منابع مقاله درمورد مسئولیت پذیری-فروش پایان نامه کامل

نشدنی را بدون کمک معلم شرح دهد .( فهمیدن )
دانش آموز راه های محافظت از محیط زیست را بیان کند.( کاربرد )
جدول طبقه بندی هدفهای رفتاری در حیطه شناختی
شماره‌هدف‌ها سطوح یا طبقات هدفها در حیطه شناختی
دانش فهمیدن کاربرد تجزیه و تحلیل ترکیب ارزشیابی
1
×

2
×

3
×

ب) هدفهای رفتاری در حیطه روانی – حرکتی
1- دانش آموز بتواند بدون کمک معلم یک شبکه غذایی را ترسیم کند ( اجرای مستقل )
2- دانش آموز ، به راحتی بتواند یک زنجیره غذایی را ( در خانه )‌ روی مقوا بکشد و به کلاس بیاورد .( اجرای مستقل )
3- دانش آموز بتواند در مورداثرات انسان بر روی محیط زیست توضیحاتی را به بچه‌ها ارائه دهد .(‌اجرای مستقل )
جدول طبقه بندی هدفهای رفتاری در حیطه روانی – حرکتی
شماره‌هدف‌ها تقلید اجرای مستقل دقت هماهنگی عادی شدن حرکات
1
×

2
×

3
×

ج) هدفهای رفتاری در حیطه عاطفی
1- دانش آموز به سوالات گوش می‌دهد .( دریافت )
2- دانش آموز در بحث کلاس به طور فعال شرکت می‌کند.( ارزش گذاری )
3- دانش آموز نسبت به صحبتهای معلم و همکلاسی‌ها علاقه نشان می‌دهد .( واکنش )

4- دانش آموز برای شرکت در بحث کلاسی داوطلب می‌شود .( سازماندهی ارزشها)
5- دانش آموز می‌تواند از این شیوه برای خود یادگیری در هر درس بهره ببرد .( درونی شدن ارزشها )
جدول طبقه بندی هدفهای رفتاری در حیطه عاطفی
شماره‌هدف‌ها سطوح یا طبقات هدفها در حیطه عاطفی
دریافت واکنش و پاسخ دادن ارزش گذاری سازماندهی ارزشها تبلور یا درونی شدن ارزشها
1 ×

2
×

3
×

4

×
5

×

پیش بینی رفتار ورودی
گیاهان تولید کننده مواد غذایی هستند .
بسیاری از زنجیره‌های غذایی به یکدیگر مرتبط می‌شوند که به آن شبکه غذایی می‌گویند .
سنجش آغازین
الف ) آزمون رفتار ورودی
شبکه غذایی چیست ؟
زنجیره غذایی چیست ؟
ب) پیش آزمون
زندگی جانوران چه تفاوتهایی با هم دارد ؟
از بین رفتن باکتریها چه تغییراتی در شبکه غذایی بوجود می آورد ؟
از بین رفتن باکتریها چه تغییراتی در شبکه غذایی بوجود می آورد ؟
نتیجه :پاسخ سوال 1و2 مثبت و به فرض اینکه سوالات 3و4 منفی هستند .
نقطه شروع تدریس : از شماره سه تدریس شروع خواهد شد .
مراحل تدریس و تنظیم محتوا :
آمادگی و ایجاد انگیزه
معلم ضمن سلام و احوالپرسی و توجه به حضور وغیاب دانش آموزان ،‌با نشان دادن صفحه 90 از کتاب درسی (‌زنجیره‌ی غذایی ) و ارائه توضیحاتی در مورد آن ، توجه بچه‌ها را به درس جلب می‌کند .
مدل کلاس : دایره‌ای
روش : پرسش و پاسخ – توضیحی
رسانه: نشان دادن کتاب به بچه‌ها
فعالیتهای معلم : پرسش از شاگردان و هدایت آنها
گروه های یادگیرنده : تمامی کلاس
فعالیتهای شاگردان : پاسخ ، معلم – گوش دادن به معلم
مدت : 5 دقیقه
ارائه درس :
الف) فعالیت معلم
معلم دانش آموزان را به گروه های مختلف تقسیم می‌کند و به هر یک از اعضای گروه یک وظیفه محول می کند . مثلاً یکی وظیفه ناظر گروه ، دیگری خلاصه کننده بحث ، به طوری که فعالیت مشارکتی در بین اعضای گروه صورت گیرد .
مدل کلاس : دایره‌ای به صورت گروه های چهار نفره
روش : نمایشی ، توضیحی پرسش و پاسخ ،‌مشارکتی
رسانه : تخته سیاه ، گچ و اجسام مجسم
فعالیتهای معلم : ارائه مطالب تدریس ، گروه بندی دانش آموزان و راهنمایی لازم به آنها
فعالیتهای شاگردان : توجه به توضیحات معلم – شرکت در بحث کلاسی
گروه های‌آموزش گیرنده : تمامی کلاس
زمان : 15 دقیقه
ب) فعالیت شاگردان
یکی از دانش آموزان داوطلب را پای تابلو می آورد ، با نشان دادن طرحی که از شبکه غذایی کشیده‌ایم و همچنین تصویر ص 95 کتاب به او ، از او می‌خواهیم که توضیحاتی را در مورد تصاویر به بچه‌ها ارائه دهد .
مدل کلاسی : دایره‌ای به صورت گروهی
روش : فعال – مشارکتی
رسانه : طرحهای کشیده شده
فعلیتهای معلم : نظارت و راهنمایی شاگردان و کمک به دانش آموز داوطلب در صورت نیاز
گروه های یادگیرنده : تمامی کلاس
فعالیتهای شاگردان : بحث و گفتگو در مورد مطالب ارائه شده
مدت : 10 دقیقه

ج) ارزشیابی مرحله‌ای و انجام تمرینات ضروری
از دانش آموزان می خواهیم که سه نوع از آزمایشات انجام شده در کلاس را به صورت گروهی انجام دهند و ضمن بحث کردن در مورد موضوع درس و مطالب ارائه شده بتوانند به صحبتهای همدیگر گوش دهند و آراء یکدیگر را نقدکنند .
مدل کلاس : دایره‌ای به صورت همان گروه های چهار نفره .
روش : فعال – بحث و گفتگو
رسانه : مواد لازم جهت تحقیق
فعالیتهای معلم : نظارت و راهنمایی گروه ها و تشریح وظیفه و مسئولیت هر فرد در گروه
گروه های آموزش گیرنده : تمامی دانش آموزان در گروه های چهار نفره
فعالیتهای شاگردان : انجام تمرینات گروهی – مسئولیت پذیری و ارائه نتایج بصورت نوشته
مدت زمان : 5 دقیقه

جمع بندی مطالب تدریس شده :
در پایان هر درس آنچه حائز اهمیت است این است که معلم به ارائه خلاصه بپردازد . معلم باید درس را مرور و کارهای دانش آموزان را تقویت کند . معلم در این قسمت نکات مهم تدریس شده را یادآوری می کند .
مدل کلاس : گروه های کوچک
روش : مشارکتی ، بیانی وتوضیحی به صورت دایره‌ای
رسانه : کتاب درس ،‌مواد و وسایل آزمایش
فعالیتهای معلم : توضیح مطالب و نمایش آنها
گروه های آموزش گیرنده : تمامی گروه ها
مدت زمان : 5 دقیقه

5- دادن تکلیف پایان درس :
از بچه‌ها می‌خواهیم در مورد اثر انسان به محیط زیست تحقیقی حاضر کرده و به کلاس بیاورند .
1- مدل کلاس : معمولی 2- روش : فعال
3- رسانه : کتاب درسی
4- فعالیت معلم : تعیین تکلیف 5- گروه های آموزش گیرنده : کل کلاس

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

6- فعالیت شاگردان : انجام تکالیف و ارائه به معلم
7- مدت : 5 دقیقه
نام و نام خانوادگی تهیه کننده : گلناز احمدی تاریخ تدریس : 21/12/86
شماره طرح درس : 5 موضوع درس : علوم تجربی
کلاس : پنجم ابتدایی
مدت تدریس : 45 دقیقه عنوان درس : انسان و محیط زیست
روش: مشارکتی
هدف کلی: آشنایی با مفهوم جمعیت .
رئوس مطلب : جمعیت – جمعیت انسان .
هدفهای جزئی : 1- یعنی عوامل باعث افزایش تعداد جمعیت می‌شود .2- بعضی عوامل باعث کاهش تعداد جمعیت می شود 2- آلودگی و اثر بر طبیعت .

هدفهای رفتاری درحیطه شناختی
دانش آموز بتواند عوامل افزایش دهنده تعداد افرادجمعیت را شرح دهد (‌کاربرد )
دانش آموز بتواند عوامل کاهش دهنده تعداد افراد جمعیت را شرح دهد .( کاربرد )
دانش آموز بتواند ،‌آلوده کننده‌های خانگی و سنتی را از تفکیک کرده و توضیح دهد (‌تجزیه و تحلیل )
جدول طبقه بندی هدفهای رفتاری در حیطه شناختی
شماره‌هدف‌ها سطوح یا طبقات هدفها در حیطه شناختی
دانش فهمیدن کاربرد تجزیه و تحلیل ترکیب ارزشیابی
1
×

2
×

3

×

ب) هدفهای رفتاری درحیطه روانی – حرکتی
1- دانش آموز بتواند زباله‌های تجزیه شدنی و زباله‌های تجزیه نشدنی را روی یک مقوا بنویسید .( اجرای مستقل )
2- دانش آموز با دقت متن کتاب را بخواند و برای بقیه شرح دهد .( دقت )
3- دانش آموز بتواند بدون کمک معلم دلیل آلوده شدن آبها را بگوید .( اجرای مستقل )
جدول طبقه بندی هدفهای رفتاری در حیطه روانی – حرکتی
شماره‌هدف‌ها تقلید اجرای مستقل دقت هماهنگی عادی شدن حرکات
1
×

2
×

3
×

ج)‌ هدفهای رفتاری در حیطه عاطفی
1- دانش آموز به سوالات گوش می ‌دهد ( دریافت)
2- دانش آموز در بحث کلاسی به طور فعال شرکت می‌کند ( ارزش گذاری )
3- دانش آموز نسبت به صحبتهای معلم و همکلاسی‌ها علاقه نشان می‌دهد (‌واکنش )
4- دانش آموز برای شرکت در بحث کلاسی داوطلب می شود (‌سازماندهی ارزشها )
5- دانش آموز می‌تواند از این شیوه برای خود یادگیری در هر درس بهره ببرد ( درونی شدن ارزشها )
جدول طبقه بندی هدفهای رفتاری در حیطه عاطفی
شماره‌هدف‌ها سطوح یا طبقات هدفها در حیطه عاطفی
دریافت واکنش و پاسخ دادن ارزش گذاری سازماندهی ارزشها تبلور یا درونی شدن ارزشها
1 ×

2
×

3
×

4

×
5

×

پیش بینی رفتار ورودی
دانش آموز انواع آلوده کنندها را می‌شناسد .
دانش آموز راه های جلوگیری از آلوده شدن آبها را می‌داند .
دانش آموز می داند سرانجام زباله‌ها به کجا می رسند .
ارزشیابی تشخیصی
الف ) آزمون رفتار ورودی
سوال کردن از دانش آموز درباره جمیعت انسان
دانش آموزان راه های آلوده نشدن آبها و طبیعت را می دانند .
پیش آزمون که شامل :
سوال در مورد زباله‌های تجزیه شدنی و تجزیه نشدنی
سرانجام آلوده کننده‌ها به کجا می رسند .
نتیجه :
پاسخ سوال 1و2 مثبت و سوالات 3و4 منفی هستند.
نقطه شروع تدریس : از شماره 3 تدریس شروع خواهد شد .
مراحل تدریس و تنظیم محتوا :
آمادگی وایجاد انگیزه
معلم ضمن سلام و احوالپرسی ،‌ با نشان دادن صفحه 98 در مورد آلودگی به بچه‌ها توضیحاتی ارائه می دهد و توجه بچه‌ها را به درس جلب می‌کند.
1- مدل کلاس : دایره‌ای 2- روش : پرسش و پاسخ – نمایشی
3- رسانه : نشان دادن کتاب به بچه‌ها
4- فعالیتهای معلم : پرسش از شاگردان و هدایت آنها
5- گروه های یادگیرنده : تمامی کلاس
6- فعالیتهای شاگردان : پاسخ به معلم – گوش دان به معلم
مدت : 5 دقیقه
ارائه درس :
الف ) فعالیت معلم
معلم دانش آموزان را به گروه های مختلف تقسیم می کند و به هر یک از اعضای گروه یک وظیفه محول می کند .
1- مدل کلاس : دایره‌ای به صورت گروه های چهار نفره
2- روش : نمایشی ، توضیحی ، پرسش و پاسخ مشارکتی
3- رسانه : تخته سیاه ، گچ و اجسام مجسم
4- فعالیتهای معلم : ارائه مطالب تدریس ؛‌گروه بندی دانش آموزان و راهنمایی لازم به آنها
5- فعالیتهای شاگردان : توجه به توضیحات معلم ، شرکت در بحث کلاسی
6- گروه های آموزش گیرنده : تمام کلاس
7- زمان : 15 دقیقه

ب) فعالیت‌ شاگردان :
یکی از دانش آموزان داوطلب را پای تابلو می آوریم . بانشان داد کپی از تصویر ص 98 کتاب به دانش آموز داوطلب ، از او می‌خواهیم توضیحاتی درباره آلودگی بقیه ارائه دهد .
مدل کلاس : دایره‌ای به صورت گروهی
روش : فعال – مشارکتی
رسانه : کپی کتاب ص 98 تخته سیاه
فعالیتهای معلم : نظارت و راهنمایی شاگردان و کمک به دانش آموز داوطلب در صورت لزوم
گروه های یادگیرنده : تمامی کلاس
فعالیتهای شاگردان : بحث و گفتگو در مورد مطالب ارائه شده
مدت : 10 دقیقه

ج) ارزشیابی مرحله‌ای و انجام تمرینات ضروری
از دانش آموزان می‌خواهیم دو موضوع از تحقیقات انجام شده در کلاس را به صورت گروهی انجام دهند و ضمن بحث کردن در مورد موضوع درس و مطالب ارائه شده بتوانند به صحبتهای همدیگر گوش دهند و آراء یکیدیگر را نقد کنند .
مدل کلاس : دایره‌ای به صورت گروه های چهار نفره
روش : فعال – بحث و گفتگو
رسانه : مواد لازم جهت تحقیق
فعالیتهای معلم : نظارت و راهنمایی گروه ها و تشریح وظیفه و مسئولیت هر فرد در گروه
گروه های آموزش گیرنده : تمامی دانش آموزان
فعالیتهای شاگردان : انجام تمرینات گروهی ،‌مسئولیت پذیری و ارائه نتایج بصورت نوشته
مدت زمان : 5 دقیقه
4- جمع بندی مطالب تدریس شده
در پایان هر درس آنچه مهم است ، این است که معلم به ارائه خلاصه بپردازد .
معلم باید درس را مرور و کارهای دانش ‌آموزان را تقویت کند . معلم در این قسمت نکات مهم تدریس شده را یادآوری می کند .
مدل کلاس : گروه های کوچک
روش : مشارکتی ، بیانی وتوضیحی به صورت دایره‌ای
رسانه : کتاب درس ، مواد ووسایل آزمایشی
فعالیتهای معلم : توضیح مطالب و نمایش آنها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *