منابع تحقیق درباره پیشرفت تحصیلی

4 )
با ایجاد مدارس فنی و حرفه ای و کار و دانش :
عدم تساوی امکانات آموزش از میان می رود .

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

از عدم علاقه به مدرسه و ترک تحصیل دانش آموزان کاسته می شود .
شکست های تحصیلی در بین دانش آموزان کم می شود .
تاءکید بیش از حد بر رشته ای خاص کاسته می شود .
از ساختمان مدرسه در تمام سال حداکثر استفاده به عمل می آید .

بیگانگی ، یاس و نا کامی به دلیل عدم پیشرفت تحصیلی از میان می رود .
فارغ التحصیلان این دبیرستان ها هنگامی که تصمیم به اشتغال بگیرند مدرک تحصیلی آنها مهارت و علاقه آنها را در زمینه ای خاص به وضوح نشان می دهد .
در حالی که فارغ التحصیلان دروس نظری تازه باید بیندیشند که علاقه آنها در چه زمینه ای است .
برنامه تحصیلات حرفه ای:
دوره تحصیلات حرفه ای بدین منظور مطرح گردیده است که دانش آموزان را جهت اشتغال به کار سود مند ، بلافاصله پس از اتمام این دوره دبیرستان آماده سازد . به طور کلی در این برنامه دانش آموزان نیمی از وقت خود را صرف آموزش های عمومی و نیمی دیگر را صرف درس های حرفه ای می کنند . حدود 20% محصلین دبیرستانی سراسر کشور در این برنامه تحصیل می کنند . میزان بیکاری در بین فارغ التحصیلان دبیرستان در رشته تعلیمات حرفه ای از 5% در مقایسه با 12% یا بیشتر گروه سنی خود در رشته های دیگر ،کمتر است .بیش از 20% فارغ التحصیلان از مدارس ، احساس می کنند که در درجه دوم اهمیت قرار دارند و یا هوش و استعداد کافی ندارند . لیکن این ها سریع تر کار پیدا می کنند .از مشاغل خود فنی تر هستند و بیش از فارغ التحصیلان رشته های دیگر دبیرستان کارهای خود را نگه می دارند .

کمک به هر محصل در آماده شدن برای یک شاخه :
مدارس کشور معمولاً از اهداف مختلفی بر خوردار ند، که یکی از اهداف موضوع آماده سازی دانش آْموزان برای کار بعد از فارغ التحصیل شدن می باشد . در دبیرستان های آمریکا همیشه به منزله وسیله جهت آماده سازی افراد برای کار محسوب شده اند . اغلب کار فرمایان انتظار دارند که تعلیم و تربیت فرد او را در زمینه مهارت های مربوط ارتباط و تبادل نظر ، عادات مطلوب کار و احساس مسوولیت آماده سازد . در حالی که افرادی که به دانشگاه می روند پیوسته رو به تزاید است .
اغلب دانش آموزان به تحصیلات رسمی خود ،بعد از کلاس دوازدهم یا قبل از آن ، خاتمه می دهند . این دسته از محصلین طالبی آمادگی برای کاری هستند ، که در آمدی ثابت داشته و امنیت آنها را تا حدی تاءمین نماید . این ها به دنبال مشاغلی هستند که نیازمند مهارت هایی است که در خلال سال های تحصیلی خود کسب کرده اند . کار زمان کارگرانی را می خواهند که ماهر ، قابل اعتماد و دقیق ووقت شناس بوده ، بتوانند با همکاران و سر پرستان خود کنار آیند و علاقمند به منافع شرکت باشند .(بروس ،1369 )
هر جامعه ای برای رشد و شکوفایی افراد خود برنامه هایی را متناسب با وضع موجود در زمینه های مختلف ارائه می دهد ، تا زمینه ترقی و رشد برای جامعه و افراد آن تسریع گردد. یکی از برنامه ریز ی ها در ارتباط با نیازمندی های صنعتی جامعه است که کشور ما با درایت پایه ای و اساسی طرح ریزی نگردد ، همان خواهد شد که در سایر رشته ها انبوه تحصیل کرده متوسطه و عالی داشته باشیم ولی جامعه ما در حل بسیاری از معضلات اجتماعی و مشکلات علمی و صنعتی عاجز مانده باشد .
اهداف کمی در برنامه نیم سال 66-62
1-تعداد هنر جویان فنی و حرفه ای از 889/128 نفر در سال 1361 به 387043 نفر در سال 1366 خواهد رسید .
2- رشته آموزش متوسطه عمومی در طول برنامه به طور متوسط 6% و رشد آموزش متوسطه فنی و حرفه ای به طور متوسط 2% افزایش خواهد داشت .
3-سهم هنر جویان رشته کشاورزی از 1/4% به 6/6% در سال 1366 و سهم هنر جویان رشته صنعت از 2/62 % به 8/59% و سهم هنر جویان رشته خدمات از 7/33 به 6/33% خواهد رسید .(تعلیم و تربیت ،1365 )
آموزش متوسطه از نظر کمی در سال تحصیلی 65-64
در سال تحصیلی 65- 64 تعداد دانش آموزان مشغول به تحصیل در دوره های مختلف 328/ 561 /10 نفر بالغ گردیده است .در نشریه خلاصه آمار وزارت آموزش و پرورش دفتر هماهنگی طرح ها و برنامه ریزی توسعه آماده است که تعداد دانش آموزان نسبت به سال تحصیلی گذشته بیش از 000/806 نفر (30/8% ) افزایش داشته است . از این تعداد 335 /144/6 نفر پسر و 003/417/4 نفر دختر بوده است .از تعداد کل دانش آمو زان 8/370/4 نفر در مناطق روستایی تحصیل کرده اند . تعداد 328/561/10 دانش آموزدر 483/370 کلاس و 70025 مدرسه بوده اند و جمع کارکنان شاغل در مدارس و ادارات آموزش در این سال به 145/634 نفر بالغ گردیده است . از328/561/10 دانش آموز 283/994 نفرمتوسطه و 352/195 نفر در متوسطه فنی و حرفه ای به تحصیل اشتغال داشته اند که 413/104 نفر در هنرستان های فنی و 578/83 نفر در مدارس بازر گانی و حرفه ای و 7361 نفر و در مدارس متوسطه فنی و حرفه ای روستا ها 5849 نفر تحصیل کرده اند .
بررسی وضعیت کار کنان مدارس متوسطه نشان می دهد که در سال تحصیلی 64-63در این دوره (عمومی ، فنی ،حرفه ای ، 70845 نفر فعالیت داشته اند ، که 52769 نفر در دوره متوسطه عمومی و بقیه در فنی و حرفه ای بوده اند . از 52769 نفر کارکنان دوره متوسطه نظری 19440 نفر زن بوده اند . از 70845 نفر کارکنان دوره متوسطه 35395 نفر یعنی 19/66 % لیسانس بالاتر بوده اند .(تعلیم و تربیت ،1356 )
در سال 64-63 از 000/760 9 دانش آموز حدود 000/901 نفر در دوره متوسطه نظری وحدود 000/170 در دوره متوسطه فنی و حرفه ای تحصیل کرده اند .در سال تحصیلی 65-64 حدود 000/195 دانش آموز هنرستانی نیز در 708 مدرسه فنی و حرفه ای تحصیل کرده اند .
در سال تحصیلی 65-64 از حدود 000/195/1 دانش آموز دوره متوسطه 000/195 در متوسطه فنی و حرفه ای 861/043/1 دانش آموز فنی و 83647 دانش آموز بازرگانی و حرفه ای 397/7 دانش آموز کشاورزی تحصیل کرده اند .
توزیع داوطلبان در امتحانات نهایی متوسطه 65-64 از 000/260 داوطلب دوره متوسطه نظری وفنی و حرفه ای 074/22 نفر در فنی و کشاورزی و 035/9 نفر در آموزش بازرگانی و حرفه ای در امتحانات نهایی متوسطه 65- 64 از 000/260 داوطلب دوره متوسطه نظری و فنی و حرفه ای 074/22 نفر در فنی و کشاورزی و 035/9 نفر در آموزش بازرگانی و حرفه ای در امتحانات نهایی خرداد شرکت داشته اند (تعلیم و تربیت ،1356 )

نتیجه گیری :
در یک جمع بندی کلی به نظر می رسد که روند تعلمی و تربیت جهانی از توجه به مبانی و مسائل ذهنی و معنوی شروع شده و به سوی عملی و یدی شدن حرکت کرده و در نهایت به نقطه ای رسیده است که ما به آن تعلیم و تربیت ، فنی و حرفه ای می گوییم .این جریانات بالنده ناشی از نیاز جوامع گوناگون به رشد و توسعه امکانات مادی و رفاهی بوده است . که نتیجه آن اختراعات و اکتشافات مهمی است که انجام شده وزندگی انسان های دگرگون ساخته است .
در موقعیت کنو نی کشور ما که از نتایج از این اختراعات و تکنو لوژی سود می برد و خود نیز در آن سهم می باشد. لازم است که توجه بیشتری بدان مبذول دارد .

با گسترش تحقیقات در کلیه علوم جاری علی الخصوص علوم فنی و حرفه ای در متن کار قرار گیرد تا بتوانندپا به سوی کشور های اروپایی و پیشرفته حرکت کرده و از قافله عقب بماند .
مدارس فنی و حرفه ای و رشته های مربوط به کار و دانش می توانندپاسخگوی نیازهای فنی و حرفه ای کشور باشند .به شرط آن که این امر جدی گرفته شود و روز به روز با باز خوردهای علمی ، اشکالات و معایب آنها بر طرف شده و بر اساس نیاز های جدید جامعه تغییر نماید.

روش شناسی تحقیق :
در پژوهش انجام شده از روش علی –مقایسهای (پس رویدادی ) استفاده می کنیم . در این روش معمولاًپژوهشگر می خواهد علل کاری را که انجام شده به دست آورد .
در این روش معمولاً پژوهشگر هیچ گونه تاًثیری در وقوع اتفاقات ندارد و نمی تواند در متغییرها دستکاری نماید . دلیل انتخاب این این روش نیز این بوده ،که ما در گرایش دانش آموزان که به هنرستان ها مراجعه و تحصیل اطلاعات کافی نداشته ایم .
فلذا با بررسی علت ها ی موجود در رفتار و نمرات درسی ،شغل ،سواد ،والدین و تشویق کسانی که با نوجوانان سرو کار داشته اند .
قصد داریم ،این علل را کشف نماییم و در واقع این گروه دانش آموزان را با دانش آموزان را با دانش آموزان دیگر که به این رشته ها روی نیاورده اندمقایسه نماییم .

جامعه آماری:
جامعه عبارتند از :کلیه دبیرستان های فنی و حر فه ای دخترانه شهرستان ابهر
نمونه آماری :
نمونه آماری 120 نفر می باشد .
روش نمونه گیری :
روش نمونه گیری تصادفی ،چند مر حله ای می باشد .
ابزار پژوهش:
ابزاری که جهت اندازه گیری استفاده می شود شامل یک پرشنامه تر کیبی است .
در این پرسشنامه از 22 سوال استفاده شده است . سوال 1-4 به فرضیه اول و سوم 8-5 به فرضیه دوم و سوال 9-17 به فرضیه سوم 18-20 به فرضیه 4 و سوال 22-20 به فرضیه پنجم پاسخ می دهد و در قسمت مشخصات هم شغل پدر ،مادر ،معادل ترم اول، دوم ، سال گذشته و میزان تحصیلات مادر نیز مورد سوال قرار گرفته است .

شیوه اجرا :
پرسشنامه ای که به صورت گروهی در بین بچه ها توزیع گردید .

طرح پژوهش :
با بهره گرفتن از پرسشنامه می توان اطلاعات مربوط به این تحقیق را جمع آوری نمود و با بهره گرفتن از امار توصیفی می توان به تجزیه و تحلیل داده ها بپردازیم .

در این فصل داده های گرد آوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد .بدین صورت که پرسش های مربوط به سوءالات پژوهشی و فرضیه ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد . لذا فرضیه با سوءال پژوهش مطرح و از پرسش های مربوط در جداول مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و سپس در محدوده فرضیه مزبور قضاوت می شود ، به همین ترتیب کلیه فرضیه ها بر اساس پرسش هایی مورد نظر قرار می گیرد .
لازم به ذکر است که کلیه دانش آموزان 120 نفر می باشند که همگی در تنها هنرستان فنی وحرفه ای دخترانه ابهر مشغول تحصیل بوده اند.
فرضیه شماره 1:
بین شغل والدین و گرایش فرزندانشان به رشته های هنرستانی رابطه وجود دارد . برای قضاوت در مورد فرضیه مزبور داده های مربوط در جدول شماره 1و2 گرد آوری شده است .

جدول شماره 1- توزیع فراوانی ودر صد پدران شاغل
شغل فرهنگی وکارمند شغل آزاد پزشکی فنی یا مهندسی کارگریا
کشاورز سایر سفید
فراوانی 22 27 1 6 46 4 4
در صد 66/26 5/22 83% 5 38 33/12 33/3

این جداول نشان می دهد که شغل والدین 38 % از دانش آموزان رشته های فنی وحرفه ای کارگر و یا کشاورز است که این رقم بالایی است . شغل فرهنگی و کارمند بیش از 26 % می توان تا حدودی نتیجه گرفت که شغل ها ی بالای اجتماع کمتر فرزندان خود رابه هنرستان ها می فرستند ویا فرزندانشان علاقه کمتری به این رشته ها دارند.

جدول شماره 2: توزیع فراوانی و در صد مادران شاغل

شغل مادر خانه دار شاغل سفید
فراوانی 107 7 6
در صد 16/89 83/ 5 5

این جدول نشان می دهد که اکثریت مادران این دانش آموزان خانه دار بوده
و تعداد کمی شاغل هستند .

فرضیه شماره2:
دانش آموزانی که در ترم اول و دوم از پیشرفت تحصیلی بر خوردار بودند که کمتر از دانش آموزان دیگر به شاخه های فنی و حرفه ای دارند . برای قضاوت در مورد فرضیه شماره 2 جداول های شماره 3 و4 و 5 مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند.

جدول شماره 3: توزیع فراوانی و در صد معدل ترم اول

معدل ترم اول 10تا12 14 تا15 15 تا 17 17 به بعد سفید
فرا وانی 34 48 30 2 6
در صد 33/28 40 25 66/1 5

جدول شماره 4: توزیع فراوانی و در صد معدل ترم دوم

معدل ترم اول 10 تا 12 14 تا15 15 تا17 17 به بعد سفید
فراوانی 37 46 21 4 12
در صد 83/30 33/38 5/17 33/3 10

جدول شماره 5: توزیع فراوانی و در صد معدل ترم اول و دوم

معدل ترم اول 10تا 14 14 تا 15 15 تا17 17 به بعد سفید
فراوانی 71 94 51 6 18
در صد 58/29 16/39 25/21 5/2 5/7

جداول بالا هر سه گویای این مطلبند که بالاترین گروه های معدل در این
دانش آموزان بین 5/12 تا 15 می باشد . و این معدل نشانگر پیشرفت تحصیلی متوسطه به پایین می باشد .

فرضیه شماره 3 :
بین تحولات پدر و مادر و گرایش فرزندان به رشته های هنرستانی رابطه وجود دارد . برای قضاوت در مورد فرضیه های شماره 3 جدول های شماره 6 و7 و 8 مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد .

جدول شماره 6: توزیع فراوانی میزان تحصیلات پدر
میزان تحصیلات پدر
بی سواد
ابتدایی
راهنمایی
دیپلم
فوق دیپلم لیسانس
به با لا
فراوانی 8 49 24 27 8 4
در صد 66/6 83/40 20 5/22 5/66 33/3

جدول شماره 7: توزیع فراوانی و در صد میزان تحصیلات مادران
میزان تحصیلات پدر
بی سواد
ابتدایی
راهنمایی
دیپلم
فوق دیپلم لیسانس
به با لا
فراوانی 17 60 22 16 5 –
در صد 16/14 50 33/18 33/13 16/4 –

جدول شماره 8: توزیع فراوانی و میزان تحصیلات والدین
میزان تحصیلات پدر
بی سواد
ابتدایی
راهنمایی
دیپلم
فوق دیپلم لیسانس
به با لا
فراوانی 25 109 46 43 13 4
در صد 41/10 41/45 16/19 91/17 41/5 66/1

جدول فوق بیانگر این است که نزدیک به نیمی از والدین محصلین مذکور در حد ابتدایی سواد دارند و بالاتر از لیسانس فقط 66/1 در صد آن هم به پدر مربوط می شود. ولی قضاوت در مورد فرضیه شماره 4 داده های پرسش های شماره 1 الی 4 مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد . تا چه میزان نسبت به رشته انتخابی خود احساس علاقه می کنند.

جدول شماره 9: توزیع فراوانی و در صد میزان علاقه محصلین به رشته خود
پرسش شماره 1 زیاد متوسط کم هیچ سفید
فراوانی 83 31 3 2 1
در صد 16/69 13/25 5/2 66/1 83%

این جدول فوق نشان می دهد که موضوع علاقه شغل در حد بسیار بالایی در بین دانش آموزان فوق وجود دارد و همان طور که معلوم است . نزدیک به 70 % گزینه زیاد را علامت زده اند و فقط در صدی از محصلین گزینه هیچ را ضربدر زده و بی علاقگی خود را نشان داده اند و 3 نفر نیز با علاقه کم وارد این رشته شده اند .

آیا خارج از برنامه درسی به کار عملی رشته خود اشتغال می ورزند؟
در صورت بلی تا چه حد؟
جدول شماره 10: توزیع فراوانی و در صد اشتغال بکار عملی در خارج از مدرسه
پرسش شماره 2 زیاد متوسط کم هیچ سفید
فراوانی 15 39 30 35 1
در صد 5/12 5/32 25 86/29 83%
با توجه به جدول قبلی که نشان از علاقه بالای این محصلین می باشد. این جدول گویای عدم دسترسی محصلین به وسایل و ابزاری است که بتوانند از مدرسه به کار مورد علاقه خود بپردازند. با وجود این حدود 70 در صد محصلین در بیرون از مدرسه به کارهای عملی رشته خود اشتغال داشته اند .
علاقه شما تا چه حد به دوران کودکی شما مربوط می شود ؟

جدول شماره 11 : توزیع فراوانی ودر صد مربوط بودن علاقه محصلین به دوران کودکی آنها
پرسش شماره 3 زیاد متوسط کم هیچ سفید
فراوانی 23 48 24 21 4
در صد 16/19 40 20 5/17 32/3

این جدول تا حدودی پرسش شماره یک را تاءیید می کند .
تا چه حد آمال و آرزو های شما با تحصیل در این رشته به نتیجه می رسد؟

جدول شماره 12 : توزیع فراوانی ودر صد مربوط بودن علاقه شخصی به رشته خود
پرسش شماره 4 زیاد متوسط کم هیچ سفید
فراوانی 48 53 16 0 3
در صد 40 16/4

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *