منبع پایان نامه ارشد با موضوع پیشگویی، بیمار، بستری، ریزه

ن است که نشان می دهد این عامل که تا 58/63 درصد موارد می تواند بروز خشونت را پیشگویی نماید شامل 5 متغیری است که از دیدگاه پرستاران بیشترین توان پیش بینی کننده بروز خشونت را داشته اند

نمودار شماره 2-نمودار شن ریزه نهایی عوامل مرتبط با بیمار پیشگویی کننده خشونت

نمودار شن ریزه مربوط به عامل مربوط به بیمار پیشگویی کننده خشونت که نشان می دهد از 6 عامل موجود در مدل تنها یک عامل دارای مقدار ویژه بیشتر از یک است که می تواند بعنوان پیشگویی کننده عوامل مرتبط با بیمار پیشگویی کننده بروز خشونت مطرح گردد

جدول شماره 18-ماتریکس نهایی عوامل مرتبط با بیمار پیشگویی کننده خشونت
عامل
متغیرهای تشکیل دهنده عامل
1

736/0
775/0
75/0
711/0
731/0
747/0
بستری شدن بصورت اورژانس
علت بستری
بخش ویژه
طول مدت بستری

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *