منبع تحقیق درباره مخالف-دانلود کامل

گیری فرسودگی مشاوران و روان درمان گران بکار میرود به هنوان شاخص تعیین کننده میزان فرسودگی شغلی مشاوران مورد استفاده قرار گرفت پرسشنامه مذکور می باشد که به عنوان عوامل فرسودگی شغلی مشاوران مورد مطالعه قرار گرفته است .
ب : روش نمونه گذاری و تفسیر GBI : پرسشنامه کلا 40 گویه دارد و هر گویه نمره ای از 1 تا 7 می گیرد به گویه های شماره 1 و3و4و7و8و9و13و18و21و22و25و27و31و34و35و37و38و40 به صورت زیر نمره داده می شود که بر اساس طیف لیکرت دسته بندی شده است .
مثال : نگرش مثبت نسبت به مشاوره دارم و فکر می کنم که کار واققعا با رزشی است .
کاملا مخالف 7 مخالف 6 نسبتا مخالف 5 نمی دانم 4 نسبتا موافق 3 موافق 2 کاملا موافق 1
جدول شماره 3 می توانیم نمره ها را در جدول به صورت زیر بنویسیم .
کاملا مخالف 7 مخالف 6 نسبتا مخالف 5 نمی دانم 4 نسبتا موافق 3 موافق 2 کاملا موافق1
به گویه های شماره 2و5و6و10و11و12و14و19و17و20و23و24و26و28و29و30و33و32و36و39 به صورت زیر نمره داده میشود .
مثال : در یک روز کارهای فوق العاده زیادی دارم که باید انجام دهم .
کاملا مخالفم 1 مخالف 2 نسبتا مخالفم 3 نمی دانم 4 نسبتا موافق 5 موافق 6 کاملا موافق 7
می توانیم نمره ها را در جدولی به صورت زیر بنویسم

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

کاملا مخالف 1 مخالف 2 نسبتا مخالف 3 نمی دانم 4 نسبتا موافق 5 موافق6 کاملا موافق7

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *