دانلود پایان نامه بررسی رهبری خدمتگزار بر تعهد سازمانی با نقش میانجی اعتماد عاطفی کارکنان به مدیران

نظریه انگیزه خدمت عمومی[۱]
که اولین بار به طور عمده توسط پری و وایز ( ۱۹۹۰ ) مورد توجه قرار (PSM) مفهوم انگیزه خدمت عمومی گرفت، برای تشریح تفاوت انگیزشی بین کارکنان بخش عمومی و بخش خصوصی به کار میرود. مفهوم اولیه انگیزه خدمت عمومی در تحقیقات بوخانان ( ۱۹۷۵ ) و رینی ( ۱۹۸۲ ) مطرح شد. در سال ۱۹۹۰ پری و وایز انگیزه تمایلی فردی برای پاسخگویی به انگیزه هایی تعریف کرده اند که اساساً یا منحصراً » خدمت عمومی را به عنوان« در نهادها و سازمانهای عمومی ریشه دارند(زاهدی، محمود آبادی،۱۳۹۰،ص۱۳)
اساس مفهوم انگیزه خدمت عمومی این است که انجام دادن شغلی که منجر به افزایش منافع عمومی شده و
برای دیگران مفید و سودمند است، برای کارکنان دولت هم مشوق و انگیزاننده است. نظریه انگیزه خدمت عمومی چنین فرض می کند که برخی از مدیران و کارکنان دولتی با انگیزه هایی به جز منافع فردی مانند دلسوزی، اجرای وظیفه شهروندی و فداکاری و ایثار به مشاغل دولتی علاقه مند و از این طریق برانگیخته می شوند. بر همین اساس پری انگیزه خدمت عمومی را در قالب یک الگو با چهار مؤلفه مطرح کرد. این مؤلفه ها عبارتند از: تمایل به خط مشی گذاری عمومی [۲]، تعهد به منافع عمومی [۳]، دلسوزی [۴]، و ایثار و فداکاری [۵](همان منبع).
 
۲-۱-۸-۲- نظریه خادمیت [۶]
مفهوم خادمیت مدیران هنوز به طور نظام مند تعریف نشده و هنوز از طریق تحقیق تجربی مورد حمایت قرار نگرفته است. در حالی که نظریه انتخاب عمومی و نظریه کار گزاری ریشه در اقتصاد دارد، نظریه خادمیت از حوزه های روانشناسی و جامعه شناسی نشات گرفته است. این نظریه بر آن است تا نشان دهد چگونه بر خلاف نظریه های پیشین که تنها بر محرک های اقتصادی پا می فشرند، مدیران در موقعیت های برانگیخته می شوند تا به طور کامل برای منافع صاحبان اصلی سازمان گام بردارند و خود را وقف سازمان و اهداف آن سازند (زاهدی، محمود آبادی،۱۳۹۰،ص۱۳). نظریه خادمیت تصریح می کند که اگر عواملی مانند اعتماد، اعتبار و شهرت، اهداف جمعی و ارزشهای مشترک مورد تاکید قرار بگیرند، رابطه صاحبان اصلی سازمان مدیران خادم ، با مدیران از رابطه اصیل- کار گزار به رابطه اصیل- خادم تبدیل خواهد شد، اهداف خود را در مسیر اهداف سازمان تعریف می کنند و در صورت وجود تعارض میان اهداف فردی و اهداف جمعی، منافع جمعی را بر منافع فردی ترجیح می دهند( Mills, 2010)
 
۲-۱-۸-۳- نظریه عاملیت[۷]
نظریه دیگری که به طور تلویحی به موضوع انگیزه کارکنان و مدیران بخش عمومی اشاره دارد نظریه کار گزاری یا عاملیت است. این نظریه فرض می کند که منافع مو کلان (عموم) با منافع کارگزاران و نمایندگانی که از سوی آنان برای اجرای امور محول استخدام شده اند در تعارض است(Huang et al ,2004,p285). به عبارت دیگر، مو کلان به دنبال افزایش سود و منافع خود، و همچنین خواستار تلاش و کوشش کارگزاران در قبال تعهداتی هستند که بر عهده آنها گذاشته شده است، اما کارگزاران منافع شخصی خود را در اولویت قرار میدهند و ممکن است برای اجرای امور محول از سوی موکلان، سعی و تلاش اندکی به عمل آورند (زاهدی، محمود آبادی،۱۳۹۰،ص۱۲)
[۱]-Public Service Motivation
[۲]– Attraction to policy making
[۳]– Commitment to the public interests
[۴] -Compassion
[۵] -Self-Sacrifice
[۶] -Stewardship Theory
[۷] -Agency Theory
 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود
برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:
پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *