(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

بخش اوّل : مطالعات پایه

 • شناخت موضوع

  • طرح مسأله

   .5

  • اهداف پژوهش

   .5

  • پرسشها و فرضیه های تحقیق

   .6

  • ماهیّت و مقیاس موضوع

   .6

  • ضرورت انجام موضوع

   .6

  • فرایند پژوهش

   .6

  • نتایج مورد انتظار

   .7

 • گفتمان

  .8

  • تعریف گفتمان

   .8

  • روش تحلیل گفتمان

   .10

  • پیشینه تحلیل گفتمان

   .10

  • مفاهیم اساسی تحلیل گفتمان

   .11

  • ویژگی های محوری نظریه گفتمان

   .14

  • انگاره های تحلیل گفتمان

   .14

  • اهداف گفتمان

   .15

  • عوامل پیروزی وشکست یک گفتمان

   .16

  • نقد تحلیل گفتمانی

   .17

  • گفتمان در اندیشه فوکو

   .17

 • فرهنگ

  .30

  • معنای فرهنگ

   .30

  • تعریف فرهنگ

   .30

  • فرهنگ و فرهنگ عمومی

   .32

  • شاین و لایه های فرهنگی

   .32

  • توسعه فرهنگی

   .34

1-3-5-1 توسعه فرهنگی از دید گاه یونسکو

.34

1-3-5-2 سیاست فرهنگی سنتی

.36

1-3-5-3 سیاست فرهنگی جدید

.36

 • آموزش مداوم و زندگی فرهنگی

  .37

 • جنبه­ های فرهنگی محیط به طور کلی

  .38

 • شکل­های جدید فرهنگ

  .38

 • جهانی شدن و فرصت تعامل و گفتگوی فرهنگی

  .39

 • نقش فرهنگ در نظام اجتماعی

  .40

 • تمدن

  43

  • ابعاد مفهومی واژه تمدن

   .45

  • جامعه بشری به صورت کلی

   .46

  • یک استاندارد برای رفتار

   .46

  • تعریف تمدن

   .46

  • تمدن از دیدگاه مکاتب انسان شناسی

   .47

  • مقایسه فرهنگ و تمدن

   .48

  • رابطه بین دو واژه فرهنگ و تمدن

   .49

  • تمدن به عنوان هویت فرهنگی

   .50

  • دیپلماسی فرهنگی

   .52

 • نتیجه گیری

  .52

بخش دوم : مطالعات تکمیلی

 • هنرو آموزش رابط بین فرهنگ ها

  .55

  • تعریف هنر

   .55

  • هنر از دیدگاه نیوتن

   .69

  • هنر از دیدگاه تولستوی

   .57

  • هنر از دیدگاه کاندینسکی

   .57

  • هنر از دیدگاه هربرت رید

   .58

  • هنر از دیدگاه شریعتی

   .59

  • مفهوم هنر ، اثر هنری و هنرمند

   .62

  • سه مرخله هنر

   .63

  • هنر و واقعیت

   .63

  • ذهنیت ارزش ها در هنر

   .63

  • اثر هنری ، محتوا و فرم

   .64

  • اثر هنری و هنرمند

   .64

  • هنر و هنرمند

   .64

  • نقش هنرمند

   .65

  • مبانی تاریخ هنر

   .66

   • سبک

    .66

   • زمینه تاریخی

    .68

  • دسته بندی هنر

   .68

  • ارتباط هنر ها با یکدیگر

   .69

  • هنر اجتماعی

   .70

 • آموزش

  .71

  • هدف آموزش

   .72

  • تاثیر آموزش بر فرهنگ

   .72

  • تاثیر فرهنگ بر جامعه

   .73

   • ارزش ها و صورت های پایدار و کهن

    .75

   • ارزش ها و صورت های نیمه پایدار یا سبک

    .75

   • ارزش ها و صورت های زود گذر یا مد

    .75

  • وضایف نظام آموزش در مقابل فرهنگ

   .76

   • فهم میراث فرهنگی

    .76

   • ارزش سنجی میراث فرهنگی

    .77

   • توسعه و پیشرفت میراث فرهنگی

    .78

  • آموزش هنر

   .80

  • هنر اجتماعی و آموزش

   .83

بخش سوم : مطالعات زمینه

 • مشخّصات جغرافیایی

  .84

 • جغرافیای طبیعی و اقلیمی استان

  .85

 • تاریخ استان

  .87

 • شرایط اقلیمی شهر قم

  .91

 • انتخاب جهت مناسب ساختمانها

  .97

 • نتایج و پیشنهادات کلّی

  .103

بخش چهارم مطالعات تطبیقی

 • مرکز حیدر علیف باکو

  .105

 • مرکز فرهنگ ملل نانجینگ

  .110

 • مرکز هنر ملل واکر

  .113

 • مرکز مطالعات فرهنگی حوزه اسکاندیناوی دانمارک

  .116

 • کاخ موزه فرهنگ آسیایی تایوان

  .119

بخش پنجم : مطالعات فنی و برنامه فیزیکی

 • فضای باز مجموعه

  .121

 • کلاس های تئوری

  .122

 • تاریکخانه ها

  .123

 • فضای نمایشگاهی موقت

  .123

 • نمازخانه ها

  .123

 • فضاهای تجاری

  .124

 • ارتباطات مردمی

  .124

 • ارتباطات داخلی

  .125

 • کتابخانه

  .125

 • بخش اداری

  .127

 • چایخانه و تریا

  .129

 • پارکینگ

  .129

 • موزه

  .130

 • سالن چندمنظوره

  .131

 • بازارچه صنایع دستی

  .143

 • آمفی تئاتر

  .143

 • رستوران

  .144

بخش ششم : طرح نهایی

.147

 

 

بخش اول:مطالعات پایه

1-1 شناخت موضوع

 • طرح مساله

آنچه که امروزه در روابط بین کشورهای نظام بین الملل اهمیت زیادی دارد و از جمله عناصر و مولفه های اصلی قدرت یک کشور محسوب می گردد ظرفیت قدرت نرم آن کشور در محیط بین المللی است
محیط امروز بین المللی که دوران گذار خود را طی کرده و به تعبیر جوزف نای عرصه انتقال تدریجی قدرت از شرق به غرب محسوب می شود بیش از هر چیز پذیرای مولفه ها و کاربست های دیپلماسی عمومی و فرهنگی است

استفاده از نیروی نظامی برای کسب استیلاو نفوذ در میان ملت های دیگر کارایی خود را از دست داده و هیچ ملتی دیگر زیر بار ظلم و اشغال نظامی نمی رود
از همین روست که سرمایه گذاری های کشورها در زمینه دیپلماسی عمومی و فرهنگی بسیار افزایش یافته و اقبال به این نوع از ابزارهای استیلاو نفوذ نرم اهمیت فراوان یافته است

در این میان توجه به دیپلماسی فرهنگی و نقشی که در جهت تامین اهداف و منافع یک کشور ایفا می کند بسیار ضروری می نماید
جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری که ظرفیت های عظیم تمدنی و فرهنگی داشته و با اتکا به همین مولفه ها می تواند دیپلماسی فرهنگی فعالی را ایفا کند باید به این عرصه توجه بسیار بیشتری داشته باشد

 • اهداف پژوهش

 • تغییر روش تسلط کشورها بر یکدیگر از روش نظامی به جنگ نرم
 • با تحولات عظیم ارتباطاتی که امروز در دنیا بوجود آمده، جنگ فرهنگی به عرصه ای با ابعاد مختلف و فراگیر و پیچیده تبدیل شده است
  (مقام معظم رهبری)
 • راه مقابله با تهاجم فرهنگی، گسترش و تعمیق رسالتهای فرهنگی انقلاب اسلامی در عرصه هایاخلاقی، رفتارهای فردی و اجتماعی، عقاید و باورهای دینی و مسائل سیاسی است
  (مقام معظم رهبری)

  • پرسشها و فرضیه های تحقیق:

چگونه میتوان با طراحی یک مجموعه فرهنگی بین المللی ضمن معرفی فرهنگ ملل مختلف

فرهنگ ایرانی اسلامی را به دیگر کشور ها شناساند
؟

استفاده از این ابزار (فرهنگی) بی گمان مهم ترین فرصت جمهوری اسلامی ایران برای تقویت و افزایش روند همگرایی منطقه ای و در نتیجه تامین اهداف خود به شمار می رود و در راستای استفاده بهینه از این فرصت باید نهاد متولی این امر یعنی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی تقویت شده و در جهت افزایش کارآیی آن گام برداشت

 • ماهیت و مقیاس موضوع:

همانگونه که از نام بحث یعنی گفتمان فرهنگی با رئکرد گفتگوی تمدن ها بر می آید این موضوع در مقیاس بین المللی بوده و ریشه در فرهنگ و سنت های ملل گوناگون دارد

 • ضرورت انجام موضوع:

رهبر معظم انقلاب در توصیف اهمیت دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و لزوم توجه جدی به این مقوله می فرمایند: «سفیران فرهنگی جمهوری اسلامی ایران خط مقدم جبهه فرهنگی در عرصه بین المللی هستند
ارائه تصویر درست و واقعی از نظام جمهوری اسلامی و واقعیتها و پیشرفتهای ایران امروز، در کنار ترویج زبان و ادبیات فارسی از جمله وظایف سنگین سفیران فرهنگی نظام اسلامی است »

 • فرایند پژوهش

روش های به کار گرفته شده در جم آوری اطلاعات در این پروژه به سه دست کلی مطالعات کتابخانه ای  ،مطالعات میدانی و یافته های اینترنتی تقسیم بندی میشود
در تمام فصول به کار گیری هر سه این روش ها مورد نیاز بود است
البته با توجه به اینکه موضوع پروژه تا کنون  کمتردر ایران مورد بحث بود،مطالعات میدانی نقش پر رنگ تری در این پروژه به خود گرفته است

 • نتایج مورد انتظار

برنامه های دیپلماسی فرهنگی، سرمایه گذاران و بازرگانان یک کشور را نسبت به اقتصاد، جامعه و مردم کشور دیگری آشنا ساخته که ممکن است موجب سرمایه گذاری عمده اقتصادی آنان در آن کشور شود
علاوه بر این تصرف بازارهای مالی و صادراتی منطقه ای و بین المللی، بدون شناخت زبان و فرهنگ ملل مقصد امکان پذیر نیست
آشنایی ناکافی با فرهنگ های خارجی، تاثیرات منفی زیادی در این زمینه داشته و همچنین عملکرد تجاری و اقتصادی شرکت های چند ملیتی را که در کشورها و میان ملل مختلف دنیا به فعالیت می پردازند، مختل می سازد
 برای مثال، شرکت های آمریکایی سالانه دو بیلیون دلار به علت عدم آشنایی کافی کارکنانشان با موقعیت های چند فرهنگی از دست میدهند
همچنین برنامه های دیپلماسی فرهنگی، اغلب مخاطبان جوان را هدف قرار می دهند
افزایش تعامل فرهنگی با جوانان کشورهای خارجی به دولت ها این امکان را می دهد که تاثیر مثبت بر افرادی داشته باشند که شاید در آینده، مسئولیت های مهمی در داخل کشور خود به عهده بگیرند

 

1-2 گفتمان

1-2-1 تعریف گفتمان

می توان گفتمان را پدیده، مقوله جریانی اجتماعی دانست و به تعبیر بهتر ، گفتمان ،   جریان و بستری ا ست که دارای زمینه ای اجتماعی است
گزاره های مطرح شده، قضایای مفروض و…کی؟ کجا؟ چگونه؟ توسّط چه کسی؟ یا علیه چه چیزی یا چه کسی؟ صورت گرفته اند
به بیان دیگر : بستر زمانی، مکانی، موارد استفاده و سوژه های استفاده کننده هر مطلب یا گزاره و قضیّه، تعیین کننده شکل، نوع و محتوای هر گفتمان به شمار می روند
گفتمان ها، مجسّم کننده معنا و ارتباطات اجتماعی اند

گفتمان، ممکن است به مثابه یک سیستمی از امکان تلقّی شود
این امکان، همان است که اجازه می دهد تا ما احکامی را بسازیم که درست یا نادرست اند و این موضوع، طرح شاخه ای از معرفت را ممکن می گرداند؛ ولیکن قواعد گفتمان، قواعدی نیستند که افراد به طور آگاهانه پیروی می کنند
گفتمان، یک روش یا نقطه ثقل یک بررسی نیست؛ بلکه مجموعه قواعدی است که پیش شرط های اولیه را برای شکل گیری احکام فراهم می سازد؛ به ترتیبی که آنها بعنوان ورای سخنوران گفتمان قرار دارند
در واقع موقعیّت، عمل و ویژگی دانایان، نویسندگان و شنوندگان یک گفتمان، عبارت است از وظیفه و کارکرد این نوع از قواعد گفتمانی

گفتمان را به مثابه حوزه خاص کاربرد زبانی به کمک نهادها و تأسیساتی که گفتمان به آنها مربوط است و نیز براساس موقعیّت یا موضعی که گفتمان از آن برمی خیزد و موضع یا جایگاهی را برای گوینده در نظر می گیرد، می توان مشخّص کرد، امّا این موضع یا جایگاه، به خودی خود و به طور مستقل وجود ندارد،بلکه می توان آن را دیدگاه موضعی دانست که هر گفتمان با توجه به رابطه خود با گفتمان مخالف دیگر اتّخاذ می کند
بدین ترتیب، هر گفتمان به طور مستقیم یا غیرمستقیم، از طریق رابطه آن با گفتمانی دیگر و مخاطب ساختن گفتمانی دیگر به اجرا در می آید
ضمن اینکه هر گفتمان به مسایل، موضوعات و اهداف معینی می پردازد و مفاهیم و مضامین خاصّی را مورد نظر قرار می دهد،در حالی که مفاهیم دیگری را کنار می گذارد

چنانکه پیش از این عنوان نمودیم گفتمان های مختلف مفاهیم و مقولات مختلفی ارائه می کنند
پاره ای مواقع، می توان مفاهیمی را که در چارچوب یک گفتمان ارائه شده اند، برگرفت و آن را در گفتمانی دیگر باز اندیشی و ارائه نمود، ولی همیشه چنین نیست
هر آنچه که به چیزی دلالت کند یا دارای معنی باشد، می توان آن را بعنوان بخشی از گفتمان تلقّی نمود

«گفتمان های متفاوت، نظام های متفاوتی می سازند
امکانات لازم برای معنی، جفت وجور و محکم می شوند و به کمک موضع اجتماعی و نهادینی که گفتمان از آن برمی خیزد ( و نه از طریق ساختار اصطلاحات و تعابیر مثبت ) در قالب معانی معیّنی قرار می گیرند ( یا معانی مشخّصی پیدا می کنند ): واژه ها، کلمات، تعابیر، اصطلاحات، فرضیّات و نظایر آن برحسب موضعی که توسط کارورزان یا استفاده کنندگان آنها اتّخاذ می شود، معنای خود را تغییر می دهند
» ( مک دانل،1377 :41)

تحلیل گران گفتمان می کوشند از مرز تعاریف درگذرند
آنها قبول دارند که گفتمان، شکلی از کاربرد زبان است اما از آنجاکه؛این تعریف کماکان تعریفی مبهم واغلب نادقیق است، گفتمان کاوان مفهوم نظری تر “گفتمان” راکه حدود و مرزی خاص تردارد؛ امّا درعین حال، کاربردهایش گسترده است به کارمی گیرند
آنها بدانندکه مؤلّفه های اساسی دیگری را نظیر اینکه چه کسی؟ چگونه؟ چرا؟ و چه وقت؟ به کاربرد زبان روی می آورد، به مفهوم گفتمان اضافه نمایند
( میرفخرایی، 1383: 8 و 9 )

«در مفهوم گفتمان ما با سه بعد اصلی روبرو هستیم:

الف
کاربرد زبان،

ب
برقراری ارتباط میان باورها ،

ج
تعامل در موقیعت های اجتماعی

وظیفه یا هدف اصلی مطالعه گفتمان فراهم آوردن توصیفی یکپارچه از این سه بعد اصلی گفتمان است :چگونه کاربرد زبان بر باورها و تعامل تاثیر می گذارد یا برعکس ، چگونه تعامل بر نحوه ی سخن گفتن مردم تاثیر می گذارد و یا چگونه باورها ، کاربرد زبان و تعامل را کنترل می کند
»(ون دایک1389 :17-18 )

گفتمان مانند دیگر مفاهیم علوم انسانی وپست مدرنیک مفهوم سیّال وتعریف گریز است
درتحلیل گفتمان،مجموعه شرایط اجتماعی، زمینه نوشتارو گفتار، ارتباطات فرا کلامی و رابطه ساختار و واژه ها در گزاره کلّی باید در نظر گرفته شود زیرا در تحلیل گفتمان، واژه ها هر کدام به تنهایی مفهوم ویژه ی خود را دارند امّا در هنگام ورود به اذهان گوناگون، معنا های متفاوت و گوناگون پیدا می کنند
با توجّه به این مسأله، می توان تحلیل گفتمان را این گونه تعریف کرد:

« شناخت رابطه گزاره ها با یک دیگر و نگریستن به کلّ آن چیزی که نتیجه این روابط است
»

مفهوم گفتمان ، امروزه به صورت یکی از مفاهیم کلیدی و پرکاربرد در تفکّر فلسفی ، اجتماعی ، و سیاسی و ارتباطی مغرب زمین درآمده و با مفاهیمی چون سلطه ، زور ، قدرت ، مهاجرت ، نژاد پرستی ، تبعیض جنسی ، نابرابری قومی و غیره عجین گشته است
اکنون ، و به همین جهت ، معنای آن با آن چه صرفا در زبان شناسی مدّ نظر بود تغییر کرده است ، هرچند این تغییر در امتداد مسیر معنای اوّلیّه آن قرار دارد لیکن بسط و گسترش یافته است

1-2-2 روش تحلیل گفتمان

تحلیل گفتمان یک گرایش مطالعاتی میان رشته ای است که در دامن اندیشه پسا مدرنیسم و در پی تحولات معرفتی در علوم اجتماعی و انسانی پدیدار شد
در دهه های شصت و هفتاد سده گذشته میلادی، گرایش به روشمندکردن فرایند تولید گفتار و نوشتار و بررسی ساختار و کارکرد آن به وجود آمد
 رویکردهای تحلیل گفتمانی،بسیار متعدد و متنوّعند
گروه هایی تحلیل گفتمان را وامدار جنبش نقد ادبی،زبان شناسی ،نشانه شناسی،تأویلگرایی ،هرمنوتیک  وتبارشناسی و دیرینه شناسی میشل فوکو می دانند

1-2-3 پیشینه تحلیل گفتمان

واژه دیسکورس (Discourse) که در فارسی به معنای گفتار، گفت وگو، سخنرانی، مقاله و موعظه برگردانده شده(3)، از ریشه فعل یونانی Discourerre به معنای سرگردان، آواره، پیمودن، از مسیر خارج شدن و حرکت در جهت های گوناگون گرفته شده است
(4) اصطلاح تحلیل گفتمان، نخستین بار در مقاله «تحلیل گفتمان» زلیک هریس زبانشناس آمریکایی در سال 1952م
به کار برده شده بود
(5) پس از او گروهی تحلیل گفتمان را در برابر تحلیل نوشتار به کار بردند
این گروه بر این باورند که تحلیل گفتمان، شامل ساختمان زبان گفتار مانند گفت وگوها، مصاحبه ها، تفسیرها و سخنرانی، و تحلیل نوشتار شامل زبان نوشتار مانند مقاله ها، داستان ها، گزارش هاو

است

شنتال موفه و ارنستو لاکلاو، تحلیل گفتمان را وارد قلمرو علوم سیاسی کرد و سرانجام میشل فوکو، این رهیافت تحلیلی را به سراسر قلمرو علوم انسانی گسترش داد

واژه گفتمان به عنوان برگردانده دیسکورس درزبان فارسی،نخستین باردر مقاله «نظریه غرب زدگی وبحران تفکّر در ایران» توسط آقای داریوش آشوری در مجله«ایران نامه» در بهار سال 1368خورشیدی به کار برده شد

تعداد صفحه :  181

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود

پشتیبانی سایت :        *       asa
goharii@gmail
com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید

 

مطلب دیگر :
دانلود پایان نامه ارشد علوم اجتماعی : بررسی کیفی تطبیقی اخبار 20:30 سیمای جمهوری اسلامی ایران و برنامه خبری شصت دقیقه بی بی سی فارسی