منابع و ماخذ مقاله وسایل ارتباط جمعی

دانلود پایان نامه

برابر با 3800یورو (5 میلیون تومان )هزینه داشته است.
به عبارت دیگر میانگین هزینه خریداری یک فیلم ایرانی 7برابر یک فیلم خارجی بوده است و به همین علت در برابر خرید کمتر از 50 فیلم ایرانی بیش از 400 فیلم خارجی یعنی حدود 8برابر خریداری شده است. (گزارش سال 1387 سازمان صداوسیما جدول 36)
در همین سال برای هرقسمت سریال خارجی به‌طور متوسط 760 یورو یعنی حدود یک میلیون تومان هزینه شده است در حالیکه هر دقیقه تولید سریال ایرانی به‌طور متوسط یک میلیون تومان هزینه داشته است.
نکته مهم در این میان ظرفیت پایین تولید فیلم سینمایی در سینمایی ایران است که موجب شده ،صداوسیما برای تامین محتوا اقدام به تولید تله فیلم نماید.در شرایطی که هزینه تولید یک فیلم سینمای در سال 1387 بین 250 تا 500 میلیون تومان بوده ، تله فیلمهای تولیدی سیما حدود یک چهارم تا یک ششم این رقم، هزینه به خود اختصاص داده‌اند اما به جهت عدم اکران آنها در سینما، عملاً امتیاز پخش آنها برای صداوسیما گرانتر از فیلمهای ایرانی تمام شده است.
ضوابط پخش اخبار
در حالیکه مطابق با قانون ، محدودیتهای معدودی برای فعالیت اطلاع رسانی صداوسیمای جمهوری اسلامی وجود دارد، عملکرد سلیقه‌ای وتنگ نظرانه وهمچنین اعمال نفوذ مراکز قدرت در فرایند تهیه خبر واطلاع رسانی در صدا و سیما موجب شده است تا این رسانه تاحدودی قدرت اثرگذاری واعتماد مخاطب خود را از دست بدهد.
بنابر قانون اساسنامه صداوسیما مصوب سال 1362 مجلس شورای اسلامی محدودیتهای خبری صداوسیما بشرح ذیل وضع شده است.
توضیح آنکه این قانون در اوج جنگ تحمیلی وشرایط خاص کشور وفضای ابتدای انقلاب وضع شده، با این وجود هیچ گونه محدودیتی برای اخبار انتقادی وانعکاس شفاف فضای داخلی کشور وضع ننموده است.
محدودیتهای خبری صداوسیما
الف – خبر جزو اسرار نظامی، سیاسی و اقتصادی کشور محسوب شود و یا مورد سوء استفاده دشمن قرار گیرد.
ب – تهمت به نهادها و ارگانهای رسمی کشور و گروه ها و جمعیتها و احزابی باشد که طبق قانون احزاب، فعالیت آنها قانونی است.
ج- پخش آن موجب فساد اخلاق و هتک حرمت جامعه گردد. «ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا…»
د- انتشار آن موجب لطمه زدن به احساسات دینی، وحدت ملی و ایجاد تشنج در جامعه گردد.
هـ برای گروه های منحرف و ضدانقلاب جنبه تبلیغی داشته باشد.
و- به روابط دوستانه با کشورهای برادر و دوست لطمه وارد کند، یا موجب اخلال در روابط خارجی ایران گردد.
پخش اخبار
نسبت میزان پخش خبر در شبکه های سیمای جمهوری اسلامی نیز در شبکه یک 9درصد، شبکه دو 7درصد، شبکه سه 3درصد، شبکه چهار 6درصد وشبکه تهران 4درصد می باشد که به‌طور متوسط برای هرشبکه بالغ بر 6درصد بوده و با توجه به آنکه این نسبت در شبکه خبر 50 درصد می باشد، درصد خبر هم در شبکه های عمومی و هم در شبکه خبر نسبت به نرخ متعارف آن در شبکه های حرفه ای جهانی بالاتر از حد طبیعی می باشد.
نکته قابل توجه در این میان وضعیت شبکه اول سیما یا شبکه ملی می باشد که میزان پخش خبر در 10 ساعت پربیننده آن یعنی طی ساعات 14 الی 24 ، بین 20 تا 30 درصد بوده که بیش از حد ظرفیت شبکه های عمومی می باشد.
تولید اخبار
در حوزه تولید اخبار تعداد اخبار ارسالی از 40 نمایندگی خارج از کشور صداوسیما بیش از 36هزار خبر در طول سال 1387 بوده است که دوسوم این اخبار به‌صورت مکتوب ارسال شده اند و عمدتا از ماهیت ترجمه برخوردارند ، 14درصد نیز گزارشهای رادیویی یا تلفنی بوده اند که این نوع اخبار نیز کیفیتی مشابه گزارشهای مکتوب را دارند و تنها 17درصد گزارش تلویزیونی بوده اند. (گزارش سال 1388 سازمان صداوسیما جدول 74)
اگرچه بخش عمده گزارشات تلویزیونی نیز ماهیت خبری دست اول یا اختصاصی نداشته واز حضور حاشیه ای خبرنگاران اعزامی صداوسیما و یا دوبله کردن گزارش های خبری سایر شبکه های خارجی تولیدوارسال شده اند.

 
 
علاوه براین گزارشات در سال 1387 بیش از 88هزار خبر نیز از تولیدات خبرگزاری‌های خارجی در ایران توسط واحد مرکزی خبر ترجمه شده است که حدود نیمی از آن متعلق به خبرگزاری فرانسه، رتبه دوم خبرگزاری انگلیسی رویترز با 11 درصد ومجموعا بیش از 85درصد خبرگزاریهای غربی بوده اند. (گزارش سال 1388سازمان صداوسیما جدول 75)
بنابراین در حوزه تولید خبر بین الملل نیز بیش از 95درصد اخبار صداوسیما به‌صورت دسته دوم وترجمه اخبار تولیدی خبرگزاریهای خارجی می باشد.
هدایت افکارعمومی
براساس تحلیل محتوای صورت گرفته از سوی سازمان صداوسیما در گزارش سال 1384 این سازمان ، 21 درصد از برنامه های صداوسیما جنبه سرگرمی وتفریح داشته است وسهم برنامه های ارشادی تبلیغی 28 درصد و اطلاعاتی آموزشی 51 درصد بوده است. (گزارش سال 1384 سازمان صداوسیما نمودار 9) .
به عبارت دیگر بیش از دوسوم برنامه های صداوسیما دارای پیام مستقیم بوده‌اند که در جذب و اثرگذاری برمخاطب به نسبت به پیام های غیرمستقیم تاثیر گذاری بسیار کمتری دارند.
3-3-6-2- منظر مخاطب
اعتماد نخبگان به اخبار صداوسیما
عملکرد دو دهه سازمان صداوسیما در انتقال یکسویه و جهت دار اطلاعات و اخبار مخاطبان موجب بی اعتمادی جامعه به ویژه نخبگان به صحت و جامعیت اخبار صداوسیما شده است.
در پژوهشی که در دانشگاه علامه طباطبایی با عنوان «بررسی میزان اعتماد دانشجویان به رسانه های خبری» انجام داده است و سه رسانه رادیو، تلویزیون و روزنامههای کشور را از دیدگاه دانشجویان مورد ارزیابی قرار داده است، نتایج قابل تأمل و جالب توجهی به دست آمدهاست.
براین اساس در مورد اخبار داخلی، تفاوت معنیداری بین میزان اعتماد دانشجویان نسبت به خبرهای داخلی رسانه های کشور (رادیو، تلویزیون و روزنامه) مشاهده نمی‌شود. میانگین میزان اعتماد پاسخگویان در حد متوسط و کمتر است. درهمین پژوهش مشخص گردیده است که اعتماد عمومی نخبگان به رسانه های بیگانه حرفه ای نظیر BBC بیشتر از صدا و سیماست.
دانشجویان نسبت به خبرهای مربوط به ایران و خبرهای خارجی رادیو «بی.بی.سی»، بیشترین اعتماد را دارند ، این در حالی است که به دلیل جهت دار بودن برخی رسانه های بیگانه نظیر رادیو اسرائیل و صدای آمریکا به آنها نیز اعتماد چندانی وجود ندارد و دانشجویان به خبرهای خارجی رادیو اسرائیل کمترین اعتماد را دارند.
براساس نتایج این تحقیق دانشجویان بر این باورند که اعتماد مردم به اخبار رادیو، تلویزیون و روزنامههای کشور در صورتی به دست میآید که وقایع و رویدادهای کشور را به همان صورتی که اتفاق افتادهاند به اطلاع مردم برسانند و استقلال خبری در گزینش خبرها، تازگی خبر، سرعت انتشار، عینیت و بیطرفی از جمله مواردی است که برای مخاطب اهمیت داشته است.(عباس زاده ، بدیعی،1374)
تمایل به ماهواره ها ناشی از عملکرد صداوسیما
در تحقیق دیگری این نتیجه به دست آمده که “افزایش کمی شبکه های داخلی مانع افزایش بینندگان ماهواره نیست.”
بنابراین تحقیق افزایش شدیدشبکههای تلویزیون ایران در دهه هفتاد، سبب روی نیاوردن ایرانیان به برنامههای تلویزیونهای ماهوارهای نشده است. با وجود آنکه در دوره ده‌ساله 1382-1372 تعداد شبکه‌های تلویزیونی صداوسیما از دوشبکه سراسری به 6شبکه سراسری رسید وحجم پخش برنامه های تلویزیونی نیز 6برابر گردید در همین دوره بینندگان غیرمجاز ویدئو و ماهواره نیز به‌شدت افزایش یافته است.
بنابر تحقیقی که در شهر تهران و بر روی 450 دانشآموز دبیرستانی انجام شده است: رویآوری به رسانه‌هایی دیداری– شنیداری غیر از صداوسیما در ایران به ترتیب ناشی از:
نارضایتی از برنامههای سیمای جمهوری اسلامی ایران
جستجوی پیامهایی متفاوت

اشتیاق به مقایسه فرهنگی زمان و مکان
بوده است. (شهابی، 1382،93)
همچنین، در مطالعه ای که در سال 1376 در منطقه مرزی شادگان خوزستان بر روی 330 دانشآموز دختر و پسر، انجام شده است و 82 درصد پاسخدهندگان در منزل به زبان عربی صحبت میکردند، مشخص شد به دلیل کمبود امکانات متنوع گذران اوقات فراغت و هوای اکثرا شرجی و نامطلوب شادگان، حضور در فضای دربسته مقابل گیرنده های تلویزیون مهمترین گزینه جوانان شادگانی بوده و به همین دلیل آنها به طور میانگین هر روز حدود 5 ساعت (306 دقیقه) تلویزیون تماشا میکردند که 54 درصد این مدت، صرف تماشای تلویزیونهای برونمرزی میشد. ضمن آنکه از 46 درصد زمان باقیمانده که به تماشای تلویزیونهای داخلی میگذشت، 64 درصد به کانال 3 تلویزیون ایران که عمدتا جنبه سرگرمی داشته وحاوی پیام های فرهنگی وسیاسی مورد نظر نظام نمی باشد، اختصاص داشت. نارضایتی از محتوای تلویزیون ایران با سهمی معادل 58 درصد، اولین دلیل رویآوری به تلویزیونهای همسایه، و دستیابی به برنامههای عربی با 39 درصد در رتبه بعدی قرار داشت (حسینپور، 1378،173).
4-6-2- سازمان صدا و سیما و کارکردهای رسانه‌ای
برای بررسی کارکردهای صداوسیما نیاز به مطالعه ارزشها، نقشها وکارکردهای رسانه وجود دارد، مطالعه نقشها و ارزش های رسانه در پیوست تحقیق انجام شده است.
2-4-6-2- کارکردهای رسانه
“رسانه ها یا سازمان‌های ارتباطی همانند سایر سازمانهای اجتماعی باید دارای کارکردهایی در جامعه باشند” (ساروخانی،1385،92). صاحب‌نظران ارتباطی با توجه به نیازهای روزافزون گروه‌های وسیع انسانی به استفاده از رسانه ها، برای آن‌ها وظایف و کارکردهای متعددی در نظر گرفته‌اند.
این رسانه در جوامع کنونی با ایجاد چارچوبهای تجربی و نگرشهای کلی فرهنگی، افراد را در تفسیر و سازماندهی اطلاعات یاری می دهدو شیوه هایی را پی‏ریزی می کند که افراد به وسیله آن بتوانند زندگی اجتماعی را تفسیر کنند. (گیدنز،1373،479)
نظریه پردازی در حوزه رسانه های انبوه ومدرن قدمتی به میزان عمر تلویزیون در جامعه جهانی دارد، از سال 1956 که فرد سیبرت به همراه دوتن از همکارانش مدل چهار نظریه رسانه را ارائه کردند و براساس فلسفه سیاسی نظامات رسانه ای را به چهارگروه نظام اقتدارگرا، توتالیتر، آزادی گرا و مسئولیت اجتماعی تقسیم کردند، حدود 60سال می گذرد ودر طی این مدت دهها نظریه تکمیلی یا اصلاحی نسبت به مدل سیبرت ارائه شده است که علاوه بر فلسفه سیاسی، مدلهای رسانه ای را براساس پارامترهایی نظیر شیوه کنترل، اقتصاد، بازخورد و… ارائه کرده است(Sibert & Peterson, 1956) .
با این وجود آنچه که از مجموع مدل سیبرت برداشت می شود این است که وی وهمکارانش نظام رسانه ای را براساس انتظار حاکمیت از رسانه ورابطه این دو بخش تدوین کردند.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه با کلید واژهخط مشی گذاری عمومی

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در توسعه مدل سیبرت نیز که مفاهیمی چون نظام پدر سالار مبتنی بر در نظر گرفتن مصلحت مخاطب توسط نظام سیاسی ایدئولوژیک، نظام توسعه گرا، نظام انقلابی ونظام سوسیال دموکراتیک توسط ریموند ویلیامز، رالف نگرین، آمو…. اضافه گردید؛ همچنان بار اصلی هویت بخشی نسبت به نظام رسانه ای از ماهیت نظام سیاسی نشات می گیرد.
در مقابل گروهی دیگر از صاحب نظران “تمرکز خود را متوجه نقش ها و کارکردهای رسانه ای نموده اند. از جمله صاحب‌نظرانی که در این عرصه به ابراز نظر پرداخته‌اند، می‌توان به دانیل لرنر، هارولد لاسول محقق ارتباطات و استاد حقوق، مرتون ولازارسفلد به‌عنوان پیشگامان تحقیق درنقشها وکارکردهای وسایل ارتباط جمعی اشاره داشت” (کرباسیان،1387،7) .
در زمینه‌ی نقش رسانه‌ها در دگرگونی ارزش‌های فردی و اجتماعی جوامع، می‌توان به یکی از پاردایم‌های مسلط در حوزه ارتباطات و توسعه در دهه‌های 60 تا 70 میلادی اشاره کرد که به رسانه‌ها به عنوان موتور دگرگونی و تغییر ارزش‌های جوامع سنتی و ورود به جامعه مدرن تأکید می‌‌شود. بر اساس این نظریه،” رسانه به انتشار یا اشاعه‌ی نظام ارزشی کمک می‌کند که خواهان نوآوری، تحرک، موفقیت و مصرف است .”(کاظم زاده،1386،12)
3-4-6-2- فهرست کارکردهای رسانه
رسانه‌ها دارای کارکردهایی هستند که درمطالعات انجام شده توسط صاحب نظران به شرح زیرمورد اشاره قرار می‌گیرند:
1. کارکرد نظارتی
یکی از مهمترین کارکردهای رسانه خبری، نظارت بر محیط است.”کارکرد نظارت و حراست از محیط، شامل رساندن اخبار توسط رسانه‌ها می‌شود؛ که برای اقتصاد و جامعه ضروری است” (تانکارد وسوربون،1386،450).
2.کارکرد آموزشی یا انتقال فرهنگ
آموزش براساس تعریفی که سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) بیان داشته، عبارت است از: “تمام کنش‌ها و اثرات، راه‌ها و روش‌هایی که برای رشد و تکامل توانایی مغزی و معرفتی و هم‌چنین مهارت‌ها، نگرش‌ها و رفتار انسان به‌کار می‌روند. البته به‌طریقی که شخصیت انسان را تا ممکن‌ترین حد آن، تعالی بخشند” (دادگران،1385،109)
3.کارکرد سرگرم‌سازی و پرکردن اوقات فراغت
وسایل ارتباط جمعی به‌عنوان مهمترین ابزار تفریحی و سرگرمی افراد به‌شمار می‌روند؛ که “با پخش و انتشار برنامه‌های سرگرم‌کننده بر الگوی رفتار اوقات فراغت انسانی اثراتی تعیین‌کننده دارند و از این طریق است که فرد از تنهایی و زندگی سخت‌ روز‌مره‌اش رهایی می‌یابد و با محیط بیرونی تماس برقرار می‌کند”(کرباسیان،1387).
4.کارکرد نوگرایی و توسعه
لرنر به نقش رسانه‌ها در تغییر ارزش‌های سنتی در جوامع و جایگزین شدن ارزش‌های مدرن اشاره کرده است. وی در کتاب “گذر از جامعه سنتی؛ نوسازی خاورمیانه”، معتقد است که “رسانه می‌تواند به فروپاشی سنت‌گرایی – که معضلی برای نوسازی محسوب می‌شود – کمک کند. این کار با بالا رفتن انتظارات و توقعات، باز شدن افق‌ها، توانا شدن مردم به تخیل ورزیدن شود و خواهان جایگزینی شرایط زندگی بهتر برای خود و خانواده عملی می‌شود.” (144:McQail, 1992 ).
لرنر بر این باور است که “ورود به جامعه‌ی مدرن و جدید مستلزم مساعدت ملی یکپارچه، ارتباط با بازارهای ملی و بین‌المللی، ایجاد انگیزه برای تقاضای کالاها و خدمات مدرن، بحران کسب منابع توسعه و گسترش روش‌ها و ارزش‌های نوین در زمینه‌هایی چون تغذیه، تنظیم خانواده، بهداشت، تولید کشاورزی و صنعتی در زندگی شهری و روستایی است. برای تحقق این هدف، تحرک روانی در سطح فردی و اجتماعی ضروری است و رسانه‌ها مناسب‌ترین و مؤثرترین ابزارتغییرنگرش ها، ارزش‌ها و رفتارها و به بیان دیگر ایجاد تحرک فردی و اجتماعی هستند.” (فرقانی،1380)
فرایند توسعه، رابطه پایداری با تعامل میان مردم و مشارکت فعال گروه‌های اجتماعی دارد که این امر صورت نمی‌گیرد، مگر در پرتو نظام جامع ارتباطی – اطلاعاتی؛ که می‌تواند تا حدّ زیادی در رفع اختلافات و تضادهای موجود در ارزش‌ها و رفتارهای مردم و فراهم آوردن محیط مساعد برای توسعه ملی مؤثر باشد. الگوی نوگرای لرنر که الگوی قدیمی عرصه ارتباطات و توسعه به‌شمار می‌رود، چهار متغیر را در برگرفته است: شهرنشینی، سوادآموزی، استفاده از رسانه‌ها و مشارکت.
5.کارکرد همگن‌سازی
وسایل ارتباط جمعی، موجب نزدیکی سلیقه‌ها، خواست‌ها و انتظارات تمامی ساکنان یک جامعه شده و جوامع را از عصر محدوده‌های جدا خارج می‌گردانند. “ورود وسایل ارتباط جمعی به جامعه، خرده‌فرهنگ‌ها و فرهنگ‌های خاص و مجزا را ناپدید کرده و به‌نوعی تشابه میان تمامی ساکنان یک جامعه به‌وجود می‌آورد و مردم آن جامعه، از سبک زندگی و علایق و خواسته‌هایی که رسانه‌های جمعی ارائه می‌دهند، پیروی می‌کنند.” (آشنا،1380)
6.کارکرد راهنمایی و رهبری
نقش رهبری‌کننده وسایل ارتباطی و اثر آن‌ها در بیداری و ارشاد افکار عمومی، امری واضح بوده و روز به‌روز بر اهمیت آن افزوده می‌شود، در

پاسخی بگذارید