مهر ۵, ۱۳۹۹

مقاله با موضوع کشف، کلانتری‌ها، سرقت‌ها، بازجویی

مجازات نماند یا بیگناه مجازات نشود. مسلماً افسران تحقیق در این رابطه مسئولیت سنگینی برعهده دارند که باید با بی طرفی کامل و در نظر گرفتن جوانب امر به تکمیل پرونده‌ها اقدام نمایند. در این زمینه استفاده از فناوری‌های جدید کمک مؤثری به آنان خواهد نمود.
مبحث چهارم : برای کشف سرقت چه باید کرد
همانگونه که وقوع سرقت در یک منطقه موجب بر هم خوردن تعادل روحی و امنیتی آن منطقه سرقت و کشف به هم نزدیک باشد. پرسنل اجرایی در کلانتری‌ها و آگاهی‌ها روزانه شاهد برخورد متفاوت مالباختگان می‌باشند. گاه با قیافه‌های غمگین و ناراحت ناشی از سرقت، زمانی با خوشحالی وشادی آنان از کشف مالشان روبرو هستند. آنچه که موجب جلب اعتماد و جایگاه مردمی برای نیروی انتظامی می‌شود وضعیت دوم است که حاصل تلاش‌های مستمر و پیگیر پرسنل زحمتکش ناجا می‌باشد. در این مبحث راه‌های کشف سرقت‌ها را بررسی می‌کنیم، آنچه که در مسأله کشف سرقت‌ها بسیار حائز اهمیت است صبر و حوصله طاقت فرسای افسران و عوامل رسیدگی کننده به پروند‌ه‌هاست. اما به علت رسیدگی به جرائم متعدد درکلانتری‌ها این امر کمتر مورد توجه آنان قرار می‌گیرد و شاید بدین لحاظ است که از سالها پیش با تشکیل دوایر آگاهی، کشف سرقت‌ها و رسیدگی‌ به آنها برعهده عوامل آگاهی گذاشته شده است. در پاسگاه‌ها و کلانتری‌ها عرف و روش جاری بر این است که با مراجعه مالباخته توسط فرد بازجو، برگ بازجویی با طرح سؤالات کلیشه‌ای تنظیم و با یک گزارش مختصر جهت ادامه رسیدگی به شعبات آگاهی ارجاع می‌گردد. پس از ارجاع پرونده به شعبه رسیدگی کننده در آگاهی، با توجه به موضوع با مالباخته دو گونه برخورد می‌شود: یا پس از امیدوار نمودن وی به کشف جرم پرونده را عیناً در سوابق نگهداری می‌نمایند تا پس از دستگیری سارق و اعتراف به سرقت‌های متعدد شاید این سرقت نیز جزء آنها باشد، یا اینگونه که به گزارش تنظیمی توسط کلانتری‌ها توجه آنچنان ننموده و خود با صبر و حوصله اقدام به بازجویی مجدد و اخذ اطلاعات لازم نموده و با پیگیری آن منجر به دستگیری سارق و کشف آن می‌گردند. از آنجا که در مراجع انتظامی هر فرد بنا به سلیقه شخصی و تجربیات فردی راهی را برای کشف سرقت پی می‌گیرد. به منظور نزدیک نمودن سلیقه‌ها و روش‌ها و یکنواختی آنها پیشنهادی به شرح زیر مطرح می‌گردد، امید است مورد امعان نظر قر