منابع مقاله درباره نیروگاه حرارتی

باید تکنولوژی خود را با کشورهای فقیرتر سهیم شوند تا آلودگی ناشی از صنعتی شدن به‌ حداقل برسد؟ مسأله‌ی برابری و تساوی در روابط بین‌الملل، ‌ظاهراً یک مسأله‌ی آزاردهنده است و برای هر اقدام مشترک جهت حل مسایل زیست ‌محیطی جهان، از اهمیت کانونی برخوردار است . آلودگی ها عبارتند از : آلودگی آب ، آلودگی هوا و آلودگی خاک . اما علاوه بر این سه نوع آلودگی ، از آلودگی صوتی نیز باید نام برد که نتیجه ماشینی تر شدن زندگی و گسترش شهر نشینی است . ( مصطفی تقی زاده انصاری ، ص 71 )
2 – 7 – 2 مهم ترین آلودگی های زیست محیطی ناشی از فعالیت نیروگاه های هسته ای
یکی از مهم ترین موانع توسعه نیروگاه های هسته ای در جهان دغدغه های زیست محیطی است . اثرات زیست محیطی ناشی از نیروگاه های اتمی به صورت مختصر عبارتند از :
2 – 7 – 2 – 1 آلودگی آب : آلودگی آب یعنی آمیختن مواد خارجی به آب به میزانی که برای موجودات و گیاهان زیان آور باشد . در همین باره بند 2 ماده 1 آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب مقرر می دارد : آلودگی آب عبارت است از تغییر مواد محلول و یا معلق و یا تغییر درجه حرارت و دیگر خواص فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیکی آب در حدی که آن را برای مصرفی که برای آن مقرر است ، مضر یا غیر مفید سازد . منشأ مواد پرتوزای آب به شرح زیر می باشد :
مواد پرتوزای طبیعی پوسته ، جو و زمین ، عملیات استخراج مواد پرتوزا از معادن ، انفجارات هسته ای و ریزش راکتور ، فاضلاب مراکز تحقیقاتی مواد پرتوزا ، آب های دفعی نیروگاه های هسته ای .
همانطور که ملاحظه می گردد یکی از منابع آلاینده آب ، مواد پرتوزای نیروگاه هسته ای هستند . آب های استفاده شده در برج های خنک کن ف پس از گرم شدن دفع می گردند که احتمالاً مقادیری هر چند کم مواد پرتوزا به همراه خواهند داشت . مهم ترین هسته های پرتوزای آب شامل رادیم 226 و پتاسیم 40 ، هیدروژن 3 و استرونسیم 89 است که به طور کلی مقادیر آنها در آب ها بسیار ناچیز بوده و تا به حال مشکلی از این نظر در آب های استفاده شده شرب مشاهده نشده است ( مگر در نزدیکی حوادث اتمی و انفجارات هسته ای ) . از مدت ها قبل وجود مواد پرتوزا در آب بسیاری از چشمه ها ، مورد توجه قرار گرفته است . این پرتوزایی مربوط به وجود گاز رادون است که از تجزیه خود به خودی رادیم حاصل می شود . مطالعات دقیق نشان داده اند که تقریباً در تمام خاک ها و سنگ ها مقادیر بسیار جزیی از ماده پرتوزا به ویژه رادیم وجود دارد . آب چشمه های عمیق مقدار قابل زیادی از گاز رادون را در خود حل می نماید . پس از خروج آب از زمین ، گاز به تدریج متصاعد شده و با گذشت زمان ، تجزیه می شود و از بین می رود . بنابراین ف هر چه آب از چشمه دورتر شود ، میزان پرتوزایی آن کمتر می گردد . آب نهرها و رودخانه ها تقریباً فاقد این خاصیت هستند . در مواد خیلی نادر در آب چشمه ها علاوه بر گاز رادون مقادیری جزیی از گاز تورون و سایر مواد پرتوزای خانواده توریم نیز مشاهده شده است . یکی دیگر از منابع پرتوزایی آب ها ، املاح پتاسیم هستند که تقریباً در تمام آب ها به مقادیر مختلف یافت می شوند . به طور کلی دو علت عمده برای آلوده شدن غیر طبیعی آب به مواد پرتوزا وجود دارد . یکی بارش طبیعی یا همراه باران ذرات حاصل از انفجارهای اتمی و دیگری ورود فاضلاب مراکزی که از ایزوتوپ های پرتوزا به آب رودخانه و دریاها استفاده می کنند . مراکزی مانند مراکز صنعتی و تحقیقات اتمی ، بیمارستان ها ، مراکز تحقیقات کشاورزی و غیره ( عباسپور ، مجید ، 1386 ) . در مراکز تولید انرژی اتمی ، در برج خنک کن معمولاً از آب استفاده می شود . این آب پس از غیر قابل استفاده شدن در برج ها ، به رودها جاری می شود . این نوع آب ها دارای دو صفت منفی هستند ، یکی آنکه دمای آب بالا است و در اثر جاری شدن در رودخانه ها ، دمای آب را بالا می برد که این امر موجب آلودگی حرارتی رودخانه ها می گردد . دیگر آن که این آب به احتمال زیاد آلوده به مواد پرتوزا است که در این صورت نه تنها سبب مرگ رودخانه می شود ، بلکه برای انسان نیز خطر جانی خواهد داشت . مهم ترین فاضلاب های پرتوزا که آب ها و به ویژه آب های آشامیدنی را آلوده می سازند ، عبارتند از :
پساب نیروگاه های هسته ای : این پساب دارای مقادیر زیادی فرآورده های حاصل از شکافت می باشد که بسیار فعال و خطرناک هستند .
پساب صنایع وابسته به انرژی اتمی : تمامی موسسات انرژی اتمی نیز پساب پرتوزا تولید می کنند .
فاضلاب پرتوزای بیمارستان ها : پرتوزایی فاضلاب بیمارستان هایی که ایزوتوپ پرتوزا مصرف می کنند نسبت به فاضلاب صنعت انرژی اتمی بسیار کمتر است .
مهم ترین هسته های پرتوزای آب : برخی از هسته های پرتوزایی که در آب دیده شده اند ، عبارتند از رادیم و پتاسیم 40 که از منابع طبیعی به ویژه شستن کانی ها حاصل شده و موجب آلودگی آب می شوند ( عباسپور ، مجید ، 1386 ) .
2 – 7 – 2 – 2 آلودگی هوا : هوا عنصری حیاتی در زندگی موجودات است . طبق بند 2 ماده یک آیین نامه جلوگیری از آلودگی هوا ، آلودگی هوا عبارت است از وجود یک یا چند آلوده کننده در هوای آزاد به مقدار و مدتی که کیفیت آن را به طوری که مضر به حال انسان و یا سایر موجودات زنده یا گیاهان و یا آثار و ابنیه باشد ، تغییر دهد . همچنین طبق بند یک همین ماده ، آلوده کننده عبارت است از هر نوع ماده گازی ، بخار ، مایع و جامد و یا مجموعه و ترکیبی از آنها که در هوای آزاد پخش و باعث آلودگی هوا شده و یا به آلودگی آن بیفزاید یا تولید بوهای نامطبوع کند ، از قبیل دود ، دوده ، ذرات معلق . از آنجا که پوسته زمین به طور طبیعی دارای مقادیر زیادی مود پرتوزا بوده و تجمع این مواد در برخی جاها به صورتی بوده که حتی یک راکتور طبیعی را به وجود آورده اند ، بنابراین تقریباً در همه جاری جو مقادیر مواد پرتوزا وجود دارد که به طور طبیعی مقادیر آنها ناچیز و خطر عمده ای برای انسان ندارند . از مهم ترین مواد پرتوزای موجود در هوا می توان ایزوتوپ های 220 و 222 گاز رادون با نیمه عمرهای 5/54 ثانیه و 8/3 روز را نام برد . بخش دیگری از مواد پرتوزای هوا به طور روزانه در اثر بمباران های پرتوهای کیهانی در جو ساخته می شوند که بریلیم 7 ، کربن 14 ، کلر 39 ، هیدروژن 3 ، سدیم 22 ، فسفر 32 و فسفر 33 از آن جمله اند . در انفجارات اتمی بیش از 90 عنصر پرتوزا رها می شوند . مهم ترین آنها از نظر زیستی باریم 140 ، سزیم 137 ، ید 131 و استرونسیم 89 هستند . نیروگاه های هسته ای فعال ، ایزوتوپ پرتوزای کریپتون 85 را به جو وارد می نمایند که به علت عدم فعالیت شیمیایی در بافت های زنده جذب و ذخیره نمی شود . به طور کلی ، اگر چه نیروگاه های فعال مقداری مواد پرتوزا به جو اضافه می کنند ، میزان آن بسیار کم و حتی از مواد پرتوزای تخلیه شده به جو توسط یک نیروگاه حرارتی با سوخت ذغال سنگ با توان معادل بسیار کمتر است . البته در عملیات استخراج اورانیم از معدن و غنی سازی آن نیز مقداری ذرات وارد جو می گردد ( عباسپور ، مجید ، 1386 ) .
2 – 7 – 2 – 3 آلودگی خاک : خاک ماده ای زنده و دینامیک است که ادامه حیات گیاهان و حیوانات را ممکن می سازد و از ارکان تولید مواد اصلی تغذیه انسان و همچنین برخی وسایل مورد نیاز زندگی او محسوب می شود به گونه ای که آلودگی آن حیات انسان را به خطر خواهد انداخت . پوسته زمین حاوی مقادیر زیادی مواد پرتوزای طبیعی است که مهم ترین آنها اورانیم -238 ، توریم – 232 و اورانیم 235 و مواد پرتوزای حاصل از شکافت هسته های آنهاست . علاوه بر موارد فوق ، پتاسیم 40 ، روبیدیم 87 ، ساماریم 147 و بیسموت 209 از جمله عناصر پرتوزای موجود در پوسته زمین می باشند . فعالیت های هسته ای انسان ، حوادث و انفجارات نیز در پراکنده سازی مواد پرتوزا و آلودگی خاک ها نیز موثرند . پس از انفجار چرنوبیل کل محیط زیست جهانی و به طور اخص اروپا با یک افزایش آلودگی پرتوی ناگهانی و شدید همراه گردید که ده ها سال زمان لازم است تا سطح پرتوهای آن کاهش یابد . نیروگاه های هسته ای از طریق انتشار مواد پرتوزا و سپس ریزش آنها ، حوادث و عملیات معدن کاوی و استخراج اورانیم و جابجایی آن می توانند در آلودگی خاک موثر باشند . اما از مهم ترین دغدغه های زیست محیطی برای آلودگی خاک ها دفن غیر بهداشتی و غیر اصولی پسمان های نیروگاه ها است که افکار طرفداران محیط زیست را به خود مشغول ساخته است . چنانچه خاک بر اثر عوامل گوناگون از جمله سوانح نیروگاه های هسته ای به مواد پرتوزا آلوده شود ، اصلی ترین راه رفع این آلودگی ، برداشتن و دور ریزی لایه هایی از خاک است که شدیداً آلوده شده است . این کار زمانی که ناحیه وسیعی از خاک آلوده شده است ، مانند نواحی شوروی سابق بر اثر سانحه چرنوبیل یکی از پرهزینه ترین و از نظر تکنیکی یکی از مشکل ترین اقداماتی است که صورت می گیرد و ثانیاً چگونگی دفع خاک آلوده برداشته شده نیز مشکل جدیدی را به وجود آورده است ( عباسپور ، مجید ، 1386 ) .
2 – 7 – 2 – 4 آلودگی صوتی : محیط شهرها بسیار پر سر و صداست . صدای مزاحم از عوامل آلوده کننده محیط است و زیان های جسمی و روانی فراوان دارد . خستگی بیش از حد ، بی حوصلگی و کاهش کارآیی کسانی که در محیط های پر سر و صدا کار می کنند از آثار روانی آلودگی صوتی است و کاهش شنوایی و در نهایت ناشنوایی موقت یا دائم نیز از زیان های جسمی آن است . از نظر علمی صدای بالاتر از 70 دسی بل صدای مضر بوده و عوارضی را به وجود می آورد .
2 – 7 – 2 – 5 آلودگی دریایی :
تا مدتهای مدیدی این تصور در ذهن بشر وجود داشت که آب دریاها و اقیانوس ها ، آنقدر گسترده است که می توان از میزان مواد آلوده کننده آن چشم پوشی نمود . اما امروزه که اثرات مستقیم و غیر مستقیم آلودگی آب دریاها بر زندگی انسان ثابت شده ، مسئله مبارزه با رفع این آلودگی به شکل بسیار جدی تری مطرح می باشد . اقیانوس ها 71% سطح زمین را فرا گرفته و میزان مواد آلوده کننده ای که وارد آنها می شوند ، تنها کسر کوچکی از این حجم می باشد . مع الوصف همین میزان به ظاهر قلیل آلودگی موجب مرگ و میر وسیع آبزیان و در نتیجه خسارات اقتصادی و غیر قابل استفاده شدن برخی سواحل تفریحی و اثرات سوء دیگر می گردد . منابع آلوده کننده آب دریاها نظیر پسابهای صنعتی ، زباله های شهری ، تخلیه آب توازن و شستشوی کشتی ها بداخل دریا ، نشت مواد نفتی ناشی از حوادث مربوط به نفت کش ها و سکوهای نفتی ، زباله های اتمی ، عوامل طبیعی نظیر طوفان ها ، گرد و غبار ، آتشفشان ها و مواد زائد ناشی از ارگانیزم های دریایی آثار مخربی را بر اکوسیستم دریایی ، بجای می گذارند . گسترش تدریجی این آلودگی ها به سواحل و جزایر ، سبب بروز بیماری های مهلک و عوارضی ژنتیکی بر روی انسان ، می گردد .
مقصود از آلودگی دریایی داخل کردن مواد یا انرژی در محیط زیست دریایی به وسیله انسان به طور مستقیم یا غیر مستقیم می باشد که اثرات زیان بخش مانند آسیب به منابع زنده و خطر برای سلامت انسان و ایجاد مانع در فعالیت های دریایی از جمله ماهیگیری و لطمه به کیفیت از لحاظ استفاده از آب دریا و کاهش وسایل رفاهی به بار آورد یا احتمال ایجاد اینگونه خطرات را در بر داشته باشد . عوامل زیادی بر چگونگی محیط زیست دریایی اثر دارند . این عوامل به ترتیب زیر می باشند :
1 . نور خورشید : نور خورشید از پارامترهای مهم انجام عمل فتوسنتز می باشد ، به گونه ای که با افزایش عمق دریا و در نتیجه کاهش میزان نفوذ نور خورشید ، عمل فتوسنتز کاهش یافته و منجر به کاهش جمعیت فیتوپلانکتون ها می گردد .
2 . درجه حرارت : تغییرات درجه حرارت در دریا قابل توجه نبوده و اثر نسبتاً اندکی بر رشد و فعالیت ارگانیزم ها دارد .
3 . فشار : فشار در اعماق مختلف دریا تاثیر زیادی بر انواع موجودات زنده آن و همچنین میزان حلالیت گازهای مختلف دارد .
4 . شوری : اکثر موجودات زنده دریایی ، خود را با تغییرات کم شوری منطبق می نمایند . اما این تغییرات شوری آب ، بر حیات بیولوژیکی آنها اثر دارد .
5 . جریان آب : جریان آب بر انتشار مواد غذایی و رسوبات کف دریا اثر گذاشته و از تنوع ارگانیزم های مختلف دریایی می کاهد .
6 . عوامل شیمیایی : عوامل شیمیایی از قبیل مقدار اکسیژن ، اکسید کربن محلول و PH ، تاثیر زیادی بر ارگانیزم های دریایی دارند .
7 . جانوران شکارچی دریا : تمام ارگانیزم های دریایی از یکدیگر تغذیه می نمایند . در صورتی که گونه ای از جانوران یک ناحیه کاهش یابند ، جانورانی که از آنها تغذیه می نمایند ناچار از تغییر محل زیست خود و یا تغذیه از گونه های دیگر جانوران خواهند بود .
حیات دریایی را به سه گروه عمده می توان تقسیم نمود :
الف . پلانکتون ها : این موجودات به دو صورت گیاهی و حیوانی بنام «فیتوپلانکتون» و «زوپلانکتون» در دریا غوطه ورند و تحرک اصلی آنها ، توسط جریانات اقیانوسی و یا جزر و مدی می باشد . فیتوپلانکنون ها که اکثر اکسیژن روی زمین را تولید می کنند ، منبع غذایی مهمی برای دیگر ارگانیزم ها بشمار می روند و در دریا در مناطقی که نور کافی برای عمل فتوسنتز وجود دارد ، زندگی می کنند .
ب . نکتون ها : ماهی ها و پستانداران دریایی که قابلیت شنا کردن دارند ، در این گروه قرار می گیرند . بنابراین برای حرکت در آب دریا ، مانند فیتوپلانکتون ها به جریان های دریایی و جزر و مد متکی نیستند .

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گستردگی و توزیع نکتون تابع عواملی مانند درجه حرارت ، شوری ، ذخیره اکسیژن و منابع غذایی می باشد .

ج . بنتوس : موجودات و ارگانیزم های کف اقیانوس ، بنتوس نامیده می شوند که می توانند ثابت یا متحرک باشند . این موجودات ، اجساد سایر ارگانیزم ها را تجزیه نموده و مواد غذایی را مجدداً بداخل آب بازگشت می دهند . بعلاوه از ازدیاد رسوبات اضافی کف دریا ممانعت بعمل می آورند .
تولید اولیه ؛ در دریا توسط فیتوپلانکتون ، با تبدیل مواد غیر ارگانیک به مواد ارگانیک (آلی) که اولین مرحله در زنجیره غذایی دریاها می باشد ، صورت می گیرد که این عمل فتوسنتز نامیده می شود . همزمان با عمل فوق ، فیتوپلانکتون ها نیز اکسیژن تولید می کنند .
تولید ثانویه ؛ زمانی است که زوپلانکتون ها علفخوار از فیتوپلانکتون تغذیه نموده و تولید گونه حیوانی می کنند .
تولید ثالثیه ؛ زمانی است که زوپلانکتون گوشتخوار و ماهی ها از زوپلانکتون گیاهخوار تغذیه می کنند .

2 – 7 – 2 – 6 آلودگی حرارتی : به طور معمول میزان بازدهی یک نیروگاه هسته ای در تبدیل انرژی حاصل از شکافت هسته ای به انرژی الکتریکی حدود 33 درصد است ، بقیه انرژی به صورت گرما و عمدتاً از طریق چگالنده بخار دفع می گردد . این حرارت دفعی معمولاً به صورت آب گرم وارد جریان های آبی یا دریاچه ها و دریاها می گردد که بر حسب میزان حرارت دفعی ، میزان جریان رودخانه یا محل دفع در دریاچه و نوع گونه های گیاهی و جانوری تأثیرات مختلفی را به جای می گذارد ( عباسپور ، مجید ، 1386 ) .
2 – 7 – 2 – 7 آلودگی خزانه ژنتیکی جمعیت : شاید در نگاه اول تصور گردد ، آلودگی خزانه ژنتیکی همان اثرات پرتوها به ژنتیک جانداران است . ولی این مطلب با اثرات ژنتیکی که حتی ممکن است منجر به سرطان های کشنده در فرد شود ، متفاوت است . آن اثرات در فرد یا افراد است و با مرگ آنها چه بسا به کلی حذف گردد . اما منظور از آلودگی خزانه ژنتیکی جمعیت آن سری از اثرات سوء ژنتیکی است که در سلول های جنسی رخ می دهد به صورت تغییرات صفات ژنتیکی به نسل بعد منتقل می شود . به همین ترتیب به نسل های آتی هم انتقال می یابد و برای همیشه جزیی از خزانه ژنتیکی جمعیت می شود . چنین تغییرات منحصر به انسان نبوده و می تواند در همه جانداران رخ دهد ( عباسپور ، مجید ، 1386 ) . استرانسیم 90 طی انفجارهای بمب اتمی رها می گردد . این عنصر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *