متن کامل : منبع مقاله درمورد فناوری اطلاعات، روستاییان، مناطق روستایی، جهانی شدن-رشته برق

فقر زدایی، رفع تبعیض، ایجاد شرایط آموزش ارزان و ساده، مبارزه با بیماری‌های فراگیر و اخیرا توسعه ای سی تی در مناطق محروم مانند روستاها تلاش می‌کنند، به طوری که در ماه مارس ۲۰۰۱ شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد ارائه‌ یک طرح ضربتی در زمینه‌ ای سی تی را از دبیرخانه‌عمومی سازمان ملل درخواست کرد که متناسب با اهمیت واقعی مبارزه‌ جهانی برای رفع شکاف دیجیتال باشد.

متن کامل در سایت    40y.ir

اهداف این طرح در واقع همان اهداف کلی سازمان ملل است، اما به طور خاص اهداف این طرح را شامل ایجاد دسترسی آسان و کم هزینه به شبکه‌های اطلاع رسانی (به طور عمده اینترنت)، تولید و تقسیم اطلاعات به وسیله‌ ای سی تی در میان کشورهای در حال توسعه است.
تلاش‌هایی برای فراهم آوردن سرمایه و زمینه‌های لازم برای توسعه‌ ای سی تی صورت می‌گیرد و در این جهت سعی می‌شود با نشان دادن توسعه‌ ای سی تی به عنوان راه حلی برای بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشورها، دولت‌ها را ترغیب به حمایت از این طرح کنند و در این راستا سمینارهای متعددی در سطوح عالی سیاسی تشکیل شده که سعی در بالا بردن آگاهی رهبران و سیاستگذاران دولت‌ها در زمینه‌ اهمیت توسعه‌ ای سی تی دارند، همچنین ایجاد همسویی در سرمایه گذاری غیر دولتی در چارچوب فعالیت‌های این طرح قرار دارد که این امر به منظور کارایی موثرتر سرمایه برای پیشبرد توسعه صورت می‌گیرد و به این منظور این طرح قصد ایجاد ارتباطی فعال بین سرمایه گذاران در این زمینه را دارد (حیدری،۱۳۷۴) .
در ایران هم همایشهای کاربرد فناوری اطلاعات در روستا برگزار شده و اقداماتی در حال انجام است؛ ایران اعلامیه‌ اصول جامعه‌ اطلاعاتی را در اجلاس ژنو امضاء کرده و عملا متعهد شده تا در ساختار جامعه‌ اطلاعاتی جهان تاثیر گذار باشد و در این خصوص وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برنامه‌هایی را برای توسعه‌ ICT در روستاها مد نظر دارد.(فاضلی،۱۳۸۶)

۲-۱۲-مدل های TTF, UTAUT
۲-۱۲-۱-مدل TTF
مدلی است که به بررسی سطح تناسب میان تکنولوژی و وطیفه مورد انتظار از تکنولوژی اشاره دارد . ودرمورد بررسی عوامل موثربر پذیرش تکنولوزی و فناوری های جدید می پردازد.(ژو و همکاران،۲۰۱۰)

۲-۱۲-۲-مدل UTAUT
این تئوری به بررسی عوامل موثر برپذیرش تکنولوژی می پردازد بدون آنکه خود تکنولوژی را مورد بررسی قرار دهد (ژو و همکاران،۲۰۱۰)

۲-۱۳. روستاهای شهرستان زاهدان
استان سیستان و بلوچستان بر اساس آخرین تقسیمات کشوری از ۸ شهرستان تشکیل شده است که مرکز استان شهرستان زاهدان می باشد :زاهدان که مرکز استان می باشد و زابل ، ایرانشهر ، خاش ، سراوان ، چابهار ، نیکشهر و سرباز. این استان مشتمل بر ۳۱ شهر ، ۲۹ بخش ، ۹۴ دهستان و ۶۳۰۲ آبادی می باشد .شهرستان زاهدان با وسعت ۳۶۵۸۱ کیلومتر مربع مرکز استان بوده و از ۳ شهر زاهدان- میرجاوه و نصرت آباد تشکیل شده است.این شهرستان شامل بخشهای مرکزی، نصرت آباد وکورین بوده و تعداد ۸ دهستان و ۱۴۳۹ پارچه آبادی دارد.جمعیت این شهرستان بالغ بر ۵۸۷۵۴۱ نفر بوده که ۸/۷۸ درصد درشهرها ساکن میباشند۰ این شهرستان در مسیر شاهراههای پاکستان،هندوستان، خراسان ، کرمان وبلوچستان واقع شده و وجود فرودگاه بین المللی زاهدان وراه آهن ایران ، پاکستان و همچنین مراکز آموزشی مختلف و بازارچه مرزی میرجاوه موقعیت ممتازی به این شهرستان داده است.مسافت زاهدان تا تهران ۱۴۹۴ کیلومتر میباشد.

۲-۱۴-پیشینه تحقیق
گل محمدی، معتمد و میردامادی ( ۱۳۸۵ ) پژوهشی با نام “فنآوری اطلاعات و ارتباطات در اشتغال زایی و بهره وری زنان (با تأکید بر زنان روستایی)” انجام داده اند. جامعه آماری تحقیق آنها بیان تواناییها و را ههای گوناگون فنآوری اطلاعات و ارتباطات در قدرت بخشی و کارآفرینی زنان، ترسیم مدل قدرت بخشی زنان به وسیله این فنآوری، پنج نقش فنآوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند توسعه روستایی، چرخ اطلاعات امرار معاش در نواحی روستایی، و تعدادی از مهم ترین نیازهای اطلاعاتی مردم روستایی پرداخته اند. نتایج تحقیق نشان داد که با این که فنآوری اطلاعات و ارتباطات به مثابه یک عنصر کلیدی نوآوری اجتماعی و اقتصادی شناخته می شود و بازار این فنآوری فرصت های شغلی خوبی را فراهم می کند، اما سهم زنان در این قسمت هنوز پایین تر از متوسط است.
نوری و همکاران (۱۳۸۶)تحقیقی با عنوان “امکان سنجی ایجاد مراکز فنآوری در مناطق روستایی ایران انجام داده اند : جامعه آماری تحقیق به منظور مشخص شدن وزن و اهمیت هر یک از عوامل موثر در ایجاد این مراکز از نظر ۲۰ نفر از کارشناسان استفاده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داده است که شرایط کالبدی،اجتماعی، اقتصادی و طبیعی به ترتیب مهم ترین عوامل مؤثر در این زمینه به شمار می روند. همچنین نتیجه گیری شده است که قابلیت های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی موجود در روستاهای نمونه با حد استاندارد یا حد مطلوب مورد نظر کارشناسان تفاوت دارد. سرانجام، نتایج این طرح در صورت تقویت نشدن بنیا نهای کالبدی، اقتصادی و اجتماعی، مناطق روستایی نخواهند توانست اهداف توسعه حاصل از گسترش مراکز فنآوری اطلاعات و ارتباطات را تحقق بخشند.
سعادت نیا(۱۳۸۶) تحقیقی تحت عنوان فن آوری اطلاعات و عوامل توسعه و هرچه مطلوب تر شدن در جوامع بشری پرداخته اند. بحث فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی صرفاً یک بحث تکنیکی و فنی نیست، بلکه متاثر از مکانیزمهای مختلف سازمانی است. برنامه ریزی استراتژیک IS/IT که از مهمترین مباحث در زمینه فناوری اطلاعات است نیز از این قاعده مستثنی نیست. در این مقاله هفت مکانیزم سازمانی شناسایی شد که این عوامل می‌توانند به واسطه تاثیری که روی ابعاد برنامه ریزی استراتژیک IS/IT دارند، کیفیت این فرایند را تحت تاثیر قرار دهند. ابعاد برنامه ریزی استراتژیک IS/IT شامل هم راستایی استراتژیک برنامه ریزی تجاری و برنامه ریزی سیستم‌های اطلاعاتی و ارزیابی محیطی است. نتایج تحقیق نشان داد که بالا بودن کیفیت برنامه ریزی استراتژیک IS/IT به معنای تحقق اهداف برنامه ریزی است که این همانا اثربخشی برنامه ریزی استراتژیک IS/IT است.
افتخاری و همکاران(۱۳۸۸) در تحقیقی به بررسی تحلیلی بر ساختارهای انسانی مورد نیاز برای توسعه فناوری اطلاعات در مناطق روستایی (مطالعه موردی: روستاهای استان خراسان رضوی) پرداخته است.
در این،تحقیق ساختارهای انسانی لازم برای بهره برداری بهینه از فنّاوری اطلاعات با روش تحقیق توصیفی _ تحلیلی مورد،بررسی قرار گرفته و به منظور مشخص شدن وزن و اهمیت هر یک از این عوامل از نظر ۲۰ نفر از کارشناسان استفاده شد ..
همچنین تعداد ۳۵۰ نفر از جمعیت ۱۵ سال به بالای روستاییان استان خراسان رضوی به عنوان نمونه مورد مطالعه قرارگرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که بین وضعیت موجود روستاییان نمونه استان خراسان رضوی از نظرمتغیرهای تمایل و مهارت تا سطح استاندارد مورد نظر کارشناسان برای بهره برداری بهینه از فنّاوری اطلاعات فاصله ÷ معناداری وجود دارد. بدین معنا که شرایط روستاییان از نظر این دو متغیر برای بهره برداری مطلوب از فنّاوری اطلاعات در،سطح مناسبی نیست. اما بین متغیرهای احساس نیاز، آگاهی و باورهای فرهنگی روستاییان با سطح استاندارد مورد نظر،کارشناسان فاصله معناداری وجود ندارد و این بدان معنی است که روستاییان استان خراسان برای استفاده از فنّاوری اطلاعات احساس نیاز کرده و باورهای فرهنگی غلط و مانع کاربرد این فنّاوری، در جامعه وجود ندارد. در ضمن نسبت به، مضرات فنّاوری اطلاعات آگاهی نسبی را دارند. بنابراین هر گونه برنامه ریزی برای توسعه فنّاوری اطلاعات در،مناطق روستایی باید با توجه به ضعف موجود در سطح مهارت های روستاییان و تمایل آنها برای سرمایه گذاری و هزینه کردن در این زمینه انجام شود.
فروشانی(۱۳۹۱) در تحقیقی به بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات نوین جهانی بر فرهنگ پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که روندهای گوناگونی در دنیا وجود دارند که موقعیت کشورها را در سیستم بین المللی در انتهای دهه اخیر مشخص می سازند. سه مورد از مهمترین موارد قابل ذکر عبارتند از:
الف – تضادهای اجتماعی در کشورهای در حال توسعه که روز به روز در حال افزایش است
ب – دومین روند آشکار، جهانی شدن است. امروزه محققان و روزنامه نگاران از عباراتی نظیر جهانی شدن تامین منابع مالی، جهانی شدن تولید و در نهایت و مهمتر از همه جهانی شدن فرهنگ استفاده می کنند.
ج – سومینن روند انقلاب اطلاعات است. امروزه در اطراف و اکناف دنیا رشد و انتشار سریع و پیچیده فناوری نوین اطلاعات قابل مشاهده است.
تضادهای سیاسی – نژادی ، جهانی شدن و انقلاب اطلاعات، ابر روندهایی هستند که درتعیین آتیه دنیا بسیار تاثیرگذارند. این موارد باعث باز تعریف مفاهیم بین المللی می شوند. در قالب جدید، دولتها و ملتها مجبور به اخذ تصمیمات روزانه به جای انجام برنامه ریزی های بلند مدت هستند و مفهوم راهبردهای برخط در این قالب شکل می گیرد.
بنابراین نقطه اشتراک این سه روند، توجه محققان، سیاست گذاران و در نهایت مردم را به خود جلب کرده است. موضوع مقاله نیز همین نقطه اشتراک است.
عبدالرحمان احمد و راجاتیوا ( ۲۰۰۵ ) پژوهشی با نام “فرصتهای کسب و کار روستایی قابل حمایت بر مبنای فنآوری اطلاعات و ارتباطات در کشورهای در حال توسعه” ، انجام دادند. در این پژوهش پیشنهاد شده است که با یاری گرفتن از زیر ساخت های موجود فن آوری اطلاعات وارتباطات می توان به یک توسعه مناسب در مناطق روستایی این کشورها رسید. جامعه آماری در این پژوهش هرمرکز روستایی به شکل یک کافی نت برای ارتباط با کاربران شخصی در نظر گرفته شده است. همچنین بیان شده است که شبکه محلی بی سیم شبکه های شهری و روستایی بدون هیچ محدودیتی به هم متصل می شوند که ارتباطات پهنای باند را در شبکه های روستایی فراهم می کند. نتایج تحقیق نشان داد که بیشترین مشکلات برای کاربران نداشتن مهارت، اطلاعات، سرمایه، درک، زیرساخت ضعیف و فقر مالی بیان شده است.
هونگ تان ( ۲۰۰۵ ) تحقیقی تحت عنوان “کاربرد فنآوری اطلاعات و ارتباطات برای کسب و کار در مناطق روستایی ویتنام” انجام دادند جامعه آماری تحقیق حاصل ارزیابی پروژه ای است که بیش از ۷۰ شرکت کننده شامل متخصصین فنآوری اطلاعات وارتباطات، پژوهشگران، سیاست گذاران، خدمات رسانان نرم افزاری و سخت افزاری و خانواده های روستایی در آن شرکت داشته اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که بکارگیری و توسعه فنآوری اطلاعات و ارتباطات در کسب و کار روستائیان هنوز عقب مانده است. در این پژوهش فقط تعداد کمی از پرسشنامه های پژوهش که به

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *