شهریور ۳۱, ۱۳۹۹

رشته مدیریت: مدیریت فرهنگی جامعه توسط پیامبر اسلام‌ از دیدگاه قرآن کریم و …- پایان نامه تمام متن

 سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

موضوع :

 مدیریت فرهنگی جامعه توسط پیامبر اسلام‌ از دیدگاه قرآن کریم و روایات 

پایان نامه ارشد :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                صفحه

 

مقدمه.. 1

فصل اول: کلیّات و مفهوم شناسی.. 3

1- 1. کلیّات. 4

1-1-1. بیان مسئله. 4

1-1-2. علت انتخاب موضوع. 4

1-1-3. ضرورت و اهمیت موضوع. 5

1-1-4. سابقه پژوهش. 6

1-1-5. جنبه جدید بودن و نوآوری پژوهش. 10

1-1-6. فواید تحقیق. 10

1-1-7. پرسش اصلی. 10

1-1-8. پرسش‌های فرعی پژوهش. 11

1-1-9. فرضیه‌های پژوهش. 11

1-1-9-1. فرضیه اصلی. 11

1-1-9-2. فرضیه‌های فرعی. 11

1-1-10. پیش فرض‌های پژوهش. 12

1-1-11. اهداف پژوهش. 12

1-1-11-1. اصلی. 12

1-1-11-2. فرعی. 12

1-1-12. روش گردآوری اطلاعات. 13

1-1-13. نتایج علمی و عقلی پژوهش. 13

1-2. مفهوم شناسی. 14

1-2-1. معنای لغوی و اصطلاحی«مدیریت». 14

1-2-2. معنای لغوی و اصطلاحی «فرهنگ». 15

1-2-3. معنای لغوی و اصطلاحی «جامعه». 19

1-3. اهمیّت مدیریت. 19

1-4. اهمیت فرهنگ. 21

1-5. اهمیت و ضرورت مدیریت فرهنگی در اسلام. 21

1-6. بررسی ابعاد مدیریت فرهنگی در اسلام و غیر اسلام. 25

1-7. نقش مدیریت فرهنگی در جامعه اسلامی. 31

  1. پذیرفتن سنت های نیک جامعه. 32
  2. ارتقاء باورهای دینی. 33
  3. حفظ ارزش و کرامت انسانی. 35
  4. توجه به اصل عدالت. 37
  5. توجه به اصل آزادی. 39

فصل دوم: ابزارها و شیوه های مدیریت فرهنگی پیامبر اکرم6   41

2-1. ابزارهای مدیریت فرهنگی. 42

2-1-1. ابزارهای بازدارنده. 42

2-1-1-1. تصمیمات راهبردی در مواجهه با فتنه‌های دشمنان   42

2-1-1-2. تدوین و اجرای قانون درجامعه. 44

2-1-1-3. اجرای حدود و مجازات‌های شرعی. 45

2-1-1-4. نیروی نظامی. 46

2-1-2. ابزارهای ارتباطی. 49

2-1-2-1. دیدارهای مردمی. 49

2-1-2-2. ابزارهای تبلیغی. 50

2-1-2-2-1. استفاده از ارتباطات رسانه‌ای (مکاتبات). 50

2-1-2-2-2. اعزام مبلغین و هیئت های تبلیغی. 51

2-1-2-3. منابع تبلیغ. 52

2-1-2-3-1. قرآن. 53

2-1-2-3-2. سنت نبوی. 53

2-1-2-3-3. حکمت و اندرز نیکو. 54

2-1-2-4. سفر حاکم اسلامی به نقاط مختلف. 55

2-1-2-5. استفاده از شعائر اسلامی برای ارتباط با عامه   55

2-1-2-6. استفاده از مکانهای مذهبی. 57

2-2. شیوه‌های مدیریت فرهنگی. 58

2-2-1. شیوه رفتار فردی. 59

2-2-1-1. بیان صدق و راستین با مردم. 59

2-2-1-2. منش و شخصیّت. 61

2-2-1-3. صداقت، صبر و مدارا در برابر ناملایمات. 62

2-2-1-4. استفاده از منطق و استدلال در تبیین معارف اسلامی   66

2-2-1-5. پاسخ به شبهات و سوالات مردم. 69

2-2-2. شیوه رفتار حکومتی. 71

2-2-2-1. برخورد قاطع با منافقان و دشمنان اسلام. 71

2-2-2-2. مبارزه با عقاید خرافی. 74

2-2-2-3. مبارزه با جنگ‌های روانی. 75

2-2-2-4. پایبندی به قانون. 76

2-2-2-5. طرح مشترکات میان ادیان آسمانی. 78

فصل سوم: عرصههای مدیریت فرهنگی پیامبراکرم6. 80

3-1. عرصه‌های جغرافیایی. 81

3-1-1. جهان شمولی مدیریت فرهنگی اسلامی. 82

3-1-2. اقدامات عملی پیامبر6 در راستای مدیریت فرهنگی جهان شمول   83

3-1-2-1. هجرت عاملی برای اشاعه فرهنگ. 83

3-1-2-2. ارسال نامه به مناطق مختلف. 85

3-1-2-3. ارسال نماینده به سوی امپراطوری‌ها. 86

3-1-2-4. انتقال فرهنگ با پذیرش نمایندگان سرزمین ها دیگر   87

3-1-2-5. نمایاندن قدرت اسلام با اعزام سریه و برخورد های نظامی.. 88

3-1-2-6. تبلیغات فرهنگی مناسب در مکان‌‌های راهبردی. 90

3-2. عرصه‌های سیاسی. 91

3-2-1. تشکیل حکومت بر پایه دین و توحید. 92

3-2-2. توجه به عدالت در حکومت. 94

3-2-3. تعاون و همکاری بین حکومت و مردم. 97

3-2-4. رحمت و مودّت حاکم نسبت به مردم. 97

3-2-5. جلب منافع و دفع مفاسد از اهداف حکومت. 98

3-2-6. شورا و مشورت در حکومت اسلامی. 99

3-2-6-1. اهمیت مشورت در حکومت از دیدگاه اسلام. 100

3-2-6-2. مشورت حاکم اسلامی با زیر دستان در مواقع حسّاس   101

3-3. عرصه‌های اجتماعی. 102

3-3-1. ارتقاء سطح بصیرت و علم آموزی. 103

3-3-2. توجه به تربیت فردی. 105

3-3-3. اصلاح خانواده و توجه به آن. 105

3-3-4. توجه به آحاد جامعه به ویژه محرومان. 107

3-3-5. توجه به تربیت اجتماعی و مبارزه با فرهنگ جاهلی   109

3-3-6. تحکیم روابط اجتماعی. 113

3-3-6-1. حسن معاشرت و توجه به اخلاق نیکو در جامعه. 115

3-3-6-2. برخورد نیکو با افراد تازه مسلمان. 118

3-3-6-3. احترام به اقلیت های مذهبی در جامعه. 119

3-3-7. ترویج فرهنگ عدالت‌گرایی و ظلم ستیزی. 120

3-3-8. ترویج اعتدال و میانه‌روی در جامعه. 125

3-4. عرصه های اقتصادی. 127

3-4-1. برنامه ریزی اقتصادی. 127

3-4-2. درآمد و تولید. 128

3-4-2-1. توجه به کار و کسب روزی حلال. 128

3-4-2-2. ضرورت تلاش انسان برای کسب روزی. 129

3-4-2-3. برخورد با برخی از معاملات زمان جاهلیت. 130

3-4-2-4. حرمت ربا. 132

3-4-2-5. تعیین محل مناسب برای کسب و تجارت. 132

3-4-2-6. خودداری از غش در معامله. 133

3-4-2-7. تشکیل بیت المال محلی برای جمع‌آوری در‌آمدهای حکومتی   133

3-4-3. توزیع و مصرف. 134

3-4-3-1. میانه‌روی در مصرف. 134

3-4-3-2. عدالت در تقسیم غنائم. 136

3-4-3-3. توجه به انفاق. 137

نتیجه گیری.. 140

پیشنهادات.. 142

منابع و مأخذ.. 143

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-1-11-1. اصلی

بررسی مدیریت فرهنگی جامعه توسط پیامبر اسلام‌6 از دیدگاه قرآن کریم و روایات.

1-1-11-2. فرعی

بررسی ابزار‌ها و شیوه‌های مدیریت فرهنگی پیامبر اسلام6.

بررسی عرصه‌های  مدیریت فرهنگی پیامبر اسلام6 در قرآن و روایات.