تیر ۱۴, ۱۳۹۹

شناسایی ضمانت نامه های ارزی-پایان نامه حقوق

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 بررسی ضمانت نامه های ارزی

پایان نامه ارشد :

 

  1. اهداف مشخص تحقیق

 

1.3.  هدف کلی:

شناخت مشکلات و دشواری‌های موجود در صدور و دریافت ضمانتنامه‌های ارزی

 

2.3. اهداف ویژه:

تعیین راه‌کارهایی جهت کاهش زمانی پروسه‌ی صدور ضمانتنامه‌های ارزی

تعیین راه‌کارهایی جهت تسهیل روند صدور ضمانتنامه‌های ارزی

 

3.3. هدف کاربردی:

پیشنهاد رهنمودهای کاربردی به مسئولان حقوقی، پیرامون مشکلات زمان‌بندی موجود بر سر راه صدور و دریافت ضمانتنامه‌های ارزی

 

 

 

 

 

  1. سؤالات تحقیق:

 

سوال اصلی:

آیا می‌توان به طریقی مشکل زمان‌بر بودن صدور ضمانتنامه‌های ارزی از سوی بانک‌های ایران را حل کرد؟

 

سوالات فرعی:

1-آیا راه‌حلی در جهت سهولت  صدور ضمانتنامه‌‌های ارزی با توجه به قوانین موجود می‌توان یافت؟

2- آیا راهکاری جهت افزایش صدور ضمانتنامه‌‌های ارزی و در نتیجه گسترش روابط تجاری و ارزی وجود دارد؟

 

  1. فرضیه‏های تحقیق:

 

فرضیه اصلی:

به نظر می‌رسد می‌توان با تصویب قانون داخلی یا تصویب برخی کنوانسیونهای بین المللی در مجلس شورای اسلامی مشکل زمانبندی را حل نمود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. اهداف مشخص تحقیق

1.3.  هدف کلی:

شناخت مشکلات و دشواری‌های موجود در صدور و دریافت ضمانتنامه‌های ارزی

2.3. اهداف ویژه:

تعیین راه‌کارهایی جهت کاهش زمانی پروسه‌ی صدور ضمانتنامه‌های ارزی

تعیین راه‌کارهایی جهت تسهیل روند صدور ضمانتنامه‌های ارزی

3.3. هدف کاربردی:

پیشنهاد رهنمودهای کاربردی به مسئولان حقوقی، پیرامون مشکلات زمان‌بندی موجود بر سر راه صدور و دریافت ضمانتنامه‌های ارزی

  1. سؤالات تحقیق:

سوال اصلی:

آیا می‌توان به طریقی مشکل زمان‌بر بودن صدور ضمانتنامه‌های ارزی از سوی بانک‌های ایران را حل کرد؟

سوالات فرعی:

1-آیا راه‌حلی در جهت سهولت  صدور ضمانتنامه‌‌های ارزی با توجه به قوانین موجود می‌توان یافت؟

2- آیا راهکاری جهت افزایش صدور ضمانتنامه‌‌های ارزی و در نتیجه گسترش روابط تجاری و ارزی وجود دارد؟