شهریور ۲۹, ۱۳۹۹

صلاحیت دادگاه کیفری دو و انقلاب

صلاحیت دادگاه کیفری دو

دادگاه کیفری ۲ صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد.  بنابراین با درنظرگرفتن صلاحیت سایر دادگاه‌های کیفری می‌توان گفت که جرائم زیر در دادگاه کیفری ۲ رسیدگی می‌شود مگر آنچه به موجب قانون درصلاحیت دادگاه انقلاب قرارگرفته است.

۱- رسیدگی به جرائمی که مجازات آن‌ها از نوع مجازات‌های تعزیری درجه ۶، ۷ و ۸ باشد.

۲- رسیدگی به جرائم عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آن‌ها از ثلث دیه کامل مجنی علیه کمتر باشد.

پایان نامه ازدواج سفید

۳- رسیدگی به همه جرائم غیر عمدی علیه تمامیت جسمانی با هر میزان دیه

۴ـ رسیدگی به جرائم موجب مجازات حد مگر این که موجب سلب حیات باشد

  صلاحیت دادگاه انقلاب

ماده ۳۰۳ درخصوص موارد صلاحیت دادگاه انقلاب مقرر داشته است:

۱ـ جرائم علیـه امنیت داخلی و خارجی، ۲ـ محاربه و افساد فی‌الارض، ۳ـ تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران، ۴ـ اقدام مسلحانه، ۵ـ احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام، ۶ـ توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری؛

در مقایسه با صلاحیت‌های قبلی این دادگاه ملاحظه می‌شود که رسیدگی به جرائم جاسوسی، قاچاق و موادمخدر و نیز دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی از صلاحیت این دادگاه خارج و حسب مورد در صلاحیت سایر دادگاه‌های کیفری قرار داده شده است.