مهر ۳, ۱۳۹۹

سمینار دیوار برشی فولادی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمیناربرای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی عمران – سازه

عنوان :

دیوار برشی فولادی

چکیده :
مجموعه ای که پیش روی شماست حاصل مطالعه دقیق بر روی مطالعات و تحقیقات انجام شده
محققانی است که در زمینه دیوار های برشی فولادی فعالیت کرده اند .
اصولا دیوار برشی فولاد ی یک سیستم سازه ای مقاوم در برابر بار های جانبی است که اخیرا
مورد توجه قرار گرفته است .
مزایا ی ویژه این نوع سیستم نسبت به دیگر سیستم های مقاوم باعث گسترش روز افزون
استفاده از این سیستم شده است .
در این مجموعه حاضر اولین و کاملترین محموعه ای است که تا به حال منتشر گردیده است .
مقدمه :
این مجموعه در 10 فصل و یک بخش به عنوان کلیات تدوین شده است .
در بخش کلیات شرح مختصری راجع به  دیوار بر شی فولادی ،در فصل اول تئوری کمانش
صفحه تحت برش خالص مورد بحث قرار گرفته است .
در فصل دوم تاثیر ضخامت و نحوه اتصال تیر به ستون قاب بر روی دیوار برشی فولادی مورد
ارزیابی قرار گرفته است .
در فصل سوم تاثیر مقدار سختی ستونهای پانل بر روی توزیع نیروهای میدان کششی مورد
بحث قرار گرفته است .
در فصل چهارم به بررسی عملکرد پانل های جوش شده و پیچ شده پرداخته شده است در
فصل پنجم در مورد اندرکنش قاب و پانل توضیح داده شده است . در فصل ششم خصوصیات
هیستریکی پانل های برشی فولادی تقویت نشده بدون سوراخ و سوراخ دار ارائه شده است .
در فصل هفتم شرح آزمایش سیلی برروی یک مدل دیوار برشی فولادی چهار طبقه آورده شده
است .
در فصل هشتم به بحث درباره مقاومت پس کمانش و جذب انرژی دیوار های برشی فولادی
پرداخته شده است .
در فصل بعد شرح مختصری راجع به  آزمایشات انجام شده برروی دیوار های برشی فولادی
تقویت شده آورده شده است .
در فصل دهم نکاتی در مورد طراحی دیوار های برشی فولادی گرد آوری شده است .
برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید