منابع پایان نامه ارشد درمورد رضایتمندی زناشویی-پایان نامه آماده

نمره بالا براین فرض هستند که دیگران قابل اعتمادند و حسن نیت دارند. افراد نمره پایین بدگمان و شکاک بوده و فکر می‌کنند که دیگران ممکن است خلافکار یا خطرناک باشند (نظری، 1385).
رک گویی: افرادی که نمره بالایی در این مقیاس می‌گیرند، رک، بی ریا، و صاف و ساده هستند. افرادی که نمره پایینی در این مقیاس می‌گیرند، خیلی مایلند دیگران را در دست داشته باشند، هر چند باریا، حیله یا فریب باشد (کشاورز و علوی، 1382).
نوع دوستی: افراد دارای نمره بالا در این مقیاس توجه فعالی به دیگران دارند. افرادی که نمره پایینی در این مقیاس می‌گیرند، شبیه افراد خود محور بوده و به شرکت در مسائل دیگران بی علاقه اند (عطاری، الهی فرد و هنرمند، 1385).
همراهی: افرادی که نمره بالایی می‌گیرند، تمایل دارند به دیگران احترام بگذارند، پرخاشگری خود را پنهان کنند، ببخشند و فراموش کنند. افرادی که نمره پایینی در این مقیاس می‌گیرند، پرخاشگرانه و رقابت جو هستند تا همراهی کننده و در واقع فوری ناراحتی خود را ابراز می‌کنند (ابراهیم زاده، 1387).
تواضع: افراد دارای نمره بالا در این مقیاس، افرادی فروتن و دارای توانایی در نادیده گرفتن منافع خود هستند. افراد دارای نمره‌های پایین بر این باورند که از بسیاری از افراد دیگر برترند و از خود راضی و متکبر به نظر می‌رسند (کاستا و مک گری، 1999).
دلرحم بودن : افراد دارای نمره‌های بالا در جهت نیازهای دیگران فعال بوده و بر جنبه‌های انسانی تاکید دارند. افراد دارای نمره ‌های پایین افرادی سرسخت‌تر از دیگرانند و کمتر تحت تاثیر رحم و شفقت قرار می‌گیرند (کریمی، 1382).
2-12-7- مسئولیت پذیری(C)
یکی از موضوعهای مهم یک نظریه شخصیت و بویژه در نظریه روان پویایی، موضوع کنترل تکانه هاست. در روند تکوین و رشد فردی، بیشتر افراد می‌آموزند که چگونه کشش‌ها و نیازهای خود را اداره کنند. به طور کلی ناتوانی در برابر تکانه‌ها و تمایلات، و بکارگیری طرح و برنامه در رفتار برای رسیدن به اهداف، مورد بررسی شاخص C آزمون NEO قرار می‌گیرند. افراد مسئولیت پذیر یا با وجدان، هدفمند، با اراده و مصمم می‌باشند. نمرات بالا در C با موفقیت شغلی و تحصیلی همراه است. نمره پایین در C ممکن است موجب شود که فرد از باریک بینی لازم، دقت و پاکیزگی زیاد اجتناب کند (مک گری و کاستا، 1999).
2-12-8- مولفه‌های مسئولیت پذیری:
شایستگی: نمره بالا نشان دهنده آمادگی و قابلیت فرد در ارزیابی زندگی است. افرادی که نمره پایین در این مقیاس می‌گیرند، نسبت به تواناییشان بی عقیده هستند و احساس ناشایستگی و عدم آگاهی می‌کنند. در بین تمام مقیاسهایC ، شایستگی بالاترین ارتباط را با عزت نفس و کانون کنترل درونی دارد (ابراهیم زاده، 1387).
نظم و ترتیب : افراد نمره بالا، منظم و دارای سازماندهی مناسب رفتاری هستند. افراد نمره پایین نمی توانند منظم باشند و خود را افرادی فاقد برنامه مشخص کوتاه مدت یا طولانی مدت می‌دانند. در بالای طیف این مقیاس افرادی با احتمال وسواس قرار می‌گیرند (کشاورز و علوی، 1382).
وظیفه شناسی: افرادی که نمره بالایی در این مقیاس می‌گیرند به اصول اخلاقی شان پایبند بوده و تعهدات اخلاقیشان را به طور دقیق انجام می‌دهند. افرادی که نمره پایین در این مقیاس می‌گیرند با مسایل اخلاقی به طور اتفاقی برخورد می‌کنند و ممکن است احساس عدم استقلال و بی اعتمادی در دیگران را ایجاد نمایند (کریمی، 1382).
تلاش برای موفقیت : افرادی که نمره بالایی در این مقیاس می‌گیرند سطح آرزو و توقعات بالایی دارند و خیلی سخت کار می‌کنند تا به اهداف خود برسند. افرادی که نمره پایین در این مقیاس می‌گیرند، بی حال و تنبل هستند و برای موفقیت تلاش نمی کنند (حق شناس، 1385).
خویشتن داری: منظور از این مقیاس، توانایی افراد در شروع وظایف و ادامه آن‌ها در جهت تکمیل آن ها علی رغم دلتنگیها و آشفتگی هاست. نمره بالا نشان دهنده توانایی افراد در تحریک خود برای انجام کارهاست، افرادی که نمره پایینی می‌گیرند در شروع کارهای عمومی مسامحه می‌کنند و به آسانی در ادامه کار باز می‌مانند (نظری، 1385).
محتاط در تصمیم گیری: این مقیاس مربوط به تمایل افراد به فکر کردن قبل از عمل است. نمره بالا در این مقیاس نشان دهنده تامل زیاد و احتیاط افراد در انجام امور است. افرادی که نمره پایین در این مقیاس می‌گیرند، بی تامل بوده و بدون توجه به تبعات آن صحبت کرده یا عمل می‌کنند (ابراهیم زاده، 1387).
2-13- محدودیت‌های و نقاط قوت پنج عامل:
حتی طرفداران جدی مدل پنج عاملی نیز آن را مدلی کامل و بی نقص برای توصیف شخصیت نمی دانند. روانشناسان متعددی از جمله آیزنگ، جان، رابینز و غیره کاستی‌های این مدل را مورد بحث قرار داده اند (کریمی، 1382).
مک گری و کاستا (1999)، به اختصار در بیان این نظرات می‌گویند میان طرفداران مدل پنج عاملی اختلافاتی نظری در مورد بهترین شیوه تغییر این عوامل و مولفه‌ها وجود دارد. بدون شک باید تفکیک‌های اساسی در سطح مولفه‌های هر عامل انجام شود و شاید ابعاد بنیادی دیگری برای شخصیت یافت شود.
در برخی تحقیقات دیده شده اگر ضوابط سخت گیرانه و محافظه کارانه تری برای تحلیل عوامل بکار رود، تعداد عامل‌ها از پنج عامل کنونی بیشتر می‌شود و ممکن است برخی صفات شخصیت تحت هیچ یک از این پنج عامل قرار نگیرند. از سوی دیگر برخی محققان در پی تقلیل این عامل در سطحی بنیادی تر، به دو عامل اصلی بوده‌اند (حق شناس، 1385).
همچنین عنوان شده که مطالعه شخصیت از طریق صفات، ممکن است رویکردی محدود کننده باشند و به نوعی از روانشناسی غریبه ها منجر شود، بدین معنا که تنها اطلاعاتی را در مورد شخصیت در بر می‌گیرد که برای افراد غریبه بسیار بارز و قابل مشاهده است (راشد2، 2005).
موفقیت مدل پنج عاملی تا حدی معلول مبنای نظری استخراج اولیه آن است. این مدل بر پایه اندیشه‌ها و یافته‌های نظریه پردازی خاص یا گروهی از متخصصان بالینی شکل نگرفته است. بلکه مبنای ایجاد آن این اندیشه قدرتمند بود که مهمترین صفات شخصیتی را می‌توان از طریق تحلیل تجربی (لغوی) زبان طبیعی، شناسایی نمود؛ « آن دسته از تفاوتهای فردی که بیشترین اهمیت را در مراودات افراد با یکدیگر را دارند و سرانجام در زبان آن‌ها کدگذاری خواهند شد» (واتسون، 2005).
یک محدودیت در مورد اعتبار صوری مدل پنج عاملی این است که در توصیف کنونی، تاکید نسبتا بیشتری بر انواع بهنجار عملکرد شخصیت شده است به عنوان مثال، سوء عملکرد شدید در اختلال شخصیت مرزی را نمی توان تنها با اشاره صرف به روان آزرده خویی بیش از حد بالا به خوبی توصیف کرد (ویدیگر ، 2001).
2-14- رضایت زناشویی
ازدواج اولین قدم برای یک پیوند خانوادگی و پرورش نسل بعد به حساب می‌آید. از این رو به عنوان مهمترین و اصلی ترین عامل ارتباطی میان انسان‌ها معرفی شده است (روزن و گراندن ، 2004).
از نظر برخی محققان ازدواج دارای مولفه هایی است. نیکولز (به نقل از محمدی، 1386)، مولفه‌های ازدواج را این گونه بیان می‌کند:
ارتباط: توانایی اشتراک معنایی با یکدیگر است که می‌تواند به شکل‌های کلامی و غیرکلامی و یا نمادین باشد. ارتباط ابزاری برای تاثیرگذاری بر رابطه و تقویت آن است در اینجا این اصطلاح به ساختن یک فضای مشترک، به وجود آوردن تعاملات کلامی و برقراری الگوهای مناسب ارتباطی اشاره دارد.
تعهد: به معنی این است که زوجین تا چه حد برای روابط خود ارزش قائل هستند، و برای حفظ و تداوم آن انگیزه دارند.
توجه: نوعی دلبستگی عاطفی است که زوجین را در پیوند با یکدیگر نگاه می‌دارد. این اصطلاح در تجاربی که درمانگران با مراجعان دارند به جای اصطلاح عشق به کار می‌برند.
برواتی (1379)، در مورد تاثیر یک ازدواج خوب بیان می‌کند که یک ازدواج خوب می‌تواند از لحاظ روانی خاصیت درمانی داشته باشد و به شخص در غلبه کردن بر عوارض ناخوشایند دوران کودکی کمک کند و بسیاری از مطالعات حاکی از این است که افراد متاهل شادمان‌تر و سالم‌تر از افراد مجرد هستند.

با وجود خوشایند بودن پیوند ازدواج، داده‌های آماری حکایت از آن دارد که رضایت زوجین به آسانی در دسترس نمی باشد (روزن و گراندن، 2004).
گورین، ورف ورله (به نقل از ساپینگتون، 2006) گزارش کردند که 24 درصد از تمامی کسانی که برای حل مشکلات روانی خود در پی دریافت کمک‌های تخصصی هستند، این مشکلات را با کارکرد زناشویی ضعیف مرتبط می‌دانند.
2-15- نظریه‌های مربوط به رضایتمندی زناشویی
در مورد رضایتنمندی زناشویی، محققان این رشته، نظریه‌های مختلفی دارند که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود. هر کدام از این نظریه‌ها به ازدواج و زندگی مشترک از یک منظر نگاه می‌کنند. برخی به دوام ازدواج و اینکه تداوم زندگی مشترک در همسران به چه شکل درمی آید، برخی به ازدواج به عنوان یک مدل اقتصادی می‌نگرند که چنانچه پاداش در ازدواج بیشتر از هزینه‌های آن باشد، رضایت بیشتری در زندگی وجود خواهد داشت، بعضی هم مراحل مختلف یک زندگی مشترک را از ابتدا تا انتها بررسی می‌کنند که زندگی در هر دوره دستخوش چه تغییراتی می‌گردد، و دسته ای از این نظریه پردازان به باورها و عقایدی که زوجین در زندگی مشترک دارند، می‌پردازند (البرز، 1386).
2-16- نظریه‌های طبقه بندی ازدواج‌های بادوام
بررسی کوبر، و هاروف (به نقل از البرز، 1386)، در مورد ازدواج‌های رضایت بخش، منجر به توسعه یک طبقه بندی از ازدواج‌های با دوام شده است و پنج مدل از روابط مشخص گردیده است که به قرار ذیل می‌باشد:
مدل فقدان و کم تحرکی حیات و زندگی
انطباق و جور شدن به میزان کم که همسران نه تنها در تعارضات بلکه در علایق نیز این چنین هستند. در این مدل هر چند اشتیاق و علاقه سالهای اولیه کم رنگ شده است، اما به نظر نمی رسد که طرفین علاقه مند به ترک رابطه باشند.
مدل خو گرفته با تعارض
این دوره با درگیری و مشاجره زیاد مشخص می‌شود و طرفین به خوبی این جنگ و جدال را تحمل می‌کنند هر چند که چنین کاری برای آن‌ها واقعا لذت بخش هم نمی باشد.
مدل هم خویی منفعلانه
انطباق و سازش راحت و بی دردسر؛ در این مدل زوجین مانند روابط با دیگران به راحتی با یکدیگر جور می‌شوند.
مدل کلی
ویژگی این مدل همیشه در کنار یکدیگر بودن و داشتن علایق متقابل شدید است.
مدل حیات زندگی
در این مدل هر چند طرفین تا حد زیادی به یکدیگر وابسته هستند اما یکدیگر را محدود نمی کنند و در مقایسه با مدل کلی به یکدیگر فرصت بیشتری را برای رشد و پیشرفت شخصی می‌دهند.
2-17- نظریه مدل اجتماعی نای
یکی از نظریه‌های مهم در زمینه ازدواج و خانواده که توجیه مناسبی برای روابط رضایت بخش و بالعکس می باشد، نظریه مبادله اجتماعی نای (1978) است. این نظریه مبتنی بر یک مدل اقتصادی از رفتار انسان است و فرض اساسی در نظریه فوق این است که روابط با پاداش‌های بیشتر و هزینه‌های کمتر رضایتمندی بیشتری را ایجاد خواهد کرد و دوام بیشتری خواهد داشت. چنین منابعی می‌توانند منبع قدرت در تصمیم گیری زوجین باشد. نظریه مبادله اجتماعی می‌تواند به طور گسترده برای کمک به زوجین در موقع تعارض استفاده شود. اکثر درمان‌های موفق زناشویی بر حداکثر سازی جنبه‌های پاداش دهنده روابط و به حداقل رساندن موانع تاکید می‌کنند (ابراهیم زاده، 1387).
2-18- نظریه چرخه پاداش زندگی زناشویی:
شواهد حاکی از آن است که در ازدواج، دوره‌های خاصی وجود دارد که در آن سطح رضایتمندی پایین‌تر یا بالاتر از سایر دوره هاست. نظریه چرخه زندگی زناشویی با تقسیم بندی مراحل زندگی و تغییرات و تنش‌ها و نقش‌های خاص هر مرحله به بررسی تفاوت‌ها در سطح رضایتمندی زناشویی که ناشی از تغییرات دوره‌های مختلف است می‌پردازد. نظریه روانی اجتماعی هر مرحله از چرخه زندگی را محصولی از توالی منظم و وقایع قبلی می‌داند. چنین رویکردی برای توجیه تاثیرات زندگی بر روابط مفید می‌باشد (جوانمرد، 1385).

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مفهوم مهمی که اغلب متخصین خانواده درمانی، جامعه شناسان و طراحان چرخه زندگی به آن اشاره کرده اند، پدیده اپی ژنتیک سیستم ارتباطی است. با توجه به اصلی اپی ژنتیک مبادلات هر مرحله رشدی بر اساس تبادلات قبلی می‌باشد (عبدالله زاده، 1382).
موفقیت یا شکست در مراحل بعدی بستگی به پیامد‌های تکالیف و تبادلات مراحل قبلی دارد و همین موضوع برای متخصصین مربوط مدل جالبی از چهار جریان عمده در اپی ژنتیک سیستم ارتباطی با دوام ارائه می‌دهد که عبارتند از: (دلبستگی – مراقبت – ارتباط – حل مساله مشترک و تقابل)، ( البرز، 1386).
محمدی (1386) به نقل از برچلو پنج مرحله از چرخه زندگی زناشویی را به قرار ذیل مطرح می‌کند:
مرحله اول: سالهای اولیه زندگی:
در بین مراحل چرخه زندگی زناشویی، سالهای اول به نظر متخصصین، مخاطره آمیزترین و هیجان انگیزترین مرحله می‌باشد و برای اکثر افراد، بالاترین سطح رضایتمندی زناشویی را به همراه دارد.
مرحله دوم: انتقال به دوره والدینی:
این مرحله، از تولد اولین فرزند تا زمانی که وی به سنین نوجوانی می‌رسد طول می‌کشد. اغلب بررسی‌های طولی نشان می‌دهد که اکثر زوجین در فاصله یک تا 3 ماه پس از تولد نوزاد، کاهش در رضایتمندی زناشویی را تجربه می‌کنند. تنش‌های مربوط به نقش‌های زناشویی پس از استقلال زندگی فرزندان، نسبت به زمانی که آن‌ها در خانواده حضور داشتند کمتر می‌شود و زوجها از رفتار خود نسبت به یکدیگر کمتر شکایت می‌کنند.
مرحله سوم: نیمه زندگی:
این مرحله زمانی است که فرزند آخر به دوره نوجوانی می‌رسد و اولین فرزند خانه را ترک می‌کند. در این زمینه زوجین دوباره کشمکش‌های کلاسیک دوره نوجوانی را با تنش زیاد تجربه می‌کند. مسائلی همچون تلاش دریافتن هویت شخصی، تلاش در تعیین نمودن و دنبال کردن زندگی شغلی و بحران هویت میانه زندگی و سازماندهی مجدد.
مرحله چهارم: فرا والدینی
این مرحله زمانی شروع می‌شود که آخرین فرزند، خانه را ترک کرده و زمانی است که زن با شوهر بازنشسته می‌شوند. سندرم آشیانه خالی ویژگی این دوره است. بررسی‌های اخیر نشان می‌دهد که این مرحله برای اکثر زوج‌ها دوره نسبتا مثبتی بوده و رضایتمندی زناشویی نسبت به مراحل قبلی بهبود می‌یابد. مشکلاتی مانند دور شدن فرزندان از خانه، مرگ والدین دوستان و بستگان و تحلیل نیروهای جنسی و روانی در این دوره موجب نزدیکتر شدن مرز زناشویی می‌شود.
مرحله پنجم: اوج
اکثر زوجهایی که به مرحله پایان چرخه زندگی مشترک می‌رسند، یاد گرفته‌اند که چگونه می‌توانند همسران خوبی باشند. این مرحله دوره میان بازنشستگی و مرگ یکی از طرفین است که ممکن است چند هفته، چند ماه و یا بیشتر طول بکشد.
2-19- نظریه عقلانی – هیجانی آلیس
نظریه عقلانی – هیجانی معتقد است که اختلال زناشویی به طور مستقیم به اعمال طرف دیگر یا به رفتار همسر مربوط نمی شود بلکه بیشتر به خاطر نظر و عقیده ای است که زن و شوهر از این رفتار دارند. بنابراین RET در رابطه، به افراد توجه دارد. این رویکرد افراد را مورد اصلی در اختلال می‌داند. احساسات و رفتارهای آشفته ای که در روابط وجود دارد، صرفا معلول رفتار غلط یکی از زن و شوهر هست که به دنبال تحریکاتی مثل رفتار غلط، باعث و سازنده اختلال می‌گردند یا به عبارت دیگر RET پیوسته به احساسات و اعمال زن و شوهر توجه دارد، اما به طور اخص به تفکر هر یک از آنها نیز می‌پردازد. این تفکر است که در حد و سعی منجر به خشم و دیگر هیجانات و تعاملات آشفته زوجین می‌گردد (آلیس، 1997، ترجمه صالحی، 1375).
2-20- عوامل و مولفه‌های رضایت زناشویی
عوامل موثر بر رضایت زناشویی قدری وسیع و پیچیده است و تعاریف گوناگون از پژوهشگران و محققان در این زمینه به این پیچیدگی کمک می‌کند، در منابع گوناگون و از نظر محققان، عوامل مختلفی برای رضایت و نارضایتی زناشویی ذکر شده است. در اینجا، اول به اختصار این عوامل را از

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *