سنجش برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط-پایان نامه

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط

پایان نامه ارشد :

 

2 آلودگی محیط زیست معضلی جهانی

با ازدیاد روز افزون جمعیت، پیشرفت تمدن بشری و توسعه فناوری، آلودگی کره زمین به حدی رسیده است که زندگی ساکنان را تهدید می‌کند. امروزه این آلودگی به شکل بحران درآمده است، به طوری که در هر کشور حفاظت از محیط زیست مورد توجه جدی دولت‌مردان قرار گرفته است. امروزه وضعیت زیست محیطی به گونه‌ای شده است که مردم یک شهر یا حتی یک کشور از آثار آلودگی در شهر یا کشور دیگر در امان نیستند.[1]

علت آن که محیط زیست به صورت مسأله جهانی در آمده است را می‌توان در چند مورد جستجو کرد:

  • برخی معضلات زیست محیطی ذاتاً بعدی جهانی دارند. برای مثال، کلرو فلئورو کربن‌های (CFC) وارد شده به جو زمین، صرف نظر از محل ایجاد آن‌ها، معضل جهانی تخریب لایه ازن را باعث می‌گردد و همچنین تولید دی اکسید کربن به گرم شدن کره زمین و تغییر آب و هوا در سراسر آن منجر می‌شود. بنابراین اثرات دفع مواد آلاینده دامنه‌ای جهانی دارد و از این رو جز از طریق همکاری‌های بین المللی نمی‌توان با آن‌ها مقابله نمود.
  • برخی معضلات زیست محیطی به بهره‌جویی از منابع مشترک جهانی باز می‌گردند، یعنی به منابعی چون اقیانوس‌ها، بستر دریاهای عمیق، جو و فضای بیرونی جو که متعلق به تمامی افراد و ساکنان زمین می‌باشد.
  • بسیاری از معضلات زیست محیطی ذاتاً منطقه‌ای هستند به این معنی که از مرز یک کشور فراتر می‌روند و ممکن است در کشورهای مجاور نیز تأثیر گذارند. برای مثال می‌توان به تولید گاز دی اکسید سولفور در یک کشور و انتقال آن به وسیله باد به کشورهای مجاور و ریزش باران‌های اسیدی در آن‌ها اشاره نمود. همچنین دفع مواد زاید و زباله بوسیله یکی از کشورهای حوزه یک دریاچه یا یک دریای تقریباً بسته بر محیط زیست تمامی کشورهای آن حوزه تأثیر می‌گذارد[2].
  • برخی معضلات زیست محیطی دارای گستره‌ای تقریباً محدود و کشوری هستند، اما تعداد کشورهایی که در آن‌ها فرایند بهره‌جویی بی‌رویه از محیط زیست صورت می‌گیرد، چنان زیاد است که این گونه معضلات نیز خود به خود گستره‌ای جهانی می‌یابند. برای مثال می‌توان به فعالیت‌های کشاورزی ناپایدار، فرسایش و تخریب خاک، جنگل زدایی و بسیاری از معضلات ناشی از رشد شهر نشینی و فعالیت‌های صنعتی اشاره نمود.

در نهایت، بسیاری از فرایندهایی که منجر به بهره‌جویی بیش از حد از منابع طبیعی و تخریب آن‌ها می‌شود رابطه‌ی تنگاتنگی با سیاست، اجتماع و اقتصاد دارد، فرایندهایی که خود بخشی از اقتصاد سیاسی جهانی هستند.

مساله تخریب وسیع یا بین‌المللی محیط زیست، به تدریج به عنوان یک تخلف از حقوق بین‌الملل عرفی به رسمیت شناخته شده است. اکنون در تعدادی از عهدنامه‌های دو جانبه و چند جانبه، مکانیسم‌هایی برای اجرای اصول و قواعد بین‌المللی پیش‌بینی شده است.[3]

کوشش‌های مقتضی نمایانگر رعایت استاندارد کلی و عمومی است که دولت‌ها برای حفاظت از محیط زیست موظف به تنظیم آن بوده و توجه به آن، مستلزم ارائه و قرار دادن مقررات موثر اداری و قوانین پیشگیری از آلودگی‌های محیط زیست می‌باشد که بتواند عملکرد بخش‌های عمومی و خصوصی را که ممکن است محیط زیست دیگر کشورها و یا مشترکات جهانی را تحت تأثیر قرار دهند کنترل نماید. در ادامه به توضیح فراگیرترین توافقنامه درباره محیط‌زیست و توسعه پایدار پرداخته می شود.

[1]www.daneshnameh.roshd.ir

[2] www.ghadeer.org/siyasi/m.zest

[3] www.ghadeer.org/siyasi/m.zest

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق:

  • تعیین عوامل موثر بر، تمایل به پرداخت مالیات بر کربن جهت دستیابی به هوایی پاکیزه‌تر (بر اساس سطح معنی‌داری ضرایب تخمینی)
  • تعیین اولویت عوامل موثر بر تمایل به پرداخت مالیات بر کربن (بر اساس میزان ضرایب در تخمین اثرات نهایی روش لاجیت)
  • تحلیل و درک مکانیزم و چگونگی اثرگذاری عوامل موثر بر تمایل به پرداخت بر میزان تمایل به پرداخت (بر اساس نتایج تحقیقات و مطالعات گذشته)
  • تعیین سیاست‌های مناسب جهت اجرای سیاست مالیات بر کربن