دلایل مطالعه رفتار مصرف کننده

داشتن درک صحیح از مصرف کنندگان و فرآیند مصرف، مزیت های متعددی را در بر دارد. این مزیت ها شامل کمک به مدیران در جهت تصمیم گیری، تهیه یک مبنای شناختی از طریق تحلیل مصرف کنندگان، کمک به قانون گذاران و تنظیم کنندگان برای وضع قوانین مربوط به خرید و فروش کالا یا خدمات و در نهایت کمک به مصرف کنندگان در جهت تصمیم گیری بهتر می باشد.

اهمیت درک صحیح از مصرف کننده در تعریف بازاریابی به عنوان یک فعالیت انسانی معطوف به ارضای نیازها و خواسته ها از طریق فرآیندهای مبادله، یافت می شود. از این تعریف دو فعالیت کلیدی مربوط به بازاریابی پدیدار می شود. نخست آن که فروشنده سعی می کند نیازها و خواسته های بازار هدف را برآورده کند دوم بازاریابی درگیر مطالعه فرآیند مبادله ای است که از طریق آن طرفین منابعی را به یکدیگر انتقال می دهند. بازاریابان برای موفقیت در فرآیند مبادله باید درک صحیحی از عواملی که خواسته ها و نیازهای مصرف کننده را تحت تاثیر قرار می دهند، داشته باشند(62).