مرداد ۲۵, ۱۳۹۹

منابع پایان نامه ارشد با موضوع تاریخ ادبی، رومانتیسم، تاریخ ادبیات، علوم انسانی

رفت و سپس مدت ده سال با حرارت به آموختن رموز نقاشی پرداخت. وی در باب مضامین گوناگون سیاسی، اقتصادی، فلسفه به نوشتن پرداخت. از آثار وی، نخستین آشنایی من با شاعران می باشد.437
ویلهلم شلکل(Wilhelm schelegel) : شاعر، مترجم و منتقد آلمانی (1767-1845م) فرزند یوهان آدلف شلگل، شاعر و برادر فردریش شلگل، شاعر و نویسنده آلمانی است. او با برادرش پایه های رومانتیسم را در آلمان بنا نهاد.438
ی
یانگ ادوارد (Young edvard): یانگ (1683-1756) در اپهام نزدیک وینچستر زاده شد. تحصیلات اولیه را در مدارس آن شهر انجام داد و آن را در کالج های آکسفورد دنبال نمود. در این جا بود که به استعداد شاعری خود پی برد و به سرودن شعر پرداخت. وی اولین منظومه خود را با نام نامه منظوم.. به لرد لنزداون در سال1713 انتشار داد و سال بعد منظومه درباره روز شمار را به ملکه انannتقدیم کرد. از دیگر شاهکارهای وی می توان به اندیشه های شبانه اشاره نمود.439
یوهان کریستف فردریش فون شیلّر(Schiller johann Christoph friedrich von): شاعر ونمایش نامه نویس آلمانی (1759-1805)، وی در شهر وورتمبرگ در خانواده ای اصیل به دنیا آمد. پدرش افسر ارتش بود و با این که به تحصیل الهیات شوق داشت، به آکادمی نظامی فرستاده شد. وی عاشق شعر و ادب بود و پنهانی به مطالعه آثار نویسندگان نامداری چون روسو، شکسپیر و گوته می پرداخت. وی نوشتن اولین نمایشنامه را در 22 سالگی آغاز نمود. نخستین اثر وی راهزنان می باشد. وی هم چنین توطئه ویسکو را به عنوان اولین اثر تاریخی خود نگاشت.440

فهرست منابع
قرآن
الف: منابع فارسی
1_ آریان پور کاشانی، منوچهر، «فرهنگ یک جلدی پیشرو آریانپور (انگلیسی_ فارسی)»، نشر الکترونیکی و اطلاع رسانی جهان رایانه امین، چاپ چهل و دوم، 1388ش.
2_ آشوری، داریوش، «فرهنگ علوم انسانی»، تهران، نشر مرکز، چاپ اول، 1374ش.
3_ باکنر، تراویک، «تاریخ ادبیات جهان»، ترجمه عربعلی رضایی، نشر فروزان، جلد اول، چاپ دوم، 1376.
4_ بدوی، مصطفی، «گزیده ای از شعر عربی معاصر»، تهران، انتشارات سخن، چاپ اول، 1386ش.
5_ پریستلی، جی بی، «سیری در ادبیات غرب»، ترجمه ابراهیم یونسی، انتشارات امیرکبیر، چاپ چهارم، 1387ش.
6_ ثروت، منصور، «آشنایی با مکتب های ادبی»، انتشارات سخن، چاپ اول، 1385ش.
7_ خلیل جبران، جبران، «پیامبر»، ترجمه حسین الهی قمشه ای، تهران، انتشارات روزنه، لاط، 1378.
8_ ـــــــــــــــــــــــ، «پیامبر و باغ پیامبر»، ترجمه موسی اسوار، تهران، انتشارات سخن، چاپ دوم، 1386.
9_ جعفری، مسعود، «سیر رومانتیسم در اروپا»، تهران، نشر مرکز، چاپ اول، 1378ش.
10_ خانلری، زهرا، «فرهنگ ادبیات جهان»، تهران، انتشارات خوارزمی، چاپ اول، 1375ش.
11_ سعیدیان، عبدالحسین، «مشاهیر جهان»، تهران، انتشارات ما، چاپ چهارم، 1373ش.
12_ سیدحسینی، رضا، «مکتب های ادبی»، تهران، انتشارات نگاه، جلد اول، چاپ هفدهم، 1391ش.
13_ شفیعی کدکنی، محمدرضا، «شعر معاصر عرب»، انتشارات سخن، تهران، چاپ اول، 1380ش.
14_ شوالیه، ژان و گریران، آلن، «فرهنگ نمادها»، ترجمه سودابه فضائلی، تهران، انتشارات جیحون، جلد چهارم، چاپ اول، 1387ش.
15_ غنیمی هلال، محمد، « ادبیات تطبیقی»، ترجمه مرتضی آیت اله زاده شیرازی، تهران، نشر امیر کبیر، 1373ش.
16_ گلزاری، مسعود، ناظمی راد، حمیدرضا، «آشنایی با تاریخ ادبیات جهان»، تهران، نشر کتابدار، چاپ اول، 1390ش.
17_ گودرزی، حسین، «گفتارهایی درباره جامعه شناسی هویت در ایران»، تهران، انتشارات تمدن ایرانی، چاپ اول، 1384.
18_ گیب، هامیلتون، ادبیات نوین عرب، ترجمه یعقوب آژند، تهران، انتشارات اطلاعات، چاپ اول، 1366ش.
19_ لسان الملک سپهر، محمدتقی، «ناسخ التواریخ زندگانی پیامبر»، تهران، نشر اساطیر، چاپ اول، جلد4، 1380ش.
20_ محمدی، منوچهر، غفرانی، پیروز، «بحران فلسطین و آینده آن»، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اول، 1388ش.
21_ میرصادقی، جمال، میرصادقی، میمنت (ذوالقدر)، واژه نامه هنر داستان نویسی، تهران، انتشارات کتاب مهناز، چاپ اول، 1377ش.
22_ میرقادری، فضل اله، «شعر « تأملی» بر ادبیات عربی معاصر»، انتشارات نوید شیراز، چاپ اول، 1385ش.
23_ ناصری، مهدی، «فرهنگ ضرب المثل های فارسی- عربی»، قم، مؤسسه بوستان کتاب، چاپ اول،1390ش.
24_ ولک، رنه، «تاریخ نقد جدید»، ترجمه سعید ارباب شیرانی، تهران، انتشارات نیلوفر، چاپ دوم، 1379ش.
ب: منابع عربی
25_ الأصفر، عبدالرزاق، «المذاهب الأدبیه لدی الغرب»، اتحاد الکتّاب العرب، 1999م.
26_ الأیوبی، یاسین، «مذاهب الادب: معالم و انعکاسات»، لبنان، بیروت، مؤسسه ثقافیه للتألیف و الترجمه و النشر، الطبعه الثانیه، 1984م.
27_ ابن رومی، «الدیوان»، شرح: الاستاذ أحمد حسن بسج، بیروت، منشورات محمدعلی بیضون، دارالکتب العلمیه، الجزء الأول، الطبعه الثانیه، 2002م.
28_ ابن زیدون، «الدیوان»، الشرح: الدکتور یوسف عرفات، بیروت، دارالکتاب العربی، الطبعه الثانیه، 1994م.
29_ ابن زیدون، «الدیوان»، دراسه و تهذیب: عبداله سنده، بیروت، دارالمعرفه، الطبعه الثانیه، 2008م.
30_ ابن خفاجه، «الدیوان»، تحقیق: عبداله سنده، بیروت، دارالمعرفه، الطبعه الأولی، 2006م.
31_ ابن خلکان، «وفیات الأعیان و أنباء أبناء الزمان»، حققه احسان عباس، بیروت، دارصادر، المجلد الأول، 1390ه.ق.
32_ أبوشبکه، الیاس، «الألحان»، بیروت، دارالمکشوف، لاط، لاتا.
33_ أبوالشباب، واصف، «القدیم و الجدید فـی الشعر العربـی الحدیث»، بیروت، دارالنهضه العربیه،
1988م، لاط.
34_ أبوماضی، ایلیا، «من أعمال الشاعر: الجداول_ الخمائل_ تبر و تراب»، دار کاتب و کتاب، بیروت، لاط، 1988م.
35_ امروالقیس، «الدیوان»، دارالکتب العلمیه، بیروت، منشورات محمدعلی بیضاوی، الطبعه الخامسه، 2004م.
36_ بحتری، «الدیوان»، محقق حسن کامل صیرفی، دارالمعارف، القاهره، الطبعه الثالثه، 2009م.
37_ البرقوقی، عبدالرحمن، «شرح دیوان المتنبی»، بیروت، دارالکتاب العربی، الجزء الرابع، الطبعه الاولی، 1986م.
38_ بن مُلَوَّح، قیس، «دیوان مجنون و لیلی»، دراسه و تعلیق: یسرَی عبدالغنی، بیروت، دارالکتب العلمیه، الطبعه الاولی، 1999م.
39_ ترحینی، فایز، «الأدب: أنواع و مذاهب»، بیروت، منشورات النخیل، الطبعه الاولی، 1995م.
40_ توفیق بیضون، حیدر، «بدرشاکر السیّاب»، بیروت، دارالکتب العلمیه، لاط، 1991م.
41_ خلیل جبران، جبران، «المجموعه الکامله»، بیروت، دارصادر، المجلد السادس، الطبعه الرابعه، 1997م.
42_ ــــــــــــــــــــــــ، المواکب، مؤسسه نوفل، 1986م.
43_ جنتی فر، محمد، معصومی، محمدحسن، «تاریخ الأدب العربـی الحدیث»، قم، ندای سروش، الطبعه الاولی،1425ه.ق.
44_ الجندی، أنور، «معالم الأدب العربـی العاصر»، دارالنشر للجماعین، القاهره، لاط، 1964م.
45_ جویده، فاروق، «الأعمال الشعریه»، القاهره، دارالشروق، المجلد الأول، الطبعه الثانیه، 2007م.
46_ ــــــــــــــــــ، «الأعمال الشعریه»، دارالشروق، القاهره، المجلد الثانی، الطبعه الثانیه، 2007م.
47_ ــــــــــــــــــ، «الأعمال الشعریه»، القاهره، دارالشروق، المجلد الثالث، الطبعه الثانیه، 2007م.
48_ ــــــــــــــــــ، «زمان القهر علمنی»، القاهره، دار غریب للنشر و التوزیع، 1990م.
49_ ــــــــــــــــــ، «شیء سیبقی بیننا»، القاهره، دار غریب للطباعه و النشر و التوزیع، 1983م.
50_ ــــــــــــــــــ، «لأنـی أحبک»، القاهره، دار غریب للطباعه و النشر و التوزیع، 2000م.
51_ ــــــــــــــــــ، «لو أننا لم نتفرق»، القاهره، دارغریب للنشر و التوزیع، 1998م.
51_ ــــــــــــــــــ، «المجموعه الکامله»، القاهره، مرکز الأهرام للترجمه و النشر، الطبعه الثالثه، 1991م.
52_ ــــــــــــــــــ، «الأعمال الکامله»، القاهره، مرکز الاهرام، لاط، 2010م.
53_ الجیده، عبدالحمید، «الاتجاهات الجدیده فـی الشعر العربـی المعاصر»، بیروت، مؤسسه نوفل، الطبعه الاولی،1980م.
54_ الجیوسی، سلمی الخضراء، «ألاتجاهات و الحرکات فـی الشعر العربـی الحدیث»، الترجمه: عبدالواحد اللؤلؤه، مرکز دراسات الوحده العربیه، بیروت، الطبعه الثانیه، 2007م.
55_ الحاوی، ایلیا، «الرومانسیه فـی الشعر الغربـی و العربـی»، بیروت، دارالثقافه، الطبعه الثالثه، 1998م.
56_ حمدان، محمد صائل، «قضایا النقد الحدیث»، اردن، دار الأمل للنشر و التوزیع، الطبعه الاولی، 1991م.
57_ حمود العبد، محمد، «الحداثه فـی الشعر العربـی الحدیث: بیانها و مظاهرها»، بیروت، الشرکه العالمیه للکتاب، ط1، 1996م.
58_ الخفاجی، عبدالمنعم، «دراسات فـی الأدب العربـی الحدیث و مدارسه»، بیروت، دارالجیل، الجزء الأول، الطبعه الاولی، 1992م.
59_ ـــــــــــــــــــــــ، «دراسات فـی الأدب العربـی الحدیث و مدارسه»، بیروت، دارالجیل، الجزء الثانی، الطبعه الاولی، 1992م.
60_ ـــــــــــــــــــــــ، «قصه الأدب المهجری»، لبنان، دارالکتاب، لاط، 1986.
61_ ـــــــــــــــــــــــ، «مدارس النقد الأدبـی الحدیث»، القاهره، دار المصریه اللبنانیه، الطبعه الاولی، 1995م.
62_ داود، أنس، «التجدید فـی الشعر العربـی المهجر»، المؤسسه المصریه العامه للنشر و التألیف، 1967م.
63_ الدسوقی، عمر، «فـی الأدب الحدیث»، القاهره، دار الفکر العربی، مجلد الاول، 1967م.
64_ دیب، ودیع، «الشعر العربـی فـی المهجر الامریکی»، بیروت، دارالعلم للملایین، الطبعه الثانیه، 1993م.
65_ زکی طالب، طالب، «ایلیا أبوماضی بین التجدید و التقلید»، بیروت، منشورات المکتبه العصریه، لاط، لاتا.
66_ السرطاوی، معاذ، «دراسات فـی الأدب العربـی»، اردن، دار مجد لاوی، الطبعه الأولی، 1994م.
67_ السیاب، بدرشاکر، «الدیوان»، بیروت، دار العوده، المجلد الاول، 1971م.
68_ الشابی، ابوالقاسم، «الدیوان»، قدمه و شرحه احمد حسن بسج، بیروت، دارالکتب العلمیه، الطبعه الرابعه، 2005م.
69_ شحاده الخوری، جمیله، «الطبیعه فـی الشعر الأندلسی»، بیروت، الجامعه الامیرکیه، 1946م.
70_ شراره، عبداللطیف، «معارک أدبیه: قدیمه وجدیده»، بیروت، دارالعلم للملایین، الطبعه الاولی، 1984م.
71_ شکری، عبدالرحمن، «الدیوان»، جمعه و حققه: نقولا یوسف، المجلس الاعلی للثقافه، لاط، 1958م.
72_ شلتوت، محمد، «من توجیهات الاسلام»، القاهره، دارالشروق، 2004م.
73_ شوقی، أحمد، «الشوقیات»، دارالعوده، بیروت، المجلدالثانی، الجزء الرابع، لاط،1988م.
74_ صویلح، خلیل، «اغتصاب کان و أخواتها»، بیروت، دارالبلد، لاط، 2002م.
75_ طبانه، بدوی، «التیارات المعاصره فـی النقد الأدبـی»، بیروت، دار الثقافه، لاط، لاتا.
76_ طوقان، فدوی، «الأعمال الشعریه الکامله»، بیروت، مؤسسه العربیه للدراسات و النشر، الطبعه الاولی، 1993م.
77_ عباس، احسان، «فن الشعر»، بیروت، دارالثقافه، الطبعه الثانیه، 1959م.
78_ عَبدِ بَنیَ الحَسحَاسْ، سُحَیمْ، الدیوان، تحقیق: عبدالعزیز المیمنی، القاهره، دارالکتب المصریه، لاط، 1950.
79_ عتیق، عبدالعزیز، «فـی النقد الأدبـی
»، بیروت، دارالنهضه، الطبعه الثانیه، 1972م.
80_ عشری زائد، علی، «عن بناء القصیده العربیه»، مکتبه ابن سینا للطباعه والنشر، القاهره، الطبعه الرابعه، 2002م.
81_ العشماوی، محمدزکی، «الأدب و قیم الحیاه المعاصره»، بیروت، دارالنهضه، لاط، 1980م.
82_ عویضه، محمدمحمد، «ابراهیم ناجی شاعر الأطلال»، بیروت، دارالکتب العلمیه، لاط، 1993م.
83_ عید، یوسف، «المدارس الأدبیه و مذاهبها: القسم النظری»، بیروت، دارالفکراللبنانی، المجلد الاولی، الطبعه الاولی، 1994م.
84_ ـــــــــــــــ، «المدارس الأدبیه و مذاهبها: القسم التطبیقی»، بیروت، دارالفکر اللبنانی، المجلد الثانی، الطبعه الاولی، 1994م.
85_ غنیمی هلال، محمد، «دراسات و نماذج فـی مذاهب الشعر و نقده»، نهضه مصر للطباعه والنشر، لاتا.
86_ ــــــــــــــــــــــــ، «النقد الأدبی الحدیث»، دار نهضه مصر للطباعه و النشر، 1997م.
87_ ـــــــــــــــــــــــــ، «الرومانتیکیه»، نهضه مصر للطباعه والنشر، لاتا.
88_ الفاخوری، حنا،