دانلود پایان نامه روانشناسی درباره : مدارس راهنمایی

ی در یادگیری دانش آموزان موثر می دانند.

50% معلمین بالا بردن میزان یادگیری دانش آموزان را انگیزه معلم برای استفاده از وسایل و مواد کمک آموزشی می دانند.
50% معلمین در زمینه طرز تهیه و کاربرد وسایل و مواد کمک آموزشی تا اندازه ای دوره دیده اند.
نتیجه تحقیق
با توجه به مقیاس های محاسبه فراوانی و درصد گیری تجزیه داده ها نتیجه می گیریم که، رسانه های آموزشی توانایی های آدمی را گسترش می دهد و به شکوفایی استعداد های آدمی می افزاید و توانایی خاصی در آدمی ایجاد می کند به سبب ایجاد فرصت ها و موقعیت های مناسب آموزشی نقش های مختلفی را ایفا می کند.
استفاده از تکنولوژی آموزشی فواید و مزایایی دارد که عبارتند از :
سبب تسهیل فرایند تدریس شده و یادگیری را تسریع کرده و کیفیت آنرا افزایش می دهد.
امکان مطالعه فردی و مستقل را فراهم می سازد استعدادهای فردی دانش آموزان را گسترش داده و علاقه آنها را به تداوم و مطالعه تقویت می کند.
در زمانی معین طیف گسترده ای از دانش آموزان را در سراسر کشور تحت پوشش خود در می آورد .

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

امکان پیشرفت شاگردان را (اعم از تیز هوش قوی و ضعیف ) بگونه ای فراهم می سازد که همه گروه ها در یک سطح، برنامه های آموزشی را فرا گیرند.
دسترسی به اطلاعات و نیازهای علمی و آموزشی را در اسرع وقت ممکن می سازد.
9-2 تحقیق بر روی دانش آموزان مدارس راهنمایی منطقه اشتهارد
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی در رشته آموزش ابتدایی

موضوع : بررسی میزان استفاده معلمان راهنمایی از مواد و وسایل آموزشی در مدارس راهنمایی آموزش و پرورش منطقه اشتهارد
استاد راهنما :آقای علی شاد مهر
محقق : یوسف یزدی
سال اجرا: خرداد ماه 76
مرکز آموزش عالی ضمن خدمت فرهنگیان امیرکبیر
بیان مسئله
برای رسیدن به هدفهای آموزش و پرورش و ایجاد انگیزه یادگیری باید محیط یادگیری را طوری سازمان داد که یادگیری به بهترین وجه ممکن عملی گردد.
سوای سخنرانی ها وکتابهای درسی وسایل و ابزارهایی را می توان به کمک گرفت تا شاگردان بوسیله آنها و با هدایت معلومات خود جهت تفهیم مطالب درسی از کیفیت و کمیت بیشتری بهره مند شوند. مواد و وسایل آموزشی و روش های جدید و متنوع یادگیری دامنه وسیعی دارد و در واقع هر ماده یا شیء که بتواند در امر آموزش کمک کند، و آن را تسریع نماید یا مطالب زیادتری را در مدت کوتاهتری به شاگردان منتقل نماید، می توان آن را جزء وسایل آموزشی اطلاق کرد. کاربا وسایل آموزشی که جزیی از تکنولوژی آموزشی است و بهره گیری از آنها بستگی به مهارتها دارد که اکثر معلمان از آن بی بهره هستند.
از آنجاییکه تکنولوژی آموزشی به مفهوم واقعیش نه تنها شامل وسایل و سایر کار افزارهای آموزشی می شود، بلکه انواع رسانه ها محتوای متدلوژی آموزشی و غیره را شامل می گردد و چون لازم است هر معلمی نه تنها مهارتهای لازم را در بکارگیری و ساخت این گونه وسایل را داشته باشد بلکه با انواع متدها و رسانه ها فلسفه و ارتباطات آموزشی و پرورشی و سایر ملازمات آگاهی کامل داشته باشد تا در فرایند یاددهی و یادگیری موفق شود و با توجه به موارد فوق به خاطر اینکه مواد و وسایل آموزشی نقش بسیار مهمی در یادگیری و بهبود کیفیت درسی شاگردان دارند یکی از روش های مهم یاددهی با این وسایل توسط معلمان صورت می گیرد. لذا می خواهم بررسی میزان استفاده معلمان راهنمایی از مواد و وسایل آموزشی در مدارس راهنمایی اشتهارد را مورد بررسی قرار دهم، تا بتوانم جلوه روشنی از این مواد و وسایل و نقش این وسایل را در دروس راهنمایی در منطقه اشتهارد و همین طور میزان استفاده معلمان راهنمایی از این وسایل در هر یاددهی و یادگیری دانش آموزان مورد ارزیابی قرار دهم .
اهداف تحقیق: بررسی وضع موجود و تعداد و میزان کیفیت وسایل آموزشی در مدارس راهنمایی منطقه اشتهارد.
بررسی میزان آشنایی معلمین راهنمایی با وسایل و مواد آموزشی و کاربرد آنها در امر تدریس .
بررسی میزان استفاده معلمین از مواد و وسایل آموزشی در دروس مختلف .
بررسی موانع موجود از استفاده مواد و وسایل آموزشی در مدارس .
در این پژوهش سوالات زیر برای پژوهشگر مطرح بوده است که :
آیا در مدارس راهنمایی مواد و وسایل آموزشی وجود دارد ؟
میزان بکارگیری مواد و وسایل آموزشی در مدارس راهنمایی منطقه اشتهارد چقدر است ؟
آیا مدیران و مسئولین آموزشی در تهیه مواد و وسایل آموزشی همکاری لازم را دارند؟
جامعه آماری : جامعه آماری این طرح معلمان راهنمایی در دروس ریاضی – علوم تجربی – حرفه و فن و جغرافی به تعداد 40 نفر بوده است که با تهیه پرسشنامه و طرح سوالاتی در آن اقدام به جمع آوری اطلاعات شد. پرسشنامه دارای 27 سوال( 24 سوال بسته و 3 سوال باز بوده است) . روش تحقیق از نوع توصیفی می باشد و برای تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش از روش های آماری توصیفی( محاسبه فراوانی و درصد ) بهره گرفته شد.
نتایج کلی پژوهش
حدود 5/70% پاسخ دهندگان معتقدند میزان استفاده از ضبط صوت و 50% نقشه جغرافی در مدارس راهنمایی خیلی زیاد است.
میزان استفاده از وسایل آزمایشگاهی علوم 75% و جعبه ریاضی 60% در مدارس راهنمایی زیاد می باشد.
میزان استفاده از وسایل آموزشی مانند ویدیو که درصد استفاده از آن کم بوده با کتابهای مرجع و فرهنگ اطلس نیز این درصد برابری می کند.
5/18 % از مدارس موجود دارای ضبط صوت بوده و همچنین 8% تلویزیون که تعداد آن با ویدیو برابری می کند و حدود 12% وسایل آزمایشگاهی علوم در مدارس با جعبه ریاضی در مدارس برابری می کند.
5/67% معلمان معتقدند که استفاده از وسایل آموزشی موجب یادگیری بهتر می شود.
70% معلمان معتقدند که استفاده از وسایل آموزشی موجب علاقه دانش آموزان به درس می شود.
55% از معلمین معتقدند که حجم زیاد کتابها می تواند مانع بکارگیری مواد و وسایل آموزشی شود.
60% از معلمین معتقدند که کمبود وقت می تواند آنها را از بکارگیری مواد و وسایل آموزشی باز دارد.
50% از معلمان اظهار داشته اند که تا حدود توانایی تهیه مواد و وسایل آموزشی را دارند.
50% از معلمین اظهار داشته اند که آگاهی از وسایل آموزشی تاثیر زیادی در بالا رفتن میزان بکارگیری آنها دارد.
5/57% از مدیران در فراهم ساختن زمینه لازم برای استفاده از وسایل آموزشی همکاری زیادی دارند.
در 5/52% مدارس مجلات و کتابهایی در زمینه تکنولوژی آموزشی وجود ندارد و 5/22 از این مجلات و کتابها در بعضی از مدارس تا حدودی موجود می باشد و همچنین 5/47% مطالعه این مجلات و کتابها در زمینه تکنولوژی آموزشی می تواند در تدریس موثر باشد.
75% معلمین آموزش لازم را ندیده و آشنایی کافی با کاربرد مواد و وسایل موجود در مدارس را ندارند.
60% از معلمین تا حدودی با بکارگیری مواد و وسایل آموزشی آشنایی لازم را دارند.
5/42% از معلمین معتقدند که استفاده از مواد و وسایل آموزشی هنگام تدریس خیلی زیاد ضروری است.
40% از معلمان اظهار داشته اند که ارزشیابی از کار معلمان تا حدودی بر میزان استفاده از وسایل آموزشی تاثیر می گذارد.
فقط 10% از جامعه آماری مورد تحقیق دارای مدرک لیسانس بوده است.
10-2- تحقیق و بررسی مقایسه وضع موجود و مطلوب وسایل کمک آموزشی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی رشته مدیریت آموزشی
موضوع : بررسی مقایسه وضع موجود و مطلوب وسایل کمک آموزشی
استاد راهنما : آقای علی نژاد
محقق : بمانعلی طحانی پور
سال اجرا: تیر ماه 76
مرکز آموزش عالی ضمن خدمت فرهنگیان امیر کبیر
بیان مسئله : نقش وسایل آموزشی در یادگیری مطالب درس چیزی است که اکثر دست اندر کاران آموزش و پرورش به آن معتقدند، تدریس برخی دروس بدون آن بسیار مشکل و مستلزم وقت زیادی بوده و در نهایت نتیجه مطلوبی به دست نمی دهد، شاید بتوان گفت رجحان استفاده از این وسایل مانند برتری فرضیه های تجزیه شده و اثبات شده و قابل استفاده به فرضیه هایی که صرفاً با مشاهدات پدیده های مختلف و ارتباطات احتمالی آنها با هم ارائه می شوند. این تحقیق جهت بررسی چگونگی وسایل موجود و مطلوب و چگونگی استفاده از وسایل آموزشی در مدارس ابتدایی ناحیه 4 کرج انجام می شود و از کم و کسری های آن آگاه و از مقامات مسئول خصوصاً گروه های آموزشی می خواهم تا درجهت رفع کمبود ها اقدام نموده و قدمی جهت پیشرفت آموزشی منطقه بر دارند.
اهداف تحقیق :
بررسی وضع موجود و کیفیت وسایل کمک آموزشی در مدارس ابتدایی ناحیه 4 کرج .
بررسی نگرش و میزان اعتقاد معلمان نسبت به ثمر بخشی و نقش مواد و وسایل کمک آموزشی.
بررسی نحوه تسلط و آگاهی آموزگاران در استفاده از این گونه وسایل
میزان استفاده ازوسایل کمک آموزشی در دروس مختلف و میزان اثر وسایل در یادگیری آن دروس .
فرضیه های تحقیق
آیا مواد و وسایل کمک آموزشی مطابق با دروس می باشد ؟
آیا معلمان تسلط کافی نسبت به کارگیری آن دارند ؟

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *