در حال بارگذاری...
پایان نامه های روانشناسی

منابع و ماخذ تحقیق : 16

مینه سوتا استفاده شده است که سوالات مربوطه به آیتم اختلاف شخصیت ضد اجتماعی (pd) که شامل 19 سوال بوده است، انتخاب شده و در اختیار نوجوان دختر پایه اول دبیرستان گذاشته شده است که نیمی از آنها دارای والد و سرپرست و نیمی دیگر بدون والد و سرپرست بوده اند. داده های به دست آمده از پرسشنامه با روش t استیودنت محاسبه شده اند و با t جدول در سطح 05/0 و با درجه آزادی بی نهایت مقایسه شده است و نتیجه اینکه t به دست آمده از t جدول کوچکتر شده یعنی فرضیه ما در این پژوهش رد شده است یعنی تفاوت معنی داری میان میانگین های دو گروه وجود ندارد.

فصل چهارم
جدول نمرات نوجوانان دارای والد

Pd سن شماره
Pd سن شماره
7 16 16
10 17 1

8 17 17
9 17 2
5 16 18
8 16 3
4 16 19
6 16 4
2 16 20
67 16 5
1 16 21
11 16 6
5 16 22
9 16 7
6 17 23
9 16 8
9 17 24
8 16 9
9 17 25
5 17 10
9 17 26
10 17 11

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

15 16 27
10 17 12
17 16 28

15 16 13
8 16 29
16 16 14
9 16 30
7 16 15

جدول نمرات نوجوانان بدون والد

Pd سن شماره
Pd سن شماره
1 17 16
9 16 1
12 16 17
5 16 2
7 16 18
10 16 3
15 17 19
11 16 4
18 17 20
10 16 5
3 17 21
10 16 6
5 16 22
10 16 7
9 16 23
9 16 8
9 16 24
8 16 9
10 16 25
7 16 10
17 16 26
5 17 11
4 17 27
4 17 12
8 16 28
3 16 13
7 16 29
2 16 14
5 17 30
0 16 15
والد دار
کرانه‌ها XI Fi حدود طبقات
9 3 5/2 5/0 5/1 2 2 1
256 16 5/5 5/2 4 4 5 3
3136 56 5/8 5/5 7 8 8 6
12100 110 5/11 5/8 10 11 11 9
169 13 5/14 5/11 13 0 14 12
4096 64 5/17 5/14 16 4 17 15
19766 262
5/51 29

dF= جدول t = 96/1 > محاسبه شده t = 49/1
05/0 در سطح
بدون والد
کرانه‌ها XI Fi حدود طبقات
64 8 5/3 5/0 2 4 3 1
25/2450 5/49 5/7 5/3 5/5 9 7 4
9216 96 5/11 5/7 8 12 11 8
729 27 5/15 5/11 5/13 2 15 12
1156 34 5/18 5/15 17 2 18 16
25/13615 5/214
46 30

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس