شهریور ۲۹, ۱۳۹۹

متن کامل : سنجش شعب کارا و ناکارا و تشخیص منشاء ناکارآیی آنها-دانلود پایان نامه- پایان نامه تمام متن

 سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

موضوع :

  ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان گیلان

پایان نامه ارشد :

اصول حاکم بر ارزیابی عملکرد

اندازه گیری عملکرد در سازمان ها را می توان به ستون فقرات انسان تشبیه کرد. سیستم ارزیابی عملکرد دقیقا مانند سیستم فقرات عمل می کند. سیستم ارزیابی عملکرد، اطلاعات را به مرکز تصمیم گیری و عمل (مغز سازمان) فرستاده و تصمیمات اتخاذ شده از آنجا را به تمام بدن می فرستد و از این رو بخش حیاتی سازمان محسوب می شود. ستون فقراتی که سالم است و وظیفه خود را دقیق انجام می دهد، این امکان را به مغز می دهد تا با تمام ورودی های حساس که در دسترس است، دائما در تماس باشد. سازمان ها هم دقیقا همین حالت را دارند. اما هنوز بسیاری از سازمان ها از ستون فقرات کامل و سالمی برخوردار نیستند و نمی دانند چه چیزی را و چرا باید ارزیابی نمایند. اما واقعیت این است که ارزیابی عملکرد تنها به عملکرد گذشته مربوط نمی شود بلکه مربوط به حیات فرداست، در واقع ارزیابی عملکرد پیشرفت سازمان در ابعاد تکنیکی و انسانی است. اصول زیر در طراحی و گسترش یک نظام ارزیابی عملکرد شناسایی شده است (دفتر ارزیابی عملکرد مدیریت، 1380) :

 • حضور مدیران ارشد در ارزیابی عملکرد
 • نیازمندی به یک چارچوب اصولی برای اندازه گیری عملکرد
 • ارتباط موثر داخلی و خارجی
 • منطقی،عینی و ملموس بودن اهداف و برنامه های ارزیابی عملکرد
 • اهداف و برنامه های ارزیابی عملکرد باید توانایی تبیین الگوهای رفتاری را داشته باشد.
 • مسئولیت و پاسخ گویی برای دستیابی به نتایج به وضوح مشخص و تفهیم شود.
 • قوانین و مقرارات و دستورالعمل های اداری، نظام ارزیابی را حمایت و پشتیبانی می نماید.
 • ارزیابی عملکرد ابزاری برای تحقق اهداف و راهبردها و رشد سازمان
 • ایجاد تخصص لازم
 • در تنظیم اهداف و برنامه ها و اتخاب روش های ارزیابی باید اقتضائات محیطی سازمان لحاظ شود.
 • برنامه های ارزیابی عملکرد باید به گونه ای باشد که قابلیت اجرایی داشته باشد.
 • ارزیابی عملکرد باید فرآیند مدیریت منابع انسانی را در سازمان تسهیل و اثربخش نماید.
 • با تعبیه سازوکار بازخورد در فرآیند ارزیابی، امکان مشارکت کارکنان، افراد ذینفع و … در جهت به کارگیری عملیات و اقدامات اصلاحی میسر گردد.
 • سیستم های ارزیابی عملکرد نباید صرفا اطلاعات را انباشته کنند بلکه باید تصمیم گیرندگان را در فرآیند تصمیم گیری یاری نمایند.
 • نظام ارزیابی عملکرد باید مثبت و نه بازدارنده باشد.
 • تمرکز دقیق و راهبردی
 • مقرون به صرفه بودن
 • واقع گرایی در ارزیابی عملکرد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-5 اهداف تحقیق

هدف اصلی

 • تعیین میزان کارایی شعب بانک کشاورزی استان گیلان.

اهداف فرعی

 • تعیین کارایی نسبی شعب بانک کشاورزی استان گیلان.
 • سنجش شعب کارا و ناکارا و تشخیص منشاء ناکارآیی آنها.
 • شناسایی شعب الگو و مرجع برای شعب ناکارا.
 • بررسی نقاط قوت و ضعف و تحلیل آن و ارائه راهکار مناسب برای بهبود وضعیت شعبه ها.
 • یافتن راهکاری موثر به منظور ارزیابی عملکرد شعب بانک.

1-6 سوالات (فرضیه های) تحقیق

سوال اصلی

 • عملکرد شعب بانک کشاورزی گیلان با استفاده از تحلیل پوششی داده ها چگونه است؟

سوالات فرعی:

 • رتبه بندی کارایی شعب بانک کشاورزی استان گیلان چگونه است؟
 • دلایل احتمالی عدم کارائی شعب ناکارا چیست؟
 • واحد یا واحدهای الگو برای افزایش کارایی واحدهای ناکارا کدامند؟
 • منابع ناکارآمدی هر کدام از واحدها کدامند؟
 • کارایی مقیاسی هر کدام از شعب به چه اندازه است؟