دانلود پایان نامه بررسی اعتماد بیش از حد مدیریتی بر واکنش سرمایه گذاران

مخارج سرمایه­ای[۱]: معیارمخارج سرمایه­ای یک متغیر مجازی است و در صورتی که نسبت سرمایه­گذاری (خالص وجوه پرداختی برای خرید دارایی­های ثابت و سایر سرمایه­گذاری­ها مندرج در صورت گردش وجوه نقد) بر کل دارایی­های سال قبل در یک شرکت و در آن سال بیش­تر از متوسط نسبت مذکور در صنعت مربوط به آن شرکت باشد، مقدار آن متغیر در آن سال و برای آن شرکت خاص برابر ۱ و در غیر این صورت ۰ فرض می­شود.

  1. سرمایه­گذاری بیش از حد[۲] در دارایی­ها: سرمایه­گذاری بیش از حد در دارایی­ها از باقیمانده­های مدل رگرسیونی رشد دارایی­ها بر رشد فروش بر مبنای سال-صنعت و طبق مدل ذیل محاسبه می­شود:

که در مدل فوق داریم:
رشد فروش در پایان دوره مالی t برای شرکت i؛
رشد دارایی­ها در پایان دوره مالی t برای شرکت i؛
باقیمانده­های رگرسیونی در پایان دوره مالی t برای شرکت i که مقدار مثبت این باقیمانده­ها بیانگر سرمایه­گذاری بیش از حد در دارایی­ها و مقدار منفی این باقیمانده­ها بیانگر سرمایه­گذاری کمتر از حد در دارایی­ها است.
نحوه محاسبه رشد فروش و رشد دارایی­ها به شرح ذیل است:
که در مدل­های فوق داریم:
میزان فروش در پایان دوره مالی t برای شرکت i؛
میزان فروش در پایان دوره مالی t-1 برای شرکت i؛
میزان کل دارایی­ها در پایان دوره مالی t برای شرکت i؛
میزان کل دارایی­ها در پایان دوره مالی t-1 برای شرکت i.
[۱]Capital Expenditure (CAPEX)
[۲]Over Investment (Over-Invest)
 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود
برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:
پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

پاسخی بگذارید