سازگاری بازداشت موقت تحت شرایطی با مبانی شرعی- پایان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 تحلیل فقهی حقوقی قرار بازداشت موقت در دادرسی کیفری ایران

پایان نامه ارشد :

 

شأن نزول و معنای آیه مبارکه

درباره شأن نزول آیه مبارکه چنین نوشته اند که شخصی به اسم ابن ماریه که مسلمان بود و غلام عمرو عاص، همراه با دو نفر مسیحی به نام عدی و تمیم به قصد تجارت از مدینه حرکت کرد، در اثنای راه ابن ابی ماریه بیمار شد و وصیتی نوشت و در وسط و لا به لای کالای خویش آن را پنهان ساخت و سپس تمامی اموال و کالاهای خود را به آن دو مرد نصرانی تحویل داد و توصیه نمود که اینها را به خانواده من برسانید آن دو نفر بعد از مرگ او اموالش را باز کردند و اشیاء نفیس و گرانقیمت را برداشتند و باقی مانده را با خود برگرداندند و به ورثه او تحویل دادند وارثان بعد از بررسی ملاحظه نمودند که مقداری از کالایی که ابی ماریه هنگام حرکت از مدینه با خود برده بود موجود نیست و وصیتنامه او را که از میان اموال به دست آمده بود، مطالعه کردند و دیدند که تمامی اموال در آن مندرج است در این مورد با تمیم و عدی مذاکره کردند و آنها اظهار داشتند که ما خبر نداریم و آنچه را که در اختیار ما بود بدون کم و کاست به شما تحویل دادیم. ورثه ناگزیر شکایت امر را به نزد پیامبر اکرم (ص) بردند که به همین مناسبت آیه نازل شد.[1]

شهادت که در آیه موردنظر به نفظ مصدر آمده است، به معنای اسم فاعل است بدین معنی که تعداد گواهان زمان وصیت، هنگامی که: نشانه های مرگ از بیماری و غیره ظاهر می شود، دو نفر مسلمان عادل است که باید وصیت باشند، و اگر در اثنای سفر، مرگ فرا رسد و مسلمانی جهت ادای شهادت پیدا نشود، دو نفر از غیر مسلمان به جای آنها شاهد وصیت شوند، که آن دو نفر غیر مسلمان را باید بعد از نماز عصر حبس نمایند (عادت عرب بر این بود که بعد از نماز عصر در مسجد اجتماع      می کردند و به داوری می نشستند.) تا آنها به خدا قسم یاد کنند که شهادت درست را به چیزی عوض نمی کنند، اگر چه شهادت درست به نفع خود و خویشاوندان آنها نباشد و شهادتی را که خداوند، ادای آن را بر آنان لازم کرده است هرگز کتمان نمی کنند که در غیر این صورت از گناهکاران خواهد بود.

از میان شأن نزول و با توجه به معنای آیه کریمه معلوم می شود که در اینجا فردی به جرمی متهم شده، و اتهام از ناحیه ورثه میّت بر گواهان وارد شده است، و این، نه از آن لحاظ است که آنان فقط شاهد بوده اند بلکه از این جهت است که ورثه علیه آنها ادعایی کرده و آنان را به گناه اختلاس متهم نموده اند؛ و این موضوع تأیید می کند که مراد از حبسی که لفظ آن در آیه کریمه وارد شده، زندان احتیاطی است که بدین وسیله از پایمال شدن حق جلوگیری گردد؛ و این معنی را بسیاری از مفسران از آیه کریمه فهمیده اند، و از این طریق بازداشت احتیاطی در این گونه موارد تشریع شده است. و فقها و مفسران خطاب «تحبسونها» را متوجه قضات کرده اند و گفته اند، این امری است که با صیغه مضارع آمده است و معنی نیز مؤید آن است که منظور از حبس در اینجا بازداشت احتیاطی است.[2]

[1]. مصباح زاده ، محمد، حاشیه قرآن مجید، تصحیح و صحه گذاری هفت تن از علمای حوزه علمیه قم، چاپ انتشارات جاویدان 1368، ص 87

[2]. الوایلی، احمد، همان، ص 60

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سئوالات تحقیق:

1-آیا بازداشت موقت با مبانی شرعی سازگار دارد ؟

2- آیا بازداشت موقت توجیه حقوقی دارد ؟

3- آیا راهکا رها یی در جهت تقلیل حرفه ای شدن بازداشت شدگان وجود دارد ؟

Posted in دسته‌بندی نشده