گروه حقوق خصوصی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی

گرایش حقوق خصوصی

عنوان

وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح

استاد راهنما

دکتر  سید عسکری حسینی مقدم

استاد مشاور

دکتر  احمد اسفندیاری

زمستان 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده

 

در هر جامعه خانواده اساسی ترین رکن آن محسوب می شود و حفظ این بنیان حیاتی، بر مبنای قوانین، اصول، عرف و اخلاق، مسئله ای است که باید بسیار به آن توجه کرد
وجود روابط قانونی و در چارچوب معین، در خانواده ها، از مهمترین شاخصه های این مهم به شمار می رود
در این میان کودکان اهمیت به سزایی دارند؛ چرا که کودکان امروز پدر و مادران فردا هستند
در واقع آینده هر جامعه ای را کودکان آن رقم می زنند
در جامعه ما، با توجه به اینکه وجود روابط آزاد بین زن و مرد، امری است خلاف اخلاق و قانون و در نتیجه کودکان ناشی از این روابط نیز، از نظر جامعه مطرود هستند و از لحاظ حمایت قانونی وضعیت مناسبی ندارند انگیزه های شد تا در این تحقیق، وضعیت حقوقی اطفال ناشی از روابط نامشروع را بررسی کرده، تا نقاط ضعف و قوت حمایت قانون و جامعه از این کودکان را روشن نماییم
رابطه بین زن ومرد که سبب تکون کودک می شود بر سه قسم است : رابه مشروع ، رابطه غیر مشروع و رابطه ای که مورد اختلاف است آیا مشروع است یا نامشروع
رابطه مشروع بر دو قسم است : رابطه زوجیت زن ومرد، اعتقادبه رابطه زوجیت که همان شبهه است
کودکانی که از رابطه مشروع به وجود می آیند کودکان مشروع هستند خواه رابطه از قسم اول باشد، خواه از قسم دوم
رابه غیر مشروع نیز بر دو قسم است : رابطه ای که منجر به زنا می شود و رابطه ای که در آن زنا نیست لکن در اثر تماس زن ومرد نامرم ، زن حامله می شود، مانند پسر و دختری که نامزد شده اند و قبل از اجرای عقد در اثر تفخیذ دخترحامله شده است
کودکانی که از رابطه غیر مشروع به وجود می آیند، کودکان نامشروع هستندخواه از قسم اول باشند وخواه از قسم دوم
 کودکان خارج از نکاح کودکانی هستند که بدون وجود علقه زوجیت میان پدر و مادر و در اثر ارتکاب عمل زنا و ناشی از شبهه متولد می شوند
مطابق دیدگاه حقوقی، نسب این کودکان، نامشروع و غیرقانونی است و قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران هم در ماده 1167 به پیروی از فقهای امامیه، طفل متولد از زنا را ملحق به زانی نمی داند
مفهوم عدم الحاق آن است که قانون، نسب طبیعی کودک نامشروع را نادیده می گیرد و آثار قانونی نسب مانند ولایت قهری، حضانت، نفقه و ارث را بر آن مترتب نمی کند
نتیجه آن که حقوق و تکالیفی که قانون برای اولاد در نظر گرفته است، به کودکان مشروع اختصاص می یابد
حال پرسش اساسی این است که کودکان نامشروع چه جایگاه قانونی در نظام حقوقی ما دارند
هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره 617 مورخ 3/4/1376 به استناد نظر برخی فقهای معاصر در جهت حمایت از کودکان خارج از نکاح و مشخص نمودن وضعیت حقوقی این کودکان، عدم الحاق زنازاده به زانی را، به مورد ارث منحصر کرد و کلیه تکالیف مربوط به پدر را برعهده پدر عرفی قرارداد

مطلب دیگر :
پایان نامه ارشد : شناسایی عوامل پیدایش پدیده همسر آزاری در ایران

 

واژگان کلیدی:نکاح،فرزند،نا مشروع

مقدمه

منظور از کودکان خارج از نکاح آن است که طفلی از مادری متولد شود که پدر آن فرزند مشخص نباشد یا پدر، فرزند را متعلق به خود نداند
طفلی دارای نسب است که «در زمان تولد» پدر و مادر وی در زوجیت شرعی و قانونی باشند
با توجه به این تعریف چنانچه در زمان انعقاد نطفه طفل، والدین فاقد رابطه زناشویی صحیح باشند، چطور می توان کودک را منتسب به آنها دانست؟ دلالت ظاهر حکم ماده ١١۵٨ بر وجود قرابت چنین فرزندی است ، چون عقد نکاح را جزء عقود غیر تشریفاتی به حساب می آید و صرف ادعای زوجین به جاری شدن صیغه شرعی قبل از نزدیکی را باید با مسامحه بپذیریم و نیازی به اثبات نکاح وجود ندارد، قانونگذار ادعای والدین را محمول بر صحت فرض کرده است

همچنین رعایت مصلحت اجتماعی برای وضع قوانینی که مناسب برای عموم شهروندان است و در عین حال نظم اجتماعی را نیز برهم نمی زند را بر حکم این ماده قانون مدنی ناظر و جاری می دانیم
چنانچه شوهر مدعی عدم انتساب فرزند به خود شود مثلا بگوید که از زمان ازدواج تا تولد فرزند کمتر از شش ماه سپری شده است و عقلا و قانونا (ماده ١١۵٨ق
م) طفل نمی تواند فرزند من باشد اماره فراش و حکم ماده فوق را نباید حجت فرض شود
بنابراین نباید فرض فوق الذکر را با حالتی که والدین طفل را متعلق به خود می دانند و صرفا نبود رابطه شرعی و قانونی در زمان انعقاد نطفه فرزند محرز نیست، اختلاط کرد
مادر نمی تواند منکر وجود قرابت با فرزند شود مگر در مواردی که ولادت طفل در اثر نزدیکی به شبهه باشد یا والدین به وجود مانع فاقد شرایط لازم برای صحت نکاح جاهل باشند

مطلب دیگر :
مقاله - مبانی فقهی شهید ثانی در معاملات- قسمت ۲۰

مادری که تصور می کرده مرد، «شوهر» وی است که در این صورت فرزند ناشی از رابطه صحیح تلقی می شود حتی اگر بعدا متوجه اشتباه خود شود
مادری که بر وجود مانع در نکاح جاهل بوده که در این صورت فرزند، ناشی از رابطه صحیح تلقی می شود حتی اگر بعدا متوجه جهل خود شود
برای نمونه اگر زن به موجب اخذ حکم طلاق غیابی از همسر سابق خود جدا شده باشد و پس از انجام نکاح با شوهر دوم، همسر اول از دادنامه غیابی واخواهی کرده باشد و حکم طلاق شکسته شده اما در این اثنا مادر از شوهر دوم باردار شود در این حالت مادر نسبت به وجود مانع (شوهر داشتن) جاهل بوده است
مادری که به عنف باردار شده باشد که بعد از رفع عسرت مانند در بند بودن یا خلاصی از حالت اجبار می تواند مدعی نبود نسب با فرزند خود شود

در سایر شرایط ،مادر نمی تواند منکر وجود رابطه با فرزند خود شود
به موجب مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر، شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان آنان، اساس آزادی و عدالت و صلح را در جهان تشکیل می دهد

مطابق بند ٢ماده ٢۵ اعلامیه مذکور، کودکان، چه بر اثر ازدواج به دنیا آمده باشند و چه بدون ازدواج، حق دارند از حمایت اجتماعی برخوردار شوند
رعایت اصل ممنوعیت اعمال تبعیض در حق کودکان، در کنوانسیون حقوق کودک نیز مورد تأکید قرار گرفته و تصریح شده است که حقوق مطرح در این کنوانسیون برای تمام کودکان ـ اعم از مشروع و نامشروع (خارج از نکاح) ـ در نظر گرفته شده است و نباید در اعطای این حقوق که از حقوق فطری و ذاتی انسان ها به حساب می آید تفاوتی میان کودکان گذاشته شود
کشورهای طرف کنوانسیون باید برای تمام کودکانی که در حوزه قضایی آنها زندگی می کنند، بدون هیچ گونه تبعیضی از جهت نژاد، رنگ، مذهب، زبان، عقاید سیاسی، ملیت، جایگاه قومی و اجتماعی و اقتصادی، عدم توانایی، تولد یا سایر احوال شخصیه والدین یا قیم قانونی، علاوه بر وضع قوانین خاص، وضعیت آنها را محترم بشمرند و تضمین کند
کودکان اشخاصی مستقل از والدین هستند که حقوق انسانی آنها همواره مورد تأکید است
بر همین اساس، دین مبین اسلام از همان آغاز کودکی، وظایف و تکالیفی را در خصوص کودکان بر عهده والدین گذاشته است

مطلب دیگر :
دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح

 

فصل اول-کلیات تحقیق

 

 

 

1-بیان مساله تحقیق

یکی از مسائل مهم جامعه ایران از گذشته تاکنون، وضع حقوقى اطفالى است که در رابطه ای خارج از نکاح متولد شده اند
انحطاط اخلاقى و پایبند نبودن افراد به بنیان خانواده و در نتیجه برقرارى روابط خارج از قالب تعریف شده قانون شرعی و عرفى ازدواج، مشکلات عدیده اى را براى فرد و جامعه ایجاد می کند؛ از جمله این پرسش مطرح می شود که کودکانی که در رابطه ازدواج صحیح متولد نشده باشند چه وضعی دارند؟ در قوانین و حقوق ما از سه نوع نسب سخن به میان آمده است: اول نسب قانونی که ناشی از نکاح سالم می باشد دوم نسب در حکم قانون که ناشی از اشتباه و اکراه میباشد و سوم نسب غیر فانونی که ناشی از زنا می باشد
کودکان خارج از نکاح کودکانی هستند که  بدون  وجود  علقه  زوجیت  میان  پدر و مادر و  در اثر ارتکاب عمل زنا متولد می شوند

 این پایان نامه وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح را مورد بررسی قرار می دهد و راهکارهای حقوقی مناسب نظیر وصیت تملیکی و یا صلح اموال را جهت جبران محرومیت از حق ارث کودکان خارج از نکاح پیشنهاد می دهد

2-اهداف تحقیق

هدف کلی :

بررسی وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح

اهداف جزیی :

آشنایی با تعاریف و انواع نسب

آشنایی با حقوق فردی اطفال نامشروع اعم از نفقه« ارث،نکاح

آشنایی با حقوق اجتماعی اطفال نامشروع اعم از ممنوعیت شهادت، ممنوعیت تصدی قضاوت

آشنایی با تقسیم بندی حقوق اطفال نامشروع از حیث مالی و غیر مالی

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 141

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود

پشتیبانی سایت :               asa
goharii@gmail
com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید