عملکرد آموزشی

ل دیگران خواهد بود چون او در جایگاهی است که اینگونه اعمال سبب بی حرمتی به این شغل مقدس است .

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2 – روابط خوب مربی و کار آموز می تواند در فراگیری مطالب و حتی در روحیات وی تاثیر مثبت بگذارد این روابط د رمحیط آموزشی محدود نمی شود بلکه خارج از محیط آموزشی نیز می تواند تاثیر بسزائی داشته باشد اگر مربی بتواند یا کار آموز به قدری نزدیک شود که بتواند بار و حیات فردی او آشنا شود و بگونه ای که نام کار آموز را در جمع بزند و وی رامورد خطاب قرار دهد و یا با یک تبسم کوتاه دوستی و صمیمیت خود را به وی اعلام نمایند نقش مهمی را در ایجاد یک رابطه خوب می تواند ایفاء کند و باید سعی شود این حالت برای عموم کار آموزان در نظر گرفته شود .
ب – حفظ شخصیت و احترام مربی :
———————— —-
احترام به شخصیت کلاً بعنوان ارتباط دو جانبه ای از عملکرد آموزشی و تحصیلی محسوب می شود و همچنین عامل کمک کننده مهمی در جو مساعد و صمیمی کلاٍ درس است به نظر لارنس lawrence احترام به شخصت بعنوان ارزشیابی هر فردی ه حفظ شخصیت و احترام به خویش موجب اصلاح فضای آموزشی میشود بسود مربی است که این عامل را در تک تک دانشجویان گسترش دهد لارنس عوامل چندی را که لازم است توسط مربی بطور آگاهانه در محیط آ‌موزش طرح ریزی شود تا احترام به نقس و شخصیت دردانشجویان افزایش یابد بشرح زیر می آورد .
1 – احترام به شخصیت معلم :

—————— —-
مربی که از عزت نفس بالائی بر خوردار است همین شیوه و خصلت را در کا رآموزان خود بوجود می آورد یعنی : مربی با رفتارهای خود بعنوان الگو برای دیگر کار آمزوان می شود .

2 – برقراری ارتباط :
———— —-
برقراری ارتباط به دو گونه است :
1 0 کلامی در این بخش مربی با کلماتی بسیار جذاب و پر محتوا و شوق انگیز آرام بخش سبب خواهد شد که شخصیت خویش را در نزد کار آمزوان خود به نمایش بگذارد تا دیگر دانشجویان بتوانند از این طریق شخصیت واقعی خویش را در یابند .
2 0 غیر کلامی همراه با حرکات بدن حرکات چشمها سکوت ها و طریقه نگاه کردن تن ضدا ژست گرفتن و … میتواند تاثیر بسزائی در حفظ شخصیت و عزت نقس مربی داشته باشد .
رد بخش اول که کلامی میباشد بسیار با اهمیت است چون تمام کلمات مربی در دانشجو تاثیر می گذارد مراعات عفت کلام در جاذبه استاد تاثیر بسزائی دارد قرآن در این رابطه می فرماید :
با بهترین شیوه با مردم سخن بگویید و وارد بحث و گفتگو گردید .
باید اذعان داشت که سخن گفتن خود یک هنر است و بدینوسیله میتوان افراد بسیار زیادی را تحت تاثیر خود قرار داد .
ج – فروتنی و ادب :
————- —-
یکی از مهمترین عواملی که سببب خواهد شد که شخصیت وابهت مربی د رنزد کر آموزان حفظ گردد ادب او د رکلام و کردار اوست این امر سبب خواهد شد که اولاً جاذبه مربی بیش از بیش شود تانیا خود عاملی خواهد شد که کر آموز نیز به همان منوال حرکت نماید و تاثیر پذیرد و فروتنی در حد کافی و لازم نیز باعث خواهد شد که ک رآموز با مربی با صمیمت و احترام خاص بیکدیگر بنگرند و باید به این نکته نیز توجه داشت که گاه فروتنی بیش از حد سببب افت شخصیت مربی خواهد شد که در این مرحله مربی تصمیمات مقتسضی را باید پیش بینی نماید و به مرحله اجزاء بگذارد از آنجاییکه انسان هر چقدر عالمتر و داناتر می گردد باید تواضع و فروتنی وی بیشتر گردد و مربیان که سازندگان انسانهای فردای جامعه و سازندگان واقعی جامعه هستند در این مرحله بیش از هر فرد دیرگ دارای مستولیت بیشتر و سنگین تر هستند .
د – بیان کافی مطالب درسی :
————— ——
مربی باید تمام نکات درسی را برای کار آموز بیان نماید و اگر چه باید کار آموز را به تحقیق نیز وا دارد اما بگونه ای عمل نکند که سبب اخلال در یاد گیری و ایجاد ابهام در اذهان گردد این خلدون در این باره می وید :
( اختصار بیش از حد مضرو مخل فراگیری دانش است . )
اگر مربی در صدد بیان و روشن کردن حقیقت آنچه مطرح کرده نباشد خیانتی بزرگ را د رحق کار آموز مرتکب شده است و باید با متانت و خونسردی به سئوالات مطرح شده پاسخ گوید و اگر مطلبی بخوبی فهمیده نشده آن را توضیح داده و تا زمانی که آن مطلب برای کار آموز حل نشده از آن نگذرد ( در هنگم پاسخ دادن به سوالات بگونه ای سخن نگوید که به شخصیت افراد لطمه وارد کند و توجه داشته باشد که بی اعتنائی به سوال دانشجو و عدم توجه بدان ضربه بزرگی به رشد عقلی و شخصیت دانشجو وارد می شود که گاه جبران آن غیر ممکن میگردد .)
ه – اجتناب از ارائه مطالب غیر درسی :
گاه مربی برای اینکه مطالب بیشتری را به کار آموز ارائه کند مطالبی خارج از کتاب را بیان میکند اگر چه بیان مطالب خارج از کتب آموزشی گاه ضروری است اما از آنجاییکه همه کار آموزان در یک کلاس از هوش و استعدادیکسان بر خوردار نیستند چه بسا ء برخی از آنان نتوانند مطالب خارج از محور کتاب را دریابند و گاه سبب اختلاط و تشویش خاطرکار آموز خواهد شد در این باره مطلبی را از کتاب پر ارج مقدمه ابن خلدون می آوریم ایشان در این باره می نویسند مسائل بیرون از کتب درسی نباید به هنگام تدریس مطرح گردد زیرا وقتی که مسائل بهم آمیخته گردد کار آموز از درک مطالب عاجز شده و افسردگی و خستگی عارض او میگردد .
و – اجتناب از اختلاط موضوعات :
اگر مربی هنگام تدریس موضوعات مختلف را بهم د رآمیزد کار آموز هیچ یک از موضوعات بیان شده را نخواهد فهمید زیرا در این صورت کار آموز باید ذهن خود را تقسیم نماید و از فهمیدن یکی به دیگری منتقل گردد لذا هر دو موضوع از ذهن دور افتاده و بعد از این جلسه درس است که کار آموز دچار نومیدی میشود و فکر می کند که شاید او قدرت فهمیدن مطالب بیان شده توسط استاد را ندارد و حا لانکه کار آموز در این میان هیچگونه قصوری نکرده است .
ز – کیفیت بیان مطلب :
————— —-
زیبائی بیان وقابل فهم بودن مطالب و هماهنگی کامل در طریقه بیان سهم بسزائی در درک مطالب توسط کار آموزان دارد سخن گفتن بسیار مشکل و از پیچیده ترین فعالیتهای انسان بشمار می رود انتقال مطالب مورد نظر به دیگران به عوامل زیادی بستگی دارد که به چند مورد از آن اشاره می کنیم .
1 – قدرت ذخیره سازی و ا نتقال ذهن باید در حد بالائی باشد .
2 – ارتباط مستقیم با شنوندگان به گونه ای که آنان را شریک دیدگاه خود بدانیم و به آنها بفهمانیم که مطالب مورد بحث مربوط به ایشان بوده و شنیدن این مطالب دارای مزیت و ارزش خاص است .
3 – هنگام سخن گفتن و تدریس برای مطالب خود مقدمه و مدخل تهیه کرده و یا بیان بسیار شیوا و سنجیده سخن بگوید .
4 – نوشتن نکات مهم درس که احتمال فراموش کردن آن می رود .

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *