داده کاوی:
داده کاوی، بررسی و تحلیل حجم عظیمی از داده ها به منظور دستیابی به مدلها و قواعد معنادار میباشد. هدف از داده کاری، بهبود فعالیت های بازاریابی، فروش و خدمات پس از فروش از طریق شناخت بهتر مشتریان میباشد.
کارایی داده کاوی را میتوان به دو دسته تقسیم نمود: مستقیم و غیر مستقیم، داده کاوی مستقیم به تحلیل و گروه بندی بر اساس فیلد خواسته شده، به عنوان مثال درآمد میپردازد. داده کاوی غیر مستقیم بدون در نظر گرفتن فیلد خاصی به یافتن نمونه ها و یا شباهت های بین رکوردهای یک بانک اطلاعاتی میپردازد.
3-2-7-2 قابلیت های داده کاوی:
قابلیت های داده کاوی که در زمینه های مختلف تجاری، اقتصادی و صنعتی به کار برده میشوند عبارتند از:

  1. گروه بندی
  2. تخمین
  3. پیش بینی
  4. گروه بندی بر اساس وابستگی ها
  5. دسته بندی
  6. پروفایل کردن

سه مورد اول نمونه هایی از داده کاوی مستقیم میباشد که مقداری را برای یک متغیر خاص به دست می آورد. هدف از گروه بندی بر اساس وابستگی ها و دسته بندی به دست آوردن ساختار داده ها بدون توجه به یک متغیر خاص میباشد.قابلیت پروفایل را میتوان به داده کاوی مستقیم و یا غیر مستقیم نسبت داد.
3-7-2 مدیریت ارتباط با مشتری مشارکتی:
مدیریت ارتباط با مشتری مشارکتی موجب تعادل ها ی کار وسازنده با مشتریان درطول تمام کانال های ارتباطی می شود. درواقع با بهره گیری از مشارکت و همکاری اینترنتی، هزینه های خدمات مشتری را می توان کاهش داد دراین فن آوری مدیریت ارتباط با مشتری، با یکپارچه شدن مراکز تماس تعامل چند کانالی با مشتریان فردی امکانپذ یر می شود همچنین سازمان درعین تعامل با مشتری در سطح تبادل،.نگرش یکپارچه ای نسبت به مشتری به دست می آورد (سید جوادین و یوسفی ، 1385)
دسته ای از عملکردهای CRM است که تبادل بین مشتریان و سازمانها را تسهیل مینماید. ارتباطات یک طرفه میبایست جای خود را به ارتباطات دو طرفه دهد به نحوی که مشتری را با مسائلی که مرتبط با خرید آتی او میباشد درگیر نماید. به عبارت دیگر CRM ترکیبی عملکردهایی از CRM را شامل میشود که بین مشتری و عرضه کننده، نقطه تبادلی را فراهم میکند. برای مثال، تکنولوژی هایی مانند مخابرات، برای تسهیل تبادلات زمان بر، حساس و شخصی با مشتریان به کار میرود.(گیب و همکاران،2005)
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر شهرت شرکت و ارزش ویژه برند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *