تیر ۲۴, ۱۳۹۹

شناسایی اوراق بهادار اسلامی(صکوک) و استفاده از آن ها در جهت گسترش دامنه وقف-دانلود پایان نامه ارشد حقوق

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 وقف پول و اوراق بهادار از منظر فقه و حقوق موضوعه

پایان نامه ارشد :

 

جایگاه وقف در سنت و سیره معصومین

وقف های خیریه ای از زمان خود پیامبر اکرم ( ص ) شروع شد . مردی به نام مخیریق وصیت کرد که هفت باغستان او در مدینه پس از مرگش به پیامبر اکرم ( ص ) برسد . مخیریق در سال 626 میلادی از دنیا رفت و پیامبر باغستان های هفتگانه را  وقف فقراء و نیازمندان نمود .[1]

در جایی دیگر آمده ربعی بن عبدا… از امام صادق ( ع ) نقل کرده است که امیر مومنان علی ابن ابی طالب ( ع ) خانه خودشان را در مدینه در محله بنی زریق تصدق کرد و نوشت « بسم الله الرحمن الرحیم ، علی ابن ابی طالب در حال حیات و در حال صحت و سلامت خانه خودش دربنی زریق صدقه ای قرارداد که به فروش نرود ، هبه نشود و به ارث نیز برده نشود تا آن گاه به خداوند وارث آسمان و زمین به ارث رسد . وی این خانه را برای سکونت خاله هایش و فرزندان آنها قرارداد و هر گاه نسل آنها منقرض شد برای مسلمانان نیازمند باشد . [2] از امام صادق نقل شده که فرمود : رسول خدا اموالی از خود را به صورت جاریه قرارداد و بر مهمانان خود از همین صدقه انفاق می کرد . موقوف علیه این موقوفه : حضرت فاطمه ( س ) بود . از جمله آن ، منطقه عراف و برقه ، صافیه و مشربه ام ابراهیم بود . در جایی دیگر روایت شده که حضرت فاطمه ( س ) باغستان خود را در مدینه وقف کرد . در وقف نامه حضرت امیر آمده است : علی ابن عبدالله ، امیر مومنان دو مزرعه ابی نیزر و بغیبغه را برای فقرای مدینه و ابن سبیل قرارداد تا خداوند در روز قیامت چهره او را از حرارت آتش مصون دادر ، پس فروخته و بخشیده نمی شود تا به دست وارث هستی برسد.[3]

دکتر محمد عبید الکبیسی در کتاب احکام وقف در شریعت اسلام می گوید: عمربن خطاب در وقف نامه خود مقرر کرده بود : برای فقراء ، خویشاوندان ، بندگان راه خدا ، متولی نیز می تواند طبق متعارف از عواید موقوفات استفاده کند و یا به فقیری از دوستانش بدهد یا در جایی دیگر آورده اند که ابو طلحه به دستور پیامبر ( ص ) مالی را براشخاص معین از خویشان خود وقف کرد .

[1]  کهف، منذر، مروری بر وضعیت وقف در جهان اسلام ، وقف میراث جاویدان ،  صفحه 63

[2]  محمد بن حسن،حر عاملی ، وسائل الشیعه،دارااحیاالتراث العربی، ج 13 ، ص 304

[3]  آیت الله جناح ، محمد ابراهیم ، بررسی وقف بر اساس مبانی اجتهادی از دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی ،وقف میراث جاویدان ، سال هفتم ، شماره 3 ،صفحه 37

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

) سوالات پژوهش

در راستای تدوین رساله حاضر سوالهایی مطرح است از جمله:

  • آیا ادله بطلان وقف پول صحیح و کافی برای رد آن می باشد؟
  • چه نیازی به وقف پول و اوراق بهادار است؟
  • آیا از ابزارهای مالی اسلامی میتوان در راستای اهداف وقف استفاده کرد؟

اهداف پژوهش

علاوه بر اهداف اصلی رساله که بررسی وقف پول و اوراق بهادار است اهداف دیگری را نیز از پژوهش حاضر دنبال می کنیم از جمله:

  1. آشنا شدن با نهادهای وقف در سایر کشورهای جهان
  2. اثبات این مطلب که با بازنگری در تعریف وقف و بررسی ادله می توان حوزه اموال قابل وقف را افزایش داد.
  3. شناسایی اوراق بهادار اسلامی(صکوک) و استفاده از آن ها در جهت گسترش دامنه وقف.