مرداد ۲۰, ۱۳۹۹

منابع مقاله با موضوع تکنولوژی آموزشی

تحمل.
توجه به رفتار و عکس العمل های کارآموزان مخصوصاً در دروس تئوری
آشنایی با سدهای ارتباطی و توانایی در برطرف نمودن آنها.

آشنایی با انواع تیپها در برخورد.
مرب باید به نیازهای کارآموزان توجه کند و به موقع در حد امکانات به آنها پاسخ دهد.
مربی برای اینکه بتواند آموزش بهتری داشته باشد مخصوصاً در آموزش های فنی بهتر است ازوسایل کمک آموزشی در تسریع انتقال اطلاعات استفاده نماید.
یکی دیگر از عوامل موثر داشتن فن بیان مناسب می باشد.
رعایت زمان استراحت بسیار نقش مفیدی در درک اطلاعات خواهد داشت.
جایگاه و زاویه دید نقش بسیار مهمی در درک و انتقال مطالب علمی تواند داشته باشد که در طرح ذیل آمده است:
تخته سیاه یا وایت برد

زاویه دید

کارآموزان

طرح جایگاه های مربی و کارآموزان
نکته مهم: کارآموزان همه باید قادر به دیدن و شنیدن صحبت های مربی باشند.
نقش انگیزش در یادگیری
انگیزش، انضباط و کنترل کلاس هر سه در واقع وجوه مختلف مسئله تدریس می باشند. اگر دانشآموزان به کلاس و تدریس شما علاقه نشان دهند، در این صورت رفتارشان سازگار خواهد بود و شما کلاسی با انضباط و موفق خواهید داشت. چنانچه انگیزه ها با کلاس شما همخوانی نداشته باشد کنترل کلاس و تلاشتان در تدریس بی نتیجه خواهد بود.
تمام تعاریفی که برای آموزش آورده ایم، تعاریفی زیبا وخوب است. اما باید توجه داشت که زمانی آموزش دارای ارزش واقعی است که اولا در جامعه به کار آید، وقتی یک فرد آموزش را در یک مرکز فنی وحرفه ای آموخت بتواند آن را در جامعه خویش عرضه کند و جامعه را از این فن خود بهره مند سازد و خود نیز بتوانند از این طریق امرار معاش کنند.
بعد از این توسط این آموزش ها باید در دانشجو یک تحول اساسی ایجاد شود و او را به سوی ابتکار و خلاقیت سوق دهد و وی را برای انجام کارهای تازه توانا ساخته و بر وسعت استعداد های وی بیفزاید. اما آنچه مادر جوامع درحال توسعه مشاهده می کنیم چیزی غیر از این است و هنگامی که به آموزشگاه ها محقق نشده نشده است. بلکه یک سلسله آموزش های بیروح و فاقد ارزش حقیقی است و گاه آموزشهای اینگونه مراکز سلسله آموزش های سالیان قبل است که بدون هیچ گونه توسعه و تغییری به همان صورت اولیه تدریس می شود.
سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که علت عدم دگرگونی و تحول در این گونه مراکز چیست و چرا هیچ گونه تحول اساسی در نظام آموزشی ایجاد نشده است. جواب از این سوال را در چند امر می توان جستجو کرد.
عدم برنامه ریزی جدی و هماهنگ از طرف مسئولان ذیربط.
فقدان اساتید متبحر و مجرب در رشته های گوناگون.
فقدان مدیریت در اینگونه مراکز.
عدم وجود انگیزه در اساتید برای تدریس به علت وجود مشکلات روحی و مادی که این امر سبب خواهد شد هرگونه پویایی و تحول در آنان سلب شود با مطالب یاد شده در می یابیم که برای تدوام و استمرار یک جامعه مطلوب نیازمند به آموزش های صحیح و محی آموزشی مناسب هستیم.

محیط آموزشی:

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مکانی است که در آن عملکردهای مورد تایید یک جامعه به دانش آموزان و دانشجویان تعلیم داده می شود این پویش که در پی آن آموزش صورت می گیرد تعلیم و تربیت نامیده اند.
عوامل دیگری که باعث تشدید در یادگیری می شود را نام ببرید:
1- شدت اثر 5- عامل پیوستگی
2- عامل کاربرد 6- عامل وضوح مطلب
3- عامل پیش نیازها (آمادگی) 7- عامل انتقال صحیح
4- عامل تازگی مطلب 8- استفاده از تکنولوژی آموزشی
عوامل چهارگانه در آموزش
1- آماده ساختن 3- آزمایش نمودن
2- مطلع ساختن 4- بکارگمردن
مهارت های فرایند تدریس
1- مهارت های پیش از تدریس 2- مهارتهای ضمن تدریس3- مهارت های بعد از تدریس
الف- مهارت های پیش از تدریس: در این مبحث، بحث آماده سازی برای کارآموزان را شرح می دهیم.
آماده سازی برای کارآموزان
الف- ایجاد انگیزه و اشتیاق و صبحت در مورد آینده آموزشی این رشته که بسیار در واقع ابهامات اولیه موثر است. و نیز در نظر گرفتن زمان مناسب برای پاسخگویی به اشکالات و یا سوالاتی که قبل از شروع درس مورد توجه کارآموز می باشد.
ب- یکی دیگر از موارد بسیار مهم حفظ امنیت کار آموز می باشد که بهتر است مربی قبل از شروع مباحث اصلی، نسبت به تذکرات لازمه در رابطه با پوشش کارآموز و استفاده از روپوش در محیط کار و نیز دستور العمل های ایمنی کارگاه خود با صورت کامل باید به کار آموز بیان نمود.
ج- از نظر نور، گرما، سرمار

4 – عامل تازگی مطلب 8 – استفاده از تکنولوژی آموزشی

عوامل چهار گانه در آموزش
1 – آماده ساختن 3 – آزمایش نمودن
2 – مطلع ساختن 4 – بکار گماردن
مهارتهای فرایند تدریس
1 – مهارتهای پیش از تدریس
2 – مهارتهای ضمن تدریس
3 – مهارتهای بعد از تدریس
0 الف – مهارتهای پیش از تدریس :
در این مبحث بحث آماده سازی برای کار آموزان را شرح میدهیم .
آماده سازی برای کار آموزان
الف – ایجاد انگیزه و اشتیاق و صحبت در مورد آینده آموزشی این رشته که بسیار در رفع ابهامات اولیه موثر است و نیز در نظر گرفتن زمان مناسب برای پاسخگویی به اشکالات و یا سوالاتی که قبل از شروع درس مورد توجه کار آموز میباشد .
ب – یکی دیگر از موارد بسیار مهم حفظ امنیت کار آموز میباشد که بهتر است مربی قبل ازشروع مباحث اصلی نسبت به تذکرات لازمه در رابطه با پوشش کار آموز و استفاده از روپوش در محیط کار و نیز دستور العمل های ایمنی کارگاه خود را بصورت کامل باید به کار آموز بیان نمود .
ج – از نظر نور گرما سرما و شرایط آرامش از نظر صدا و نیز قرار دادن ابزار آلات و وسایل مورد نیاز برای کار آموز بسیار مهم است که مربی باید در تحویل دادن آن وسایل نظارت کامل داشته باشد .
د – آماده نمودن طرح درس جهت آموزش برای کار آموز :
تذکر :
1 – به جهت اینکه بتوانیم طرح درس مناسبی تهیه کنیم اول باید به استاندارد کارگاه خود تسلط کامل داشته باشیم .
0 تعریف استاندارد :
مجموعه ای از مطالب جامع آموزشی است که بعنوان سیاست اصلی و یا هدف کلی هر گارگاه تدوین شده است استاندارد برای ما مشخص می کند که چه مباحثی باید در این کارگاه آموزش داده شود و مدت زمان کلی آن جقدر است و چه انتظاراتی از این آموزش خواهیم داشت . تمام تعاریفی که برای آموزش آورده ایم تعاریفی زیبا و خوب است اما باید توجه داشت که زمانی آموزش دارای ارزش واقعی است که اولاً در جامعه بکار آید یعنی وقتی یک فرد آموزش را در یک مرکز فنی و حرفه ای آموخت بتواند آن را در جامعه خویش عرضه کند و جامعه را از این فن خود بهره مند سازد و خود نیز بتواند از این طریق امرار معاش نماید بعد از این توسط این آموزشها باید در انشجو یک تحول اساسی ایجاد شود و او را بسوی ابتکار و خلاقیت سوق دهد و وی را برای انجام کارهیا تازه توانا ساخته و بر وسعت استعدادهای وی بیفزاید اما آنچه ما در جوامع در حال توسعغه مشاهده می کنیم چیزی غیر این است و هنگامی که به آموزشگاهها مراجعه می کنیم متوجه می شویم که تحولی که باید رد دانشجو ایجاد شود در اینگونه آموزشگاهها محقق نشده است بلکه یک سلسله آموزشهای بیروح و فاقد هر گونه ارزش حقیقی است و گاه آموزشهای اینگونه مراکز سلسله آموزشهای سالیان قبل است که بدون هیچگونه توسعه و تغییری به همان صورت اولیه تدریس می شود .
سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که علت عدم دگرگونی و تحول در این گونه مراکز چیست و چرا هیچگونه تحول اساسی در نظام آموزشی ایجاد نشده است جواب از این سوال را در چند امر می توان جستجو کرد .
1 – عدم برنامه ریزی جدی و هماهنگ از طرف مسئولان ذیر بط .
2 – فقدان ا ساتید متبحر و مجرب در رشته های گوناگون .
3 – فقدان مدیریت در اینگونه مراکز .
4 – عدم وجود انگیزه در اساتید برای تدریس بعلت وجود مشکلت روحی و مادی که این امر سبب خواهد شد هر گونه پویایی و تحول در آنان سلب شود با مطالب یاد شده در می یابیم که برای تداوم و ا ستمرار یک جامعه مطلوب نیازمند به آموزشهای صحیحی و محیط آموزشی مناسب هستتیم .
محیط آموزشی :
مکانی است که در آن عملکردهای مورد تایید یک جامعه به دانش آموزان و دانشجویان تعلیم داده می شود این پویش که در پی آن آموزش صورت می گیرد تعلیم و تربیت نامیده اند .
عوامل دیگری که باعث تشدید در یادگیری می شود را نام ببرید .
1 – شدت اثر
2 – عامل کاربرد
3 – عامل پیش نیازها ( آمادگی )
5 – عامل پیوستگی
6 – عامل وضوح مطلب
7 – عامل انتقال صحیح
استاندارد به هیچ عنوان به تنهایی و بدون تفسیر و ارائه مطلب مکمل قابل اجرا نیست پس مربی باید به جهت پیاده کردن آن استاندارد مطلب دیگری را درجهت سطح فراگیران برای گسترش استاندارد و پرداختن به نکات زیر در نظر بگیرد .
0 طرح درس :
طرح درس یکی از موارد لازم جهت اجرای کامل استاندارد در سطح کار آموزان است و مربی که می خواهد طرح درس تنظیم کند باید به قسمتهای تشکیل دهند آن توجه نماید طرح درس از قسمتهای مختلف زیر تشکیل شده است .:
1 – نام کار یا موضوع
2 – سطح فراگیران : مثلاًَ درجه 2 و درجه 1
3 – مدت ساعات نظری
4 – مدت ساعات عملی
5 – شماره جلسه
قسمت پایین طرح درس بشکل زیر است .
مواردی که باید تدریس شود شرح موضوعات و وسایل مورد نیاز زمان

0 فواید طرح درس
مطالب را متناسب با درک و فهم کار آموزان تقسیم میکند .
مطلب کل یاستاندارد را به مطالب ریز و قابل بحث تبدیل میکند .
زمان دقیق آموزش را برای هر مطلبی مشخص میکند .
سرعت استاد را کم و انتقال مطلب را بصورت ترتیب منطقی و با ارتباط بهم در نظر میگیرد.
توقف های منطقی و لازمه استاد را در جهت درک کار آموزان در نظر میگیرد .
پیوستگی مطالب کاملاً حفظ میشود و نیز باعث میشود که مطالب در ذهن استاد بصورت جابجا بیان نشده و بطور کامل به کار آموز ارائه میشود پس طرح درس یکی از مهمترین موارد در زمینه انتقال وتفهیم موضوع میباشد که برای هر مربی لازم است .

تذکر :
هر برگه طرح درس در قسمت پایین آن قسمتی برای سوال کار آموز طراحی شده است در حقیقت این قسمت مکان سوالهایی است که مربی نتوانسته است جواب دهد یا در درس خود نیز به آن اشاره نکرده است و بعنوان ملبی جدید برای جزوه مربی میتواند در آینده در نظر گرفته شود /
0 تذکر مهم
جزوه طرح درس هیچگاه کامل نیست و هر دوره بر اساس سوالات کار آموزان و نیز پیشرفت علوم قابل تغییر و افزایش است .
نمونه فرم طرح درس
2 – مهارتهای ضمن تدریس :
مربی باید بگونه ای در محیط آموزشی عمل نماید که از هر حیث موفقیت نسبی را کس نماید و این حاصل نخواهد شد الا اینکه آشنا به روشها و فنون تدریس مطابق با پیشرفت علوم باشد .
( عمل مربی در محیط آموزشی و برخورد وی با کار آموزان را میتوان اینگونه بیان کرد که عمل مربی مانند کا ریک خیاط است خیاط نمی تواند برای افراد فرضی لباس بدوزد و انتظار داشته باشد که لباسهائی که دوخته به قد و قامت همه راست آید یک خیاط هنرمند خیاطی است که بر اساس اندازه گیری ها یدقیق و با مطالعه سلیقه مشتریانش لباسهای مورد نظر وی را بدوزد نظریه کلاپارد در مورد روش های نوین در تدریس این است که باید نظام تعلیم و تربیت متوجه و متمایل بسوی دانشجو و کار آموز باشد نه اینکه آنچه را ما می خواهیم بر وی تحمیل نماییم و اگر ما این برنامه ثابت و غیر قابل تغییر را بخواهیم اجراء نماییم به پایان رساندن آن یا محال است و اگر به پایان برسد نتیجه مطلوبی نخواهیم گرفت حال به چند مورد از عوامل موثر که مربوط به خصوصیات مربی است می پردازیم .
الف – تنظیم صدا و حرکات فیزیکی مربی :
یکی از مسائلی که توجهی بدان نمیشود و شاید بهائی بدان نمی دهند طریقه سخن گفتن و صدای مربی است صدای معلم اهمیت قابل ملاحظه ای در ایجاد نظم عاطفی در محیط آموزش دارد اگر آ‹ام بخش طبیعی و اساساً به حالت مکالمه ای باشد به ایجاد فضای آرام خالی از تنش و مطلوب از نظر تقابل و یادگیری کمک خواهد کرد و صدای کار آموزان بنوبه خود متمایل به این خواهد شد که کیفیتی مشابه با صدای مربی منعکس نمایند و یک صدای خشن و مضطرب فضای تنش داری را سبب خواهد شد و ا ز لحاظ روانشناسی اثرات نا مطلوبی را بجای خواهد گذاشت و در علوم روانشناسی ثابت شده است که تمام حرکات و رفتار مربی بطور مستقیم و غیر مستقیم در کار آموز اثر می گذارد در آن حدکه در لباس پوشیدن نگاه کردن و عمل کردن کار آموز در تمام مدت آموزش و عموماً کار آموزان علاقمند هستند همانند مربی خود عمل نمایند این یک امر مسلم است که تاثیر پذیری در یک محیط آموزشی غیر قابل اجتناب است مثلاً با یک نظر خواهی در می یابید که مربیان چه تاثیرات مثبت یا منفی در کار آموزان خود داشته اند و متوجه خواهیم شد که تمام رفتارهای مربیان در کار آموزان تاثیر گذارده است .
با توجه به اهمیت رفتارهای مربیان عواملی که نقش موثری در ساختار شخصیتی افراد را بیاد دور نگه نداشته و با توجه بیشتری به آن عوامل پرداخته شود لذا مادر این به این عوامل اشاره خواهیم نمود .
1 – بی شک آنچه شخصیت انسان را گرانقدر ساخته و روی را از رسته حیوانات به صف آدمیان آورده و گاه وی را از صف آدمیان به اوج فرشتگان پرواز داده آراستگی وی به گفتار و کردار نیک است این همان چیزی است که از آن بعنوان راز نفوذ تسخیر دلها نام بده اند اهل دانش که به ا ین رمز دست یافته و خود را بدان آراسته باشد شخصیت محبوب و نافذ الکمه خواهد بود و از برای هیئت زیبا و پسندیده ای که بر رفتارش پرتو افکن است هر کس به وی بنگرد خود را با منش و رفتار او تطبیق داده و از او الگو می گیرد آنچه در یک محیط آموزشی و کار آموزان از مربیان انتظار دارند عظمت و بزرگی در وقار و رفتار اوست که در تمام حرکات وی جلوه کر است چیزی که کار آموز را به تحسین وا می دارد و دل و گوش آنان را در کمند خود می گیرد مقام عنوان ثروت جمال و … نیست بلکه برخوردهای مودبانه و منشهای متعالی است که طبعاً دیگران را به ستایش و قلب ایشان را به گواهی می گیرد .
گاه ممکن است ضعف اندوخته های علمی یک مربی و یا کاستی ها علمی وی و یا بیگانگی از برخی از دانش ها از وی نادیده گرفته شود اما هیچگاه انتظار کوتاهی در رعایت ادب و متانت از وی نمی رود خواه ناخواه به ترازوی نقد گذارده خواهد شد زیرا نسختین چیزی که از فرد آگاه و عالم انتظار می رود رفتار مودبانه اوست امام علی )ع ) می فرماید :
آنگاه آگاهی فرد زیاد گردد او افزون شود دانش و ادب توام با هم سبب حرمت و بزرگواری است چنانکه جهل و کوتاهی در ادب عامل پستی و کم شخصیتی اوست .
اگر چراغ دانش پرتوی چنین در ادب و اخلاق نداشته باشد به پیامد ظلمت جهل آلوده میشود پیامبر اکرم می فرماید خداوند بنده ای را خوار نشمارد مگر آنکه دانش و ادب را از او فروگذارد .
پس زینت و شکوه علم در رفتار بزرگوارانه و عالمانه است و این صفت ارزشمند است که پشتوانه کلام مربیان و معلمان و زمینه تاثیر پیام آنان می گردد اثر یک برخورد شایسته و یک رفتار آمیخته با ادب گاه از دهها پند و سخن بیشتر تاثیر می گذارد و در مقابل گاه یک مسامحه کاری و بی توجهی که توام با رفتاری غیر مودبانه باشد باعث تباهی گفتار خواهد شد همه کار آموزان در صدد بهره وری و الگو گیری از دانش و سیرت علمی مربیان هستند و طبق فرموده پیامبر اکرم که همه مسلمین را بهم نشینی با عالمان دعوت کرده است لذا همگان مخصوصاً کار آموزان انتظار دارند که هر گاه که با مربیان و معلمان خود بر خورد میکنند مطلب تازه ای بیاموزند و خطای مربی را هرگز نمی بخشد چون از وی انتظار چنین عملی را ندارند امام صادق علیه السلام در این باره می فرماید :
کار نیک از هر فردی که س