تیر ۱۶, ۱۳۹۹

مقاله با موضوع زمینه های اقتصادی-خرید فایل

دیگر بالغ نشده باشد( عبادی- شیرین 1375)
در ماده 1 کنوانسیون حقوقی کودک آمده است : منظور از کودک افراد زیر 18 سال هستند مگر آنکه قانون قابل اجرا در مورد کودک من بلوغ را کمتر تعیین کرده باشد.
تعریف واژه کودک خیابانی

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

یونیسف کودکان خیابان را چنین تعریف می کند.کودکانی که عمده وقت خود را بدون مدیریت بزرگسالان در خیابان می گذرانند.
کودک خیابانی به تمام کودکانی اطلاق می شود که بیشتر وقت خود را در خیابان می گذرانند چه مشغول به کار باشند و چه نباشند و یا خانواده داشته باشند و یا نداشته باشد.
در منابع علمی روانشناسی کودک خیابانی به افرادی اطلاق می شود که شب را بدون اجازه والدین خود بیرون از خانه سپری کرده باشد( دکتر محمد گلزاری- روزنامه جمهوری –شماره 14002)
در تاریخ مشاهده میشود که گرایان حرفه ای از کودکان به عنوان وسیله ترحم دیگران برای تکدی استفاده می کردند. دوران قاجار را به جهت فقر وفلاکت و جهل عمومی دوران اوج تکدی و ولگردی دانست. فرد ریچارد در وصف گدایان دوران ناصرالدین شاه می نویسد انسان تعجب می کند که جامعه ای بدان وضع زندگی و ثروت چگونه بر پیکرگرایان می چسبد بعضی از کودکان تکدی به کلی از پوشیدن لباس خودداری می کنند. (راوندی –مرتضی 1375)

عوامل بروز پدیده کودک خیابانی
از مهمترین عوامل اجتماعی بر توان به موارد زیر اشاره کرد به نقل از دکتر مسعود غفاری

1-عدم توزیع عادلانه ثروت در جامعه و وجود اختلافات شدید طبقاتی
2-عدم سیاست گذاری دولت در زمینه کنترل جمعیت
3-کم رنگ شدن ارزشها و سنت های وبی تفاوتی شهروندان نسبت به اشتغال کودکان د رجامعه
4-مهاجرت از شهرای کوچک یا مهاجرت روستاییان بزرگ به علت بلایای طبیعی فقدان امکانات شغلی و رفاهی و‌اموزشی
5-مهاجرت های بین الملی
6-بالابودن هزینه های تحصیلی وجذابیت نداشتن سیستم آموزشی
7-فقدان سیاست جنایی در مورد کودکان
8-عدم مشارکت دولت ها با مردم در کنترل ومحدود ساختن پدیده کودکان خیابانی
9-فقدان سازمان یا نهادهایی که متولی رسیدگی به مشکلات کودکان خیابانی باشند
10-جنگ یا اختشاشات داخلی
11-محیط خانوادگی
12-پدران این کودکان اغلب فاقد مهارت های حرفه ای و کارگران ساده با دستمزد کم می باشند
13-بی سواد یا کم سوادی والدین
14-بی تفاوتی ناآگاهی یا سخت گیری والدین در امر تربیت فرزندان خود
15-جمعیت زیاد خانواده
16-کهولت-بیماری یا معلولیت والدین
17-اعتیاد والدین
18-بزهکار بودن یکی از اعضای خانواده
19-فوت یا جدایی والدین
20-درگیری و جربحث های مداوم والدین با یکدیگر
-یکی از مهمترین عوامل افزایش کودکان خیابانی بی صلاحیتی خانواده است. خانواده های بدون صلاحیت می توانند یکی از علل پرورش کودکان خیابانی باشند که در اینده بزهکار بلقوه شوند
مشکلات ناشی از ایراد ساختاری جامعه کم توجهی و برخورد غیرتخصصی مسئولان و میزان رشد جامعهن با مساله پرورش صحیح کودکان وهم چنین فراوانی خانواده های کم صلاحیت وبی صلاحیت از عومل اصلی افزایش فردی در سالهای اخیر بوده است. (دکتر مسعود غفاری روزنامه اطلاعات شماره 22603)

نظریه ها و دیدگاه های مبنی بر عوامل تعیین کننده کار کودکان
دیدگاه مندلوچ:
مندلوچ معتقد است عوامل اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی در ایجاد زمینه ای کارکودکان نقش به سزایی دارد. علت افزایش این پدیده در کشورهای در حال توسعه فقر و ضعف در وضعیت اقتصادی است. همچنین سنت های تثبیت شده در کشورهای کمتر توسعه یافته یکی دیگر از این عوامل به شمار می رود.
نبود آموزشی رسمی وزیر بنای اقتصادی قوی موجب شده تا والدین برای ممانت از بطالت وقوت گذرانی کودکانشان در حدود یافتن شغلی مناسب برای آنها باشند.( مندلوچ 1979)
دیدگاه استرلینگ:
برای عوامل تعیین کننده کار کودک رابه دو شاخه تقسیم می کند.
1-زمینه های اقتصادی واجتماعی
2-عوامل رفتاری خرد
در بحث از زمینه های اقتصادی و رفتاری ساختار فرایند تولید وبازارکار را در نظر می گیرد در جوامع اولیه همه اعضای خانواده در جهت بقا وانسجام اجتماعی انجام وظیفه می کنند کودکان نیز به فراخود ظرفیتشان کارمی کنند به عبارت دیگر کار قسمتی از فرایند جامعه پذیرای در این گونه جوامع به شمار می آید.
در بخت از عوامل رفتاری خرد سخن از نقش خانواده یا خانوار در نحوه الگوی کارکودک است چرا که بعد وساختار خانواده در اشغال کودکان وعدم آن نقش تعیین کننده ای دارد.

دیدگاه السون
از دیدگاه اسون کار کودکان نه تنها به جنبه هیا اقتصادی وابسته است بلکه به الگوهای اجتماعی و فرهنگی نیز بستگی دارد. در حالی که خود ساختاری اجتماعی است. نقش هایی که کودکان برحسب جنس بر عهده می گیرند به عبارت دیگر سازمان والگوی نظام خانواده مجموعه مرتب شده ای از حقوق بزرگسالان بر کودکان وساختار اجتماعی سلسله مرابت سنی را مشخص می کند.(السون 1983)

دیدگاه فانیت:
از دیدگاه وی کارکودکان صرفا پاسخ به فرآیندهای اقتصادی نیست بلکه منعکس کننده کارکرد های معین شده فرهنگی کودکان نیز به شمار می رود. براین اساس ارزش های مرتبط با فعالیت کودکان ماهیت فرایندهای جامعه پذیری را بیان می کند و در این مجموعه عوامل اقتصادی- فرهنگی عمیقا با هم ارتباط دارند.کار کودک دارای سازگاری است .که به وسیله آن نقش های جنسی آموخته می شود.
درونی می گردد. کارکودکان از تغییرات اقتصادی نیز تاثیری پذیرد. آثار این روند شامل فقر افزایش توزیع نابرابر درآمد اشتغال بیش از حد بزرگسالان است که مستقیما کودکان را متاثر می کند.

با توجه به تمام مطاب فوق که در فصل 2 به انها اشاره شد از الگوی سایر پیروی می کنیم زیرا در الگوی بار ـآن مواردی که مورد توجه قرار گیرند توسط ما باید پس تایید شده اند وتنها موردی خلق عمویم موضوع قابل توجه دردیدگاه بار آن است. پس با توجه به الگوی مایروسالووی که در 1990 سطوح کرده اند محقق پرسشنامه خود را تنظیم می کند.

فصل سوم
طرح پژوهش:
هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای هوش میانی کودکان عادی و کودکان کار و خیابان 10 تا 15 سال پسر در شهر تهران است.
جامعه آماری:
جامعه آماری این پژوهش را کودکان عادی و کودکان کار وخیابان پسر تهران که بین آنها بین 10تا15 سال است تشکیل می دهند.
نمونه وروش نمونه گیری:
در این گروه شامل 15 کودک عادی 10تا 15 سال و 11 کو دک کار و خیابان در همین رنج سنی که جمعا نمونه گری شالم 26 کودک می باشد. نمونه گیری به صورت در دسترس انجام شده و این کودکان برحسب اتفاق در خیابان مورد سنجش قرار گرفته اند.
ابزار پژوهش
پژوهشگر از مصاحبه ساخت دار باز پاسخ محقق ساخته به عنوان ابزار مدد گرفته است.
سوالات این مصاحبه 4 بار پایلوت شده وجهت اطمینان از روش کدگذاری وتحلیل محتوی یک دانشجو دیگر که در زمینه هوش هیجانی تحیقاتی داشته مجددا به نمره گذاری پرداخته ونمرات داده شده توسط رو برای پاسخها 85 درصد معادل نمرات داده شده متوسط پژوهشگر بوده که نشان می دهد سوالات از روی محتوی برخوردارند.

روش اجرا
این مصاحبه به صورت حضوری انجام گرفته وسوالات در مدت کو تاهی از کودک پرسیده می شود واین گفتگو با استفاده ازضبط صوت و به صورتی که فرد مصاحبه شده متوجه آن نباشد ضبط شده و در حین انجام مصاحبه به صورت افتخاری پاسخ ها در مقابل سوالات نوشته می شد و در فرصت مقتضی این پاسخ ها تکمیل می شدند.

روش نمره گذاری
این مصاحبه شامل پنج محور خودانگیزی اداره هیجانها هم حس تنظیم روابط خودآقایی است که بر پاسخ به سوال هر محور به ترتیب نمرات 3و2و1 به سطوح بالا متوسط و پایین اختصاص می یافت در زمینه خودآگاهی هم میانگین دومحور خودانگیزی و هم حس با دخالت نظر محقق ملاک قرار گرفت. زیرا بعد از 4 بار پایلوت آزمودنی ها نتوانسته به سوال این محور پاسخ دهند و آزماینده هم نتوانست وسوال مناسب بیابد.
از آنجایی که محورها به صورت مجزا مورد توجه ونمره گذاری قرار گرفته اند و از آن جهت که هیچ نظر متقضی در رابطه با تلفیق این محورها نداشتیم از جمع عادی نمرات اجتناب شده است.