دهد. از سپتامبر 1998، IRC آموزش اجتماعی و آموزش مشاوره را فراهم کرده‌است تا از یک برنامه‌ای حمایت کند که خشونت جنسی را مورد‌توجه قرار می‌دهد. دختران اخراج شده از مدرسه به علت حاملگی برای جلوگیری از تبعیض بیشتر دوباره پذیرفته شده‌اند با توجه به اینکه انجمن‌ اجتماعی زنان جوان و برنامه‌های مشاوره‌ای راهنمایی و حمایت عاطفی را فراهم می‌کند.186

در سال 1991 یک برنامه برای حمایت از تحصیلات دختران در جامعه پناهنده افغانی در پاکستان آغاز شد. این برنامه از اولین سالش با 1000 دانش‌آموز تا حدود 21000 دانش‌آموز در سال‌2001 پیشرفت کرده است. بیش از 70%‌دانش‌آموزان دختر هستند. در‌کل بیش از 2000‌معلم که اکثریت آنها زن می‌باشند از سال‌1991 آموزش دیده‌اند.187
4.8.3.2.آموزش کودکان معلول
در‌طول جنگ تعداد زیادی از کودکان توسط مین‌ها و سایر سلاح‌ها معلول می‌شوند. در سیرالئون هزاران بچه در‌طول جنگ دچار نقص‌عضو شدند با وجود این کودکان معلول در دسترسی به آموزش در موقعیت‌های جنگ بسیار محدود شده‌اند.
اگرچه سال‌ها امکانات آموزش جدا، امری عادی بوده است اما این به‌طور کلی منجر به بی‌توجهی، تبعیض و انزوای بیشتر برای کودکان معلول می‌شود. رویکردها تغییر کرده‌است و اکنون بسیاری از سازمان‌های آموزشی درگیر‌کردن کودکان معلول را در روند کلی کلاس‌ها تشویق می‌کنند. برآورد می‌شود که حدود 70%‌کودکان معلول قادرند به‌طور موفقیت‌آمیزی در روند کلی برنامه‌های آموزشی گنجانده شوند. 30%‌باقیمانده از جمله کودکان با آسیب روحی شدید یا با چندین معلولیت نیاز به توجه و مراقبت خاص دارند.188
در اردوگاه‌های کاراگو پناهندگان روآندایی در تانزانیا بیشتر کودکان معلول در روند کلی کلاس‌ها حاضر شدند و توجه‌خاص و آموزش مورد‌نیاز را دریافت کردند در‌حالی‌که یک کلاس دیگر در همان مدرسه برای کودکان ناتوان ذهنی برگزار شد. این برنامه به سرمایه‌گذاری زیادی احتیاج ندارد اما با این احوال منابع به شدت محدود می‌شود.189
فصل 3
سلاح‌های کشتار‌جمعی و سلاح‌های سبک
1.3. سلاح‌های کوچک و سبک
سلاح‌های کوچک شامل هفت‌تیر، تپانچه، تفنگ‌های نیمه‌خودکار، تفنگ‌های تهاجمی و تفنگ‌های خود‌کار سبک می‌گردد. سلاح‌های سبک شامل تفنگ‌های خودکار سنگین، خمپاره‌اندازها، نارنجک‌اندازها، توپ‌های قابل‌حمل ضد‌هواپیما و ضد‌تانک و موشک‌اندازهای قابل‌حمل می‌گردد.190
سلاح‌های سبک جنگ‌افزارهایی هستند که در جنگ‌های داخلی به‌خاطر سهولت تهیه، ارزان‌قیمت بودن، سهولت حمل و نقل، ساختار نگهداری و استفاده و تجارت آنها به‌سرعت توسط تولید‌کنندگان آنها رشد داده شده‌اند.
در سال‌2000 تجارت قانونی این نوع سلاح حداقل 6-4 میلیارد دلار برآورد شده‌است و تجارت غیرقانونی آن نیز بالغ بر 1‌میلیارد دلار برآورد می‌شود. این بخش تجارت غیر‌قانونی نقش مهمی در ایجاد و درگیری و تشدید آن در نقاط مختلف دنیا دارد. سلاح‌های غیر‌قانونی بصورت قانونی تولید شده‌اند لکن در‌نهایت در بازار‌سیاه و بصورت غیرقانونی به‌فروش رسیده‌اند. و اکثراً دولتها نظارت کافی در فروش آنها به‌عمل نیاورده اند.
توسعه سلاح‌های سبک و کوچک موجب تداوم درگیری‌ها، تشدید خشونت‌ها، آوارگی بیشتر غیرنظامیان، اختلال در تدارک غذا، سوخت، آب گردیده است و کمک‌های بشردوستانه را به خطر می‌اندازد. دسترسی وسیع به سلاح‌های سبک ارتباط مستقیمی با افزایش تأسف‌بار قربانی شدن زنان و کودکان و همین‌طور افزایش تعداد کودک سرباز گردیده‌است. سلاح‌هایی که بعد‌از جنگ در منطقه جنگی رها نمی‌شوند آثار خود را به شکل جرائم خشونت‌بار و خشونت‌های سازمان‌یافته بر‌جای می‌گذارند.
بیشترین سلاح‌های به شدت استفاده‌شده برای ویرانی‌های گسترده، سلاح‌های اتمی یا زیستی نمی‌باشند. آنها تقریباً 500‌میلیون مهارت کوچک و سلاح‌های سبک هستند که کشتار و آشوب را در سراسر جهان تشدید می‌کنند.191 به علت استفاده آسان و ارزان از آنها، آنها دلیل اصلی برای افزایش نگران‌کننده تلفات غیر‌نظامی ها در مخاصمات مسلحانه در طول دهه‌ های اخیر192 و در تبدیل شرم‌آور صدها‌هزار بچه به قاتل‌های حرفه‌ای می‌باشند.
فراهم بودن این سلاح‌ها منجر به خشونت و ناامنی می‌شود و مصیبت را طولانی می‌کند و مانع از بازسازی بعد‌از جنگ می‌شود. مهمات کوچک به آسانی در دوران صلح در جوامع پخش می‌شوند جایی که آنها به‌طور عادی در حمله، دزدی، تجاوز، قتل‌عام و گاهی‌اوقات در مقیاس بزرگ‌تر مورد استفاده قرار می‌گیرند. آنقدر این سلاح‌ها سبک و برای استفاده آسان هستند که سوء‌استفاده از کودکان را به‌عنوان سرباز آسان می‌کند. حدود 300000 بچه در بیش از 30درگیری اخیر شرکت کرده‌اند.
کشیدن ماشه یک تفنگ می‌تواند حداکثر تا 30 گلوله شلیک کند.193 و در‌حالی‌که بعضی از سلاح‌های پیشرفته نیاز به آموزش تخصصی و توانایی فیزیکی برای به‌دست گرفتن دارند. سلاح‌های ساده‌تر و سبک‌تر مانند نارنجک‌های دستی، تفنگ، و تفنگ‌های 47AK- با تأثیر کشنده توسط کودکان کوچک مورد‌استفاده قرار می‌گیرد. حتی یک بچه 10 ساله می‌تواند برای باز کردن و دوباره جمع کردن یک تفنگ 47AK- آموزش ببیند.
اسلحه‌های کوچک و سلاح‌های سبک، اشکال خیلی متفاوتی دارند. درکل، اسلحه‌های کوچک برای استفاده شخصی طراحی می‌شوند. آنها شامل هفت‌تیر و اسلحه‌کمری اومات، تفنگ، مسلسل‌دستی، نارنجک‌ها، مین‌های ضد‌نفر194 و مسلسل سبک می‌شوند. سلاح‌های سبک طراحی می‌شوند به‌منظور استفاده توسط افرادی که به‌عنوان خدمه انجام وظیفه می‌کنند ‌و شامل مسلسل‌سنگین، تفنگ‌های ضد‌هوایی دستی و موشک‌ها و موشک ضد‌تانک و سیستم‌های موشکی می‌شوند.195 اسلحه‌های کوچک و سلاح‌های سبک اگرچه برای استفاده توسط نیروی‌های مسلح طراحی می‌شود اما
قابلیت حمل، اندازه و قیمت آنها این سلاح‌ها را برای ارتش‌های خصوصی و مزدوران مفید قرار می‌دهد. خصوصی‌سازی فرایندهای امنیت و جنگ همچنین به افزایش تجارت اسلحه‌های کوچک کمک می‌کند.
مالکیت سلاح‌ها می تواند همچنین یک منشأ افتخار، نشان تشخیص و در بعضی نمونه‌ها یک نشانه‌ای از هویت فرهنگی و قومی باشد. این به‌خودی‌خود لزوماً منتهی به فرهنگ خشونت نمی‌شود. به‌هر‌حال، فرهنگ تملک سلاح‌ها به فرهنگ خشونت تغییر می‌کند. وقتی یک دولت نمی‌تواند امنیت شهروندانش را تضمین کند یا فعالیت‌های غیرقانونی را که متکی بر اسلحه‌های کوچک می‌باشد را کنترل کند، نقض آئین‌نامه اجتماعی و نظام‌های سنتی برای راه‌حل درگیری ثبات را بیشتر تضعیف می‌کند.
1.1.3.عواقب اسلحه‌های کوچک برای کودکان
اسلحه‌های کوچک و سلاح‌های سبک هزاران بچه را هر‌ساله معلول می‌کند و می‌کشد. بسیاری از کودکان شاهد بوده‌اند یا خودشان از حملات مستقیم با سلاح‌های سبک در مدرسه، خانه و جوامع‌شان آسیب دیده‌اند. در لوکیچوکیو‌(کنیا)، خانواده‌ها بعد از اینکه مدرسه ابتدایی مورد‌حمله قرار گرفت و 10‌دانش‌آموز کشته شدند کودکانشان را در خانه نگه‌داشتند. در یک تلاش برای بالا‌بردن امنیت کودکان، مدارس به نزدیک مجتمع UN تغییر‌مکان دادند196 و کودکان به زور به داخل خط‌آتش در مخاصمات مسلحانه بین گروه‌های شورشی و دولت فیلیپین آورده می‌شوند. در اردوگاه‌ها، نوجوان‌ها با تفنگ‌های 47AK- و 16M- عرض اندام می‌کنند. جروم‌پل‌آنگ گروهبان با‌تجربه نیروی‌دریایی گفت: «چطور یک نفر متوجه می‌شود که دشمن، کودکان باشند. آنها مانند ما تفنگ دارند.» آنها در لباس فرم کامل هستند و مانند هر سرباز دیگری می‌جنگند اما اگر منظور شما این است که آیا من دشمن‌های مرده جوانی دیده‌ام باید بگویم بیشتر مرده‌هایی که من دیدم جوان بودند شاید 18 سال یا کوچک‌تر مانند پسر بزرگ 15‌ساله من.»197
و میلیون‌ها بچه دیگر به‌طور غیرمستقیم از نتایج عاطفی خشونت مسلحانه آسیب می‌بینند. یک پسر کلمبیایی 16‌ساله گفت: «من به‌عنوان یک داوطلب نقش درمانگر را با کودکانی که به‌علت جنگ مجبور به ترک خانه هایشان شده بودند ایفا کردم. بعضی از کودکان چیزهای وحشتناکی دیده‌اند مانند اینکه آنها‌ دیدند پدرانشان شکنجه و کشته شدند. برای کودکان درک اینکه چه چیزی اتفاق می‌افتد سخت است. ما با یکدیگر با کامیون‌ها و عروسک‌های پارچه ای بازی می‌کنیم و گاهی‌اوقات بعد از آن شما می‌توانید بفهمید چه چیزی اتفاق می‌افتاد. بعضی از کودکان خیلی خجالتی هستند اما من به آنها عروسک طوطی می‌دهم و گاهی‌اوقات آنها به او چیزهایی می‌گویند. آنها اغلب در مورد بزها و جوجه‌ها و گاوهایی صحبت‌‌‌ می‌کنند که وقتی آنها خانه‌هایشان را ترک می‌کردند، آنها را جا‌گذاشتند. آنها در مورد حیوانات ناراحت هستند.»198
کودکان همچنین بهای سنگینی را می‌پردازند وقتی دولتشان منابع محدود کشورشان را روی بودجه‌های دفاعی صرف می‌کند نه روی بهداشت، آموزش و سایر برنامه‌هایی که کمک مستقیم برای کودکان هستند. در سال‌1998 دبیرکل از کشورهای آفریقایی درخواست کرد برای کاهش دادن خرید اسلحه و مهماتشان تا زیر 1.5درصد GDP و‌به منظور متعهد شدن برای یک سیاست رشد صفر برای بودجه‌های دفاعی به مدت یک دوره ای 10‌ساله توافق کنند.199 جدیدترین اطلاعات موجود نشان می‌دهد که بوروندی برای مثال 6 درصد GDP را صرف هزینه‌های نظامی، کمتر از 1‌درصد را صرف بهداشت و 4‌درصد را صرف آموزش می‌کند.200
وقتی اسلحه‌های کوچک و سلاح‌های سبک مانع از تلاش‌های امدادی فوری می‌شود، کودکان آسیب می‌بینند. کارکنان حافظ‌صلح و انسان‌دوست به‌طور فزاینده‌ای هدف آتش قرار گرفته‌اند. از سال‌1992 بیش از 200‌عضو غیرنظامی انجمن ملی و بین‌المللی زندگی‌شان را در بخش سازمان ملل متحد از دست داده‌اند و اکثریت آنها توسط سلاح‌های کوچک کشته شدند.201 وجود فزاینده اسلحه‌های کوچک در اردوی پناهندگی و افراد آواره باعث شد که انجمن امنیت، عملیات حفظ‌صلح را برای حمایت از دادن کمک بشردوستانه در چنین موقعیت‌هایی درخواست دهد.202 وقتی خطرات ارائه کمک و فراهم کردن حمایت زیاد می‌شود سازمان‌های بشردوستانه احتمالاً مجبور به متوقف‌کردن عملیات می‌شوند که‌‌‌‌‌ ‌می‌تواند زندگی و سلامت کودکان را بیشتر در معرض خطر قرار دهد. وقتی چندین عضو کارمند انجمن بین‌المللی صلیب سرخ به زور اسلحه در سومالی دزدیده شدند ICRC فعالیت‌ها را در آن کشور متوقف کرد و بعد از تیرباران نابود‌کننده دو عضو کارمند UN در بوروندی در سال‌1999 سرعت تمام مداخله‌های بشردوست بسیار کمتر شد.203
1.1.1.3.بی‌خانمانی
گفتیم در طی دهه گذشته تخمین زده می‌شود که حدود 2‌میلیون کودک طی شرایط جنگی کشته و بالغ بر 6‌میلیون بصورت جدی زخمی و یا معلول و 20‌میلیون کودک بی‌خانمان شده‌اند و این کودکان آواره گاهی مجبور به ترک کشور خود و پناه بردن به کشورهای مجاور می‌گردند. ماده‌78 پروتکل اول الحاقی به کنوانسیونهای ژنو به مسئله تخلیه کودکان از مناطق ویران‌شده از جنگ به شرط وجود دلایل اضطرار این امر اشاره می‌کند. این امر به‌خاطر جلوگیری از خطر جابجایی به‌منظور پاکسازی قومی و جابجایی‌های غیرضروری کودکان همانند آنچه در جنگ‌دوم جهانی شاهد آن بودیم، صورت می‌گیرد. پیش از هر‌گونه جابجایی ملاحظات سرپرستی همانند یافتن والدین کودکان به شرط
دسترسی به آنها صورت گیرد204 و تلاش شود تا ارتباط والدین و کودکان بعد از رفع خطر مجدداً برقرار شود.205 و به‌علاوه آموزش کودکان از سر‌گرفته شود. کنوانسیون چهارم ژنو 1949 در‌مورد حمایت از غیرنظامیان در زمان جنگ در بخش مواد مرتبط با حمایت از کودکان بصورت کلی اذعان می‌دارد:
– دولت‌های عضو کنوانسیون مجاز به ایجاد بیمارستان و مناطق امن جهت حمایت از افراد زیر 15‌سال از تأثیرات جنگ است.206
– دولت‌های عضو کوشش خواهند‌کرد تا کودکان را از مناطق محاصره شده و بسته شده‌، از طریق انعقاد موافقت‌نامه خارج نمایند.207
– دولت‌های عضو تعهد می‌نمایند تا اجازه عبور آزاد محموله‌ آذوقه‌های اساسی، لباس‌های مورد‌نیاز کودکان زیر 15‌سال را فراهم کنند.208
– دولت‌های عضو تمام تلاش خود را به‌کار خواهند‌بست تا از رسیدن کمک‌های مناسب اجتماعی از جمله آموزشی به کودکان بی‌سرپرست و یتیم که در‌نتیجه جنگ با مشکلات این چنینی مواجه شده‌اند، اطمینان حاصل نمایند. ممکن است دولت‌های بی‌طرف نگهداری کودکان را در‌طی جنگ بپذیرند. به‌علاوه به کودکان زیر 12‌سال می‌بایست نشانه‌های تشخیص هویت داده‌شود.209
موارد مرتبط با حمایت از کودکان بیگانه در داخل خاک یکی از طرفین مخاصمه
بند5 ماده 38 «کلیه کودکان زیر 15‌سال که در داخل خاک یک طرف بیگانه باشند می بایست از کلیه حقوق و رفتار همسان با اتباع آن کشور بهره مند گردند».210 نبود سرپناه برای کودکان خطرات بی‌شماری را نسبت به آنها ایجاد می‌کند که ممکن است حتی جان آنها را تهدید نماید .
2.1.1.3.از‌دست دادن والدین

مطلب دیگر :
دانلود پایان نامه ارشد درموردبیهقی، "، بسیار، امیر

دانلود یک نمونه فایل پایان نامه حقوق

از جمله مشکلات ویرانگر درخصوص کودکان از دست دادن حمایت و سرپرستی والدینشان است. این افراد به شیوه‌های مختلف از والدینشان جدا می‌افتند لکن مسئله اصلی همان عدم دسترسی به امدادهای والدین در مواقع لزوم می‌باشد. هیچ‌یک از طرفین مخاصمه نمی‌تواند بغیر از مورد اتباع نسبت به بیگانگان در مورد تخلیه آنها تصمیم‌گیری کند. مگر در موارد اضطراری پزشکی و سلامت کودکان و یا اینکه در سرزمین اشغالی سلامت آنها چنین اقتضا نماید. در صورتی که والدین یا سرپرستان کودکان یافت شوند رضایت کتبی آنها می‌بایست اتخاذ شود. در‌غیر این‌صورت و یافت نشدن والدین و سرپرستان رضایت کتبی اشخاص که طبق قانون یا عرف در درجه‌اول مسئولیت نگهداری آنان را دارند، هر انتقالی از این نوع باید تحت‌نظارت دولت‌حامی و با توافق طرف‌های ذیربط یعنی طرفی که ترتیب انتقال را می‌دهد، طرفی که کودکان را می‌پذیرد و هر طرفی که اتباع آن انتقال داده می‌شود لازم است. در هر مورد، کلیه طرف‌های مخاصمه همه‌گونه احتیاطات عملی را برای جلوگیری از به‌خطر افتادن انتقال به عمل خواهد‌آورد.
هرگاه انتقال بر‌طبق بند‌1 صورت گیرد و تدارکات لازم برای تحصیل هر کودک از‌جمله آموزش مذهبی و اخلاقی وی طبق خواست والدینش در مدتی که از وطن خود دور است و با حداکثر استمرار ممکن به عمل خواهد‌آمد. به‌منظور تسهیل بازگشت کودکانی که به‌موجب این ماده انتقال داده شده‌اند نزد خانواده‌ها و کشور خود، مقامات طرف ترتیب‌دهنده انتقال و در‌صورت اقتضاء مقامات کشور‌ پذیرنده برای هر کودک کارت عکسداری تهیه خواهد‌کرد و برای دفتر مرکزی ردیابی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ ارسال خواهند‌داشت. هر کارت در صورت امکان و در صورتی که خطر یا صدمه‌ای متوجه کودک نگردد، دارای اطلاعات مشخص جهت شناسایی خواهد بود.
ماده 4 پروتکل دوم 1977 ژنو الحاقی به کنوانسیون‌های 1949 ژنو مربوط به حمایت از قربانیان مخاصمات غیربین‌المللیدر مورد ضمانت‌های بنیادین می‌گوید: کودکان باید تحت مراقبت و کمکهایی که برای آنها لازم است بویژه موارد ذیل قرار گیرند:‌
الف) آنها باید تحت تعلیم و تربیت مشتمل بر تعلیم و تربیت مذهبی و اخلاقی به‌صورتی که والدین آنها آرزو داشته‌اند و در صورت فقدان والدین آنها چنانکه سرپرستان آنها مطلوب بدانند قرار گیرند.
ب ) همه مراحل متناسب برای تسهیل پیوستن خانواده‌هایی که موقتاً از هم جدا‌شده‌اند باید معمول گردد.
ج) کودکانی که به سن 15‌سال نرسیده اند می‌بایستی به استخدام نیروهای مسلح در‌آیند و نه می‌بایست در منازعات مشارکت کنند.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب دیگر :
دانلود پایان نامه ارشد درموردخواجه نظام الملک، ترکان خاتون

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

د) حمایت ویژه‌ای که به‌موجب این ماده برای اطفال زیر 15 در‌نظر گرفته شده باید حتی در صورتی که آنها در جنگ شرکت مستقیم نموده و اسیر شده‌اند باقی بماند .
هـ) اگر ضرورت داشته باشد اقداماتی به عمل خواهد آمد و تا آنجا که ممکن است با رضایت والدین یا اشخاصی که به موجب قانون یا عرف اصولاً مراقب اطفال

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *