شیوه های جبران خسارت در حوادث دریایی و کارآمدی آنها-پایان نامه ارشد حقوق

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 بررسی شیوه های جبران خسارت در حوادث دریایی و کارآمدی آنها

پایان نامه ارشد :

 

بخش سوم

مبانی و شیوه‌های جبران خسارت

 

فصل اول: مبانی جبران خسارت……………………………………………………………………………………………..86

فصل دوم: تعیین میزان خسارت……………………………………………………………………………………………..90

فصل سوم: میزان و دامنه جبران خسارت………………………………………………………………………………….91

فصل چهارم: نحوه اثر گذاری قواعد بین‌المللی بر مسئولیتهای ناشی حوادث دریایی………………………93

فصل پنجم: حل و فصل اختلافات دریایی………………………………………………………………………………..99

1-5- محاکم ملی…………………………………………………………………………………………………………………100

2-5- حل اختلافات در کنوانسیون 1982…………………………………………………………………………………….101

3-5- دادگاه بین‌المللی حقوق دریاها…………………………………………………………………………………………104

فصل ششم: شیوه‌های جبران خسارات دریایی………………………………………………………………………..105

1-6- شیوه‌های مالی…………………………………………………………………………………………………………….106

1-1-6- بیمه دریایی…………………………………………………………………………………………………………107

2-1-6- پرداخت هزینه‌ها و مخارج………………………………………………………………………………………113

3-1-6- پرداخت غرامت……………………………………………………………………………………………………115

4-1-6- صندوق بین‌المللی جبران خسارت آلودگی نفتی……………………………………………………………..119

2-6- شیوه‌های پیشگیرانه………………………………………………………………………………………………………121

1-2-6- جلوگیری از بروز حوادث مشابه………………………………………………………………………………..123

3-6- شیوه‌های جبرانی…………………………………………………………………………………………………………125

1-3-6- اعاده وضع به حال سابق………………………………………………………………………………………….125

2-3-6- پاکسازی دریاها…………………………………………………………………………………………………….127

فصل هفتم: جلب رضایت زیان‌دیده……………………………………………………………………………………..129

فصل هشتم: رویه قضایی…………………………………………………………………………………………………….130

نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………………………………………138

کتابنامه…………………………………………………………………………………………………………………………….141


 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق

هدف از انجام این تحقیق رفع خلأ اطلاعاتی و کاستیهای موجود در زمینه مسئله­ مورد پژوهش و غنا بخشیدن به موضوع مورد بحث می‏باشد چرا که در این زمینه بخصوص کمتر تحقیق بعمل آمده است. فقر تحقیق در این زمینه را می‏توان از کمی منابع فهمید. هدف بعدی آشنا کردن افرادی که در این خصوص کار قضایی میکنند اعم از وکلا یا قضات می‏باشد. النهایه آشنایی دانشجویان، اساتید محترم دانشگاه‌ها و مراجع آموزشی و کلیه محققانی که در این رشته مطالعه دارند با مقررات و شناسایی مراجع صالح در حالت جبران خساراتها در حوادث دریایی؛ هدف دیگر حقیر بوده است.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   بررسی تحولات حقوق بین الملل در مخاصمات مسلحانه دریایی-دانلود پایان نامه ارشد

مطالب این تحقیق در سه بخش مورد بررسی قرار می‌گیرد. در بخش اول به کلیات حقوق و تعارفی از خسارت و جبران آنها و بررسی مقررات داخلی و خارجی در این باره پرداخته شده است و همینطور نیز به کنوانسیونهایی اشاره شده که در خصوص خسارات دریایی و بعضاً مقررات آمد و شد در، دریاها می‏باشد. در بخش دوم مشخصاً به خسارتهایی اختصاص یافته که در حوادث دریایی ممکن است رخ دهد مثل خسارتهای زیست محیطی و خسارات مالی ناشی از حوادث دریایی. در بخش پایانی نیز به روشهای پرداخت خسارت از قبیل بیمه و دیگر سازوکارهای پرداخت خسارت اشاره شده و نیز به چند نمونه آرای قضایی داخلی و بین‌المللی اشاره‌ای شده که نشان دهنده روش پرداخت خسارات می‏باشد.