلوب بر پیشانی یافت، از آستانه اعتماد فرو می افتد و تمامی محتوای آن با نیشخند و یا خشم مخاطب مواجه می شود
در اکثر موارد، چنین وسیله ارتباطی به جهت کاهش سریع و چشم گیر مشتریان خود، دچار خلأ نسبی می شود و کسانی که بدان گوش فرا می دهند، از جانب دیگران فاقد ارزش اجتماعی به حساب می آیند
فرایندهای اثر بومرنگ، بازخورد و اثر بازگشت منفی، عوامل پیدایی نشان نامطلوب یا انگ، در وسایل ارتباطی خواهد بود
(ساروخانی،1384،103)

از طرفی تلویزیون ویژگی­های خاصی دارد که به اخبار ویژگی­های خاصی می­بخشد
تلویزیون، از تصویر بهره می­گیرد
دیدن، باورپذیری را تسهیل می­ کند و واقعیت را ملموس می­ کند
اگر همین تصویر خبری آشکارا با سانسور همراه باشد این معنای ضمنی را به همراه دارد که رسانه دروغ می­گوید چون مخاطب ظرفیت پذیرش واقعیت تام و تمام را ندارد یا واقعیت، منافع صاحبان رسانه را به خطر می­اندازد و

  پس اعتماد مخاطب نسبت به رسانه سلب می­ شود

تلویزیون ایجاد کننده فرهنگ پاپ و از بین برنده حرمت­های خاص سنتی است
اکنون مقامات رده اول با تمام ویژگی­های مادی، نقاط قوت و ضعف و

دائم مورد ارزیابی هستند و مانند گذشته نظیر امپراطوران و فرمانروایان از منظر عام مخفی نیستند و حرمت و کاریزمای سابق را ندارند لذا به راحتی در قالب برنامه ­های خبری و انتقادی مورد نقد قرار می گیرند

تصویر عامل مهم در باورپذیری در مخاطب است
امّا اهمیت و ویژگی ممتاز اخبار تلویزیونی در یک ویژگی فیزیولوژیکی در انسان است: «براساس بررسی های انجام گرفته، 80 درصد اطلاعات یک فرد از طریق چشم و بقیه از طریق گوش و سایر حواس دریافت می شود
» (عباسی،1388، 20)

اخبار تلویزیونی زندگی را برای مخاطب در یک زمینه و بافت[8] خاص معنادار می­ کند
تلویزیون به عنوان رسانه ابزاری برای اعمال قدرت صاحبان رسانه ها و اهرمی تاثیر گذار بر افکارعمومی است
منافع مادی و معنوی صاحبان رسانه ها، ملاک شکل دهی به زاویه نگاه رسانه در بازنمایی رویدادهاست
در مقوله خبر که موضوع مورد بحث است تکنیک­های نگارش، تاکتیک­های پوشش خبری، اقناع و تبلیغ و نیز تصویرسازی به کار گرفته می­شوند تا اسطوره خبری مدنظر رسانه ها را بسازند و روایتی خاص از رویداد ارائه دهند تا رویکرد کلان خود را نسبت به جهان در مخاطب نهادینه کنند
اما نمی­توان فراموش کرد که مخاطب، منفعل نیست و با تلویزیون مواجه است که امتیازات زیادی در مقوله خبر نسبت به سایر رسانه ها دارد، دست به گزینش و مقاومت نشانه شناختی می زند

مطلب دیگر :
دانلود پایان نامه : تحلیل محتوی اسامی ‌سه دهه اخیر متولدین شهرستان خلخال

کار این پژوهش اسطوره زدایی از کار خبری در رسانه تلویزیون در دو نگاه رقیب است

1-3ضرورت و اهمیت پژوهش

اکنون با شبکه ­های ماهواره­ای روبرو هستیم که برنامه ­های خود را از طریق دستگاه تلویزیون پخش می­ کنند
ایران تنها کشوری است در دنیا که هنوز رویکرد خاصی را از میان رویکردهای چندگانه اتخاذ شده در مقابل ماهواره، اتخاذ نکرده­است و صرفاً در مقابل این جریان قوی ایستاده است
بر اساس آمار ارائه شده توسط سید رضا صالحی در همایش «بررسی اهداف پیدا و پنهان شبکه ­های فارسی زبان»، ارزیابی آماری از مصرف رسانه­ای مردم از شبکه ­های تلویزیونی بین 21 تا 75 درصد بوده است که گرچه از نظر ایشان هیچ یک متقن نیست چراکه سنجش قابل اعتمادی به لحاظ روشی و از نظر خودسانسوری مخاطبان وجود ندارد اما همه حاکی از آن است که به عنوان یک رسانه گرچه به­ طور غیر رسمی، رقیب هژمونی رسانه­ای در ایران مطرح است

محمد سلطانی فر طی آماری که در این همایش ارائه داد 90 ماهواره و 7 هزار شبکه تلویزیونی ماهواره­ای در جهان مشغول به فعالیت هستند که  بین 30 تا 35 ماهواره با 3000 تا 3500 شبکه در ایران قابل دریافت هستند
مجموعا 55 شبکه فارسی زبان در حال فعالیت هستند و چند شبکه فارسی زبان نظیر CNN فارسی  و یورونیوز فارسی در راه هستند
[9]

بر اساس آماری که ­بنی­هاشمی در این نشست ارائه نمود میانگین تماشای شبکه ­های فارسی زبان 5/2 ساعت در روز است که 48 درصد این زمان به به فیلم ها و سریال های ایرانی و 62 درصد به تماشای سایر برنامه­ها می­گذرد
[10]

شاید دلیل استقبال مردم از ماهواره را بتوان چنین خلاصه کرد: ارزانی دستگاه( به دلیل عدم پیش بینی مالیات برای دارندگان دستگاه)، عدم پرداخت حق اشتراک برای شبکه ها (به دلیل استفاده قاچاقی از این سیستم در ایران)، پرداخت هزینه اندک و دستیابی به دنیای گسترده رسانه ای (که نتیجه دو عامل قبلی است) و نیز عدم ارضای نیازهای سرگرمی، خبری، آموزشی و

توسط رسانه داخلی باشد

تنها واکنشی که رسانه ملی به اقبال مردم به رسانه ­های خارجی نشان داده است اول سیاه نمایی و تبلیغات سیاه از شیوه خبررسانی شبکه هاست و بعد هزینه میلیاردی برای ایجاد استودیویی شبیه استودیو بی بی سی فارسی در مجموعه خبری ساعت 14.

اکنون در این پژوهش برآنم تا جنبه­ های تکنیکی و شیوه ­های انتخاب، پردازش و گزارش اخبار، تصاویر و

را بررسی نموده و با دستیابی به شیوه ­های حاکم بر شکل دهی اخبار، خبر نویسی  و تکنیک­های اقناع و تبلیغ به­ کشف شیوه معناسازی­ها در  بازنمایی[11] رویدادها در دو شبکه دست یابم
اخبار شصت دقیقه بی­بی­سی و اخبار 20:30  هر دو ار جذاب­ترین بولتن­های دو شبکه هستند
لذا این دو بولتن برای تحلیل انتخاب شده ­اند

 

1-4 اهداف پژوهش

هدف اصلی: دستیابی به شیوه ­های معناسازی در دو شبکه

هدف فرعی: بررسی تکنیک­های ژورنالیستی، تاکتیک­های پوشش خبری و شیوه اقناع و تبلیغ

تعداد صفحه : 191

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود

پشتیبانی سایت :        *       asa
goharii@gmail
com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید