دانلود پایان نامه رشته روانشناسی : پیش‌بینی رفتارهای ضدتولید بر اساس پنج عامل بزرگ شخصیت

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ارسنجان

دانشکده علوم انسانی، گروه روانشناسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M
A
)

گرایش: صنعتی و سازمانی

عنوان پایان نامه:

پیش بینی رفتارهای ضدتولید بر اساس پنج عامل بزرگ شخصیت و رفتارهای شهروندی سازمانی در کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

استاد راهنما:

دکتر فرشته مصطفوی راد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف از این پژوهش پیش بینی رفتارهای ضدتولید بر اساس پنج عامل بزرگ شخصیت و رفتارهای شهروندی سازمانی در کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر بود
جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان رسمی و قراردادی همه سطوح سازمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر در سال 1392 تشکیل می دهند که شامل 145 نفر بودند
تعداد نمونه مورد مطالعه این پژوهشی بر اساس جدول حجم نمونه مورگان 105 نفر بوده است
با توجه به اینکه سطح معناداری بدست آمده برای روان رنجوری، انعطاف پذیری و سازگاری از سطح 05/0 بیشتر می باشد
این ابعاد در پیش بینی رفتار ضدتولید معطوف به همکاران تأثیر معناداری ندارد
همچنین می توان از سایر ابعاد برای پیش بینی استفاده کرد

واژگان کلیدی: رفتارهای ضدتولید، پنج عامل بزرگ شخصیت، رفتارهای شهروندی سازمانی

مقدمه

خشونت و دیگر شکل های رفتار ضدتولید، نظیر کارشکنی، اخلال و سرقت مشکلات بزرگی را برای سازمان های مختلف به وجود می آورند (اسپکتور[1]،2003)
در تمام سازمان های بزرگ در هر روز تعدادی از کارکنان دیرتر از موعد مقرر به محل کار می روند، برخی از آن ها کل یک روز کاری را غیبت می کنند و عده ای برای همیشه شغل خود را رها می سازند (اسپکتور،1387)
علاوه بر این یکی از معضلات سازمان های امروزی وجود رفتارهایی همچون دزدی، بدرفتاری، خرابکاری، خشونت در محیط کار، انجام کارها به صورت اشتباه است
این رفتارها هم بر عملکرد سازمان ها و هم بر روابط بین شخصی و روحیه همکاری کارکنان تأثیر می گذارند
بروز چنین رفتارهایی به عنوان رفتارهای ضدتولید بر خلاف رفتارهای شهروندی سازمانی که موجب ارتقاء عملکرد سازمان، اثربخشی سازمان، رضایت و وفاداری مشتری، سرمایه اجتماعی و نظایر آن می شوند (بولینو[2] 2002، یون وسوح[3] 2003) رفتارهای ضدتولید دامنه گسترده ای از رفتارهای کارکنان را شامل می شود که برای سازمان ها مضر می باشند
سرقت و غیبت دو مثال رایج و شایع در این حیطه است (موچینسکی[4] 2006)
همانگونه که توسط کولن و ساکت[5] (2003) به نقل از مهداد[6] (1389) تشریح شده است، سایر رفتارهای ضدتولید عبارتند از: تخریب اموال سازمان، استفاده نادرست از اطلاعات سازمان، استفاده نادرست از زمان کاری، کار کردن بدون کیفیت، استفاده از الکل ومواد مخدر در محیط کار، رفتارهای نامناسب کلامی مثل (جروبحث کردن) وجسمانی (مثل تنه زدن) وجه مشخه این رفتارها آگاهانه و از روی میل و ارادی بودن آن ها می باشد نکته اساسی این است که رفتارهای ضدتولید به وسیله تأثیر مستقیمی که بر چگونگی عملکرد ویا تجهیزات سازمان دارند، اثربخشی سازمانی را کاهش خواهند داد
لذا ضروری است که رفتارهای ضدتولید ریشه یابی شوند تا با کنترل عوامل تأثیرگذار زمینه های تقویت سازمان وافزایش کارایی و اثربخشی سازمانی فراهم گردد

از نظر روان شناسان اساس شخصیت در سال های اولیه ی زندگی که غالباً در خانواده می گذرد بنانهاده می شود
شخصیت تعیین کننده ی راهی است که فرد در آینده در جامعه طی خواهد کرد
زمینه های شخصیتی، تمام جنبه های زندگی فرد را اعم از اجتماعی، اقتصادی، هنری، فرهنگی، ورزشی و

را تعیین می کند
امروزه بسیاری از روان شناسان معتقدند که شخصیت انسان را می توان در پنج حوزه ی عمده توصیف کرد که آن را «پنج عامل عمده» نامیده اند و هم چنین می توان رفتارهای ضدتولید را بر اساس این پنج عامل (برون گرایی، انعطاف پذیری، سازگاری، روان رنجوری، مسئولیت پذیری) پیش بینی نمود (سالگادو[7]،2002)

همچنین یکی از مهم ترین حوزه های تحقیق فعال در میان دانشمندان سازمانی، مفهوم رفتار شهروندی سازمانی می باشد (چن وپنگ[8]،2009ص55)
منظور از رفتار شهروندی سازمانی تجسم حرکات سازنده و همکارانه ای است که نه بر اساس شرح شغل رسمی لازم الاجراست و نه این که به طور مستقیم از طریق سیستم های رسمی جبران خدمت در سازمان به آن ها پاداش داده می شود (بولینو وتورنلی[9]، 2003)
رفتار شهروندی سازمانی را به عنوان توانایی سازمان در استخراج رفتاری از کارکنان تعریف کرده اند که فراتر از وظیفه رسمی آن ها شناخته شده و دارای دو ویژگی مشترک هستند: اولاً آن ها به طور مستقیم قابل اجرا نیستند (یعنی جزء الزامات فنی یک بخش از شغل نمی باشند)
دوماً آن ها بیانگر تلاش های ویژه یا اضافه ای از کارکنان هستند که سازمان برای موفقیت بدان نیاز دارد (کورکماز و آرپاسی[10]، 2009، ص2432)

بنابراین در این پژوهش تلاش می شود به بررسی پیش بینی رفتارهای ضدتولید از طریق پنج عامل بزرگ شخصیت و رفتارهای شهروندی سازمانی در میان کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر پرداخته شود
به بیان دیگر هدف از این پژوهش بررسی این سؤال است که آیا ارتباطی بین پنج عامل بزرگ شخصیت، رفتارهای شهروندی سازمانی و رفتارهای ضدتولید وجود دارد؛ و آیا می توان رفتارهای ضدتولید را بر اساس این پنج عامل (برون گرایی، انعطاف پذیری، سازگاری، روان رنجوری، مسئولیت پذیری) پیش بینی نمود و با افزایش رفتارهای شهروندی سازمانی، رفتارهای ضدتولید را در سازمان کاهش داد

 1-1 بیان مسئله:

رفتارهای ضدتولید همیشه برای انسان هایی که در کنار هم کار می کردند، یک مسئله ی اساسی و غلبه بر آن نیز یک هدف مهم اجتماعی بوده است
ظاهراً بروز این گونه رفتارها از زمان کهن تا به امروز وجود داشته به طوری که بر روی پاپیروس هایی که در 2000 سال پیش در معابد مصری ها نوشته شده، شرح داده اند که کارگرانی که در معابد اعیان کار می کردند به دلیل نبود دستمزد کافی دست به رفتارهای منحرفانه می زده اند (مک لین، والمزلی[11]، 2009)؛ اما امروزه عواقب رفتارهای ضدتولید هر ساله در جهان، سازمان ها و جوامع را با میلیاردها دلار هزینه روبه رو می کند (اونس[12]،2008)
رفتارهای ضدتولید مجموعه ای از اعمال متمایز و روشنی هستند که ویژگی های مشترکی دارند، آن ها ارادی و آسیب رسان بوده و یا قصد دارند به سازمان ها و یا اعضاء سازمان همانند: همکاران، مشتریان و سرپرستان آسیب برسانند (اسپکتور،2006)

گرایز و ساکت (2003)، 87 نوع رفتار ضدتولید را شناسایی کرده که آن ها را می توان در غالب یازده طبقه ارائه نمودند (مک لین، والمزلی، 2009)
از شاخص ترین رفتارهای ضدتولید می توان به مواردی چون دزدی و رفتارهای مرتبط تخریب اموال، سوءاستفاده از زمان، سوءاستفاده از اطلاعات، انجام کار با کیفیت کم، خرابکاری، غیبت و تأخیر در ورود، سوءاستفاده از الکل و مواد مخدر، مشکلات انضباطی، رفتارهای نامناسب فیزیکی و لفظی، اذیت و آزار جنسی، خشونت، درگیری و رفتارهای پرخطر اشاره کرد(اونس،2008)

به نظر می رسد که نقش تعدیل کنندگی ویژگی های شخصیتی برای رفتارهای ضدتولید در تعامل با متغیرهای نگرشی و ادراکی توجه بیشتری را به خود جلب کرده است
(کلبرت، مانت، هارتر، ویت و باریک[13]، 2004)

به علاوه بعضی از پژوهشگران پیشنهاد نموده اند که ویژگی های شخصیت برای پیش بینی سایر ملاک های شغلی مانند خشنودی شغلی، تعهد سازمانی، دلبستگی شغلی، رفتارهای مدنی سازمانی و رفتارهای ضدتولید ادراک شده دارای اهمیت می باشند (گودستین و لانیون[14]، 1999)

تعداد صفحه :196

قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :               asa
[email protected]
com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید

***  **** ***