موانع پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان

موانع پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان

در طول مدت پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان، سازمان با دو گروه از تغییرات مواجه خواهد بود و کارکنان مجبورند برای اعمال این تغییرات در سازمان، در مدتی کوتاه، هر دو گروه از تغییرات را فراگیرند. گروه اول تغییرات، مربوط به فناوری مورد استفاده در سازمان و گروه دوم ناشی از تغییرات پدید آمده در فرآیندهای سازمان است (Momoh et al., 2010; Srivardhana and Pawlowski , 2007; Liao et al., 2007; Wu et al., 2007; Berchet and Habchi, 2005; Ng et al., 2002; Momoh et al., 2010). بر اثر این تغییرات، نیاز به یکپارچه سازی زیر سیستم های مختلف سازمان پدید می آید که این مساله خود نیازمند اصلاح فرآیندهای جاری در سازمان یا حتی ساختار سازمانی خواهد بود. این تغییرات هزینه بسیار بالایی را برای سازمان به دنبال دارد. لیکن نبود مدل ها و راهکارهای جامع جهت استقرار سیستم و مسائلی همچون عدم آموزش کافی به کارکنان سازمان، منجر به پیچیدگی و ریسک بالای پروژه های پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان شده است (Al-Mashari et al., 2003; Yusuf et al., 2006). اهم مشکلاتی که درهنگام پیاده سازی این سیستم رخ می دهد شامل موارد ذیل است:

2-8-1) هزینه استقرار، در بسیاری از موارد، بیش از پیش بینی اولیه است. هزینه کامل استقرار سیستم برنامه ریزی منابع سازمان شامل هزینه های مربوط به سخت افزار، نرم افزار، خدمات (نگهداری، به روز رسانی و بهینه سازی) و هزینه های داخلی سازمان می باشد. هزینه سخت افزار پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان ناشی از نیازمندی خریداری تجهیزات سخت افزاری جدید و تجهیزات شبکه می باشد و بسته به بستر مورد استفاده برای پیاده سازی و وسعت سیستم، متغیر است. هزینه نرم افزار سیستم برنامه ریزی منابع سازمان بسته به تعداد ماژول های نرم افزاری پیاده سازی شده، پیچیدگی نرم افزار و عرضه کننده آن متفاوت است. همچنین هزینه خدمات، نگهداری و تنظیمات نیز حجم بالایی از هزینه های استقرار و پیاده سازی این سیستم را شامل می شود (Wu et al., 2007; Wu et al., 2008; Verville et al., 2007; Momoh et al., 2010; Dey et al., 2010; Dezdar and Ainin, 2011; Yusuf et al., 2006; Nikookar et al., 2010; Youngberg et al., 2009; Sun et al., 2005; Karsak and O¨ zogul, 2009; Ke and Wei, 2008; Andersson and Wilson, 2011; Berchet and Habchi, 2005; Ehie and Madsen, 2005; Rose and Kraemmergaard, 2006; Al-Mashari et al., 2003; Merode et al., 2004; Hunton et al., 2003; Dillard et al., 2005; Motwani et al., 2005; Sanchez et al., 2009; Cebeci, 2009;)

2-8-2) پیچیدگی های فنی سیستم که نیاز به تجربه و تخصص بالایی جهت استفاده از سیستم را مطالبه می کند (Basoglu et al., 2007; Motwani et al., 2005; Cebeci, 2009)

2-8-3) زمان و تلاش صرف شده جهت استقرار و تغییر از رویکرد وظیفه ای به رویکرد فرایندی در سازمان، منابع لازم برای نصب و راه اندازی سیستم و نیاز به مهارت افراد خارج سازمان نظیر مشاوران، در بسیاری از موارد بیش از پیش بینی اولیه است (Mauldin and Richtermeyer, 2004; Wu et al., 2008; Motwani et al., 2005; Verville et al., 2007; Momoh et al., 2010; Dey et al., 2010; Dezdar and Ainin, 2011; Youngberg et al., 2009; Karsak and O¨ zogul, 2009; Andersson and Wilson, 2011; Berchet and Habchi, 2005; Ehie and Madsen, 2005; Santamarı´a-Sa´nchez et al., 2010; Youngberg et al., 2009; Cebeci, 2009)

2-8-4) مشکلاتی که به علت تغییر و تبدیل سیستم پیشین سازمان به سیستم جدید رخ می دهد (Merode et al., 2004)

2-8-5) کارکنان سازمان توانایی و تمایل به ارتقای سیستم فعلی سازمان ندارند (Merode et al., 2004)

2-8-6) استقرار دهندگان سیستم آگاهی کافی از اطلاعات موجود در هر بخش از سازمان ندارند (Merode et al., 2004)

2-8-6) سیستم تنها برای پاسخ گویی به فرایندهای ثابت و روتین طراحی شده است (Merode et al., 2004)

2-8-7) تغییرات مورد نیاز در فرآیندهای تجاری، بالاتر از حد تصور بوده است     (Motwani et al., 2005; Berchet and Habchi, 2005; Al-Mashari et al., 2003)

2-8-8) فقدان تمرین و آموزش کافی  پرسنل سازمان (Motwani et al., 2005)

2-8-9) عدم تطابق کارکردهای ارائه شده توسط سیستم و نیازمندی های واقعی سازمان (Wu et al., 2007; Wu et al., 2008; Sheu et al., 2004; Momoh et al., 2010; Chou and Chang(a), 2008; Sohrabi and Jafarzadeh, 2010; Andersson and Wilson, 2011; Ehie and Madsen, 2005; Merode et al., 2004; Basoglu et al., 2007; Cebeci, 2009)

 

به طور کلی می توان گفت که پیاده‌ سازی سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان همواره با ریسک روبرو می‌باشد. علت این مساله در این است که خرید یک سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان به تنهایی نمی‌تواند جوابگوی کلیه نیازهای یک سازمان باشد و سازمان ناچار است تا حجم بالایی از فرآیندهای خود (حتی فرایندهایی که دارای مزیت رقابتی برای سازمان هستند) را مورد بازنگری قرار داده و تغییر دهد تا بتواند از سیستم برای انجام فعالیت های خود بهره مند گردد. در مواردی نیز سازمان ناچار به تغییر سیستم بر اساس فرآیندهای خود است که این مسئله سبب می شود تا سازمان با هزینه بالایی مواجه شده و فرآیند استقرار سیستم با تاخیر رو به رو شود. به علاوه به علت ماهیت یکپارچه این سیستم، سفارشی‌ سازی فرآیندهای آن باعث می‌شود تا هزینه خرید و نصب سیستم به میزان زیادی افزایش یابد. اما منافع حاصل از پیاده سازی موفق این سیستم چنان است که سازمان ها را ترغیب به راه اندازی این سیستم می نماید.