دانلود پایان نامه روانشناسی در مورد گروه-فروش و دانلود پایان نامه کامل

آزمون T مستقل ، مقایسه این دو گروه مورد بررسی قرار می گیرد.

جدول 1-خصوصیات دموگرافیک مربوط به تحصیلات آزمودنی ها در دو گروه عادی و مبتلا به هراس اجتماعی را نشان می دهد.
گروه عادی گروه مبتلا گروه ها سطح تحصیلات
درصد فراوانی درصد فراوانی
0 — 6/26 4 ابتدایی
3/13 2 3/33 5 سیکل
20 3 3/13 2 دیپلم
20 3 6/6 1 فوق دیپلم
6/6 1 0 — لیسانس
3/13 2 6/6 1 فوق لیسانس
6/26 4 3/13 2 دانشجو
15
15 کل
همانطور که در جدول مشاهد می کنیم ، در گروه مبتلا درصد افراد سطح سیکل نسبت به افراد عادی بیشتر است. در گروه مبتلا سطح سیکل با 5 نفر ( 3/33 درصد) بالاترین میزان و در گروه های عادی افراد سطح دانشجو با 4 نفر (6/26 درصد) بالاترین درصد را تشکیل می دهند.
همچنین پایین ترین سطح مربوط به لیسانس با (درصد صفر) در گروه مبتلا و ابتدایی نیز با (صفر درصد) در گروه عادی می باشد.
به طور کلی سطح تحصیلی گروه عادی نسبت به گروه مبتلا بالاتر می باشد.
نمودار 1-خصوصیات مربوط به تحصیلات آزمودنی ها در گروه مبتلا

نمودار 2 – خصوصیات مربوط به تحصیلات آزمودنیها در گروه عادی
جدول 2 مقایسه عزت نفس در افراد مبتلا به فوبی اجتماعی و افراد عادی
افراد عادی افراد مبتلا
22X 2X 12X 1X ردیف

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1024 32 2304 48 1

1849 43 529 23 2
1681 41 1369 37 3
15210 39 144 12 4
1444 38 567 24 5
789 28 361 19 6
1849 43 324 18 7
1444 38 289 17 8
1156 34 729 27 9
1600 40 289 17 10
2304 48 225 15 11
961 31 400 20 12
625 25 361 19 13
1024 32 225 35 14
2116 46 289 17 15
21382 = 22X 558 =2X 9414 = 12 X 348 = 1X

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *