مهر ۷, ۱۳۹۹

میزان افسردگی-متن کامل

می داند:
الف) عواملی که با پیشرفت و تکامل جمعی یا تراکمی رفتار مغایرت دارند، در این میان فرستر به نقش ارتباط متقابل کودک و مادر در رشد و توسعه گنجینه رفتاری کودک که شامل جنبه های اوراکی و عاطفی نیز هست اشاره می کند.
ب) برنامه های تقویت حاکم بر رفتار افراد افسرده معمولاً از نوع برنامه های تقویت جزئی و همراه با تاخیر هستند که طبق آنها مقادیر زیادی فعالیت و رفتار باید از فرد سر زند تا تغییر مورد نظر در محیط صورت گیرد.
ج) تغییرات ناگهانی در محیط زندگی و فعالیت فرد مثلاً از دست دادن یک دوست نزدیک ممکن است باعث تضعیف رفتار گردد.
د) خشم و عصبانیت حاکم بر گنجینه رفتاری افراد افسرده در عین حال که خود از کمبود تقویت مثبت ناشی شده است فراوانی بروز این قبیل تقویتهای مثبت را بیش از پیش تقلیل می دهد.
ه) افراد افسرده معمولاً برداشتی محدود غلط ناقص و گمراه کننده از محیط خود دارند در نتیجه رفتار آنها با واقعیت محیطی متناسب نبوده و به نتیجه مورد نظر منجر نمی گردد. به نظر فرستر افراد افسرده در مقابل محیط حالت انفعالی یا واکنش داشته و فقط در مقابل دستورات یا رویدادهای ناخوشایند عکس العمل نشان می دهند.
2- نظریه شناختی بک:
مفصل ترین و جامعترین توجیه شناختی افسردگی و دیگر اختلالات نوروتیک توسط بک در سال 1976 تحت عنوان درمان شناختی اختلالات عاطفی ارائه شده است. به نظر او جنبه های شناختی از قبیل برداشت منفی فرد از محیط خارج، کم بها دادن او به خود، و نومیدی کلی وی درباره آینده بیش از آنکه نتیجه احساس افسردگی باشد به چنین عواطفی دامن می زند. به نظر او افراد افسرده هدفهای بالا و دشواری برای خود انتخاب می کنند و خود را به خاطر نرسیدن به این هدفهای غیرواقع بینانه سرزنش و تحقیر می کنند و به تدریج نوعی ناتوانی و بیچارگی به فرد افسرده دست می دهد و به نومیدی و احساس شکست کامل او منجر می گردد. به نظر بک افراد افسرده بدین دلیل افسرده اند که در نحوه فکر کردنشان خطا می کنند یا به راه مبالغه می روند. شخص افسرده نظری منفی درباره خود، دنیا و آینده اش دارد. طبق نظر بک این شناختهای منفی و نه سایر چیزهای پیرامون شخصی علت افسردگی است. ممکن است برای یک حمله افسردگی حوادث برونی عامل تشدید کننده ای باشد ولی حتی در آن صورت نیز آنچه شخص درباره آن حادثه فکر می کند و نه آن حادثه به خودی خود می تواند عامل ایجاد کننده افسردگی باشد.
3- نظریه درماندگی آموخته شده:
این نظریه توسط سلیگمن در سال 1975 پیشنهاد شده و در واقع مکمل نظرشناختی افسردگی و تاثیر فقدان تقویت در آن است. این مفهوم بیشتر در مورد افسردگیهای بکار می رودکه با نوعی واکنش به عدم کنترل بر روی کیفیت ارضا خواسته ها و یا تسکین ناراحتی و رنج شروع می شوند. در این حالت فرد افسرده به کندی عکس العمل نشان می دهد خود را ناتوان ونوامید احساس می کند و نسبت به آینده نظر مطلوبی ندارد. طبق این نظریه آنچه باعث افسردگی می گردد حادثه دردناک نیست بلکه احساس ناتوانی فرد از کنترل آن حادثه است. این احساس ناگزیر بودن ضربه، دارای سه نوع تاثیر است. از لحاظ انگیزش، فرد مقاومت یا فرار را بی فایده می بینند، و عکس العملی از خودشان نمی دهد.
4- نظریه روان پویای:
مطالعات روان شناختی درباره افسردگی بازیگموند فروید و کارل ابراهام شروع شد. هر دو در نهایت جداگانه خود درباره افسردگی این اختلال را به عنوان واکنش پیچیده نسبت به از دست دادن چیزی توصیف کرده اند. فروید افسردگی، ماتم زدگی و مالیخولیایی به عنوان واکنش های طبیعی نسبت به از دست دادن کسی یا چیزی که مورد عشق فرد بوده توصیف می کند.
فروید عقیده دارد که فرد مبتلا به افسردگی یک وجدان یا فراخور تنبیه کننده قوی دارد او بر احساس گناه که وجدان موجب آن می شود تاکید می کند.
5- نظریه های زیست شناختی:
پیش فرض نظریه های زیست شناختی این است که علت افسردگی یاد ژنهای نهفته است که از طریق توارث از والدین به فرزندان منتقل می شود یا نارسایی عمل فیزیولوژیایی که ممکن است پایه ارثی یا غیر ارثی داشته باشد.
یافته های مربوط به همزادان از سال 1930 به بعد بیانگر آن است که عوامل ارثی موجب بروز نوعی افسردگی می شوند. بسیاری از پژوهندگان عوامل ارثی، همراه با آنچه در زندگی شخصی به وقوع می پیوند و یعنی ترکیب آمادگیهای انرژی و فشارهای روانی محیطی را علت احتمالی افسردگی و رفتارهای ناشی از آن می دانند.
کسانی که افسردگی دو قطبی دارند یعنی هم گرفتار افسردگی هستند و هم دچار مانی اغلب دست کم دو نسل از بستگان آنها رفتارهای مشابه داشته اند و همچنین در خانواده هایی که افسردگی دو قطبی روی می دهد احتمال بروز افسردگی یک قطبی بیش از آن است که برحسب تصادف رخ داده باشد.
آشنایی با داروهای ضد افسردگی و عوارض آنها
امروزه متاسفانه بیماری افسردگی یکی از بیماریهای رایج در میان اقشار مختلف مردم است. در بیماری افسردگی واکنشهای غیر طبیعی هستند، یعنی انسان در برابر ناملایمات و شکست ها بیش از حد افسرده می شود. علل ابتلا به این بیماری، ارث، تغییرات شیمیایی فقر، از دست دادن والدین در کودکی و حوادث نا خوشایند زندگی، بیماری های جسمی مختلف و استفاده از بعضی داروهاست. جهت درمان بهترین راه، دارو درمانی است.
داروهای ضد افسردگی چه نوع داروهایی هستند؟
داروهای ضد افسردگی گروهی از داروها هستند که برای درمان بیماران افسرده مورد استفاده قرار می گیرند بطوری که وضعیت روحی بیشتر بیماران افسرده با بهره گرفتن از این داروها بسیار بهتر شده است.
عملکرد داروهای افسردگی به چه صورت است؟
این گروه از داروها برخی از مواد شیمیایی را در فقر کاهش می دهند. این مواد شیمیایی تحت عنوان نرو ترانسمینر خوانده می شود برای عملکرد طبیعی، فقر به این نروترانسمینرها نیاز دارد داروهای افسردگی با قرار دادن این نروترانسمینرها(مواد شیمیایی طبیعی) در دسترس فقر، به بیماران افسرده کمک زیادی می کند.
آیا داروهای ضد افسردگی عوارض جانبی نیز دارند؟
همانند سایر داروها، داروهای ضد افسردگی ممکن است عوارض جانبی را در فرد مصرف کننده ایجاد کنند. البته کلیه افراد مصرف کننده به این عوارض جانبی مبتلا نمی شوند. هر نوع عارضه جانبی که فرد، به آن مبتلا می شود بستگی به داروی انتخابی پزشک برای فرد افسرده دارد.
چند نوع داروی ضد افسردگی وجود دارد؟
امروزه انواع مختلفی از داروهای ضد افسردگی ساخته شده است، معمولی ترین گروه های دارویی عبارتند از:
1- داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای
2- داروهایی که به طور انتخابی مهار کننده های سر تونینی را تحریک می کنند یا SSRIS .
3- مهار کننده های مونوآمینواکسیداز MAEIS
4- سایر گروه های دارویی
داروهای سه حلقه‌ای جهت درمان طولانی‌مدت افسردگی‌مورد استفاده قرار می گیرد. از داروهای این گروه می‌توان به داروی آمی تریپتیلینAmitripty line (با نام تجاری الاویلElavil)، دیسپیرامین Desipramin با نام تجاری نووپرآمین Novopramin ) ایمی پرامین Imipramine(با نام تجاری جانیمین، توفرانیل Janimine/ to franil)و نور تریپتیلینNortriptyline (با نام تجاری پاملورpamelor) اشاره کرد.
معمولی ترین عوارض جانبی این گروه دارویی عبارتند از : خشکی دهان، تاری دید، یبوست، مشکلاتی در ادرار کردن، آب سیاه چشم، اغتشاش فکری و خستگی، این گروه از داروها علاوه بر عوارض قلبی می توانند بر روی فشار خون و تعداد ضربانهای قلب اثر بگذارند.
گروه جدیدی از داروهای ضد افسردگی، داروهایی همانند: فلوکسین، پاروکستین و سرترامین هستند. کلیه این داروها (منظور گروه جدید داروها) تحت عنوان گروه SSRIS نامیده می شوند. عوارض جانبی داروهای این گروه از داروهای سر حلقه ای کمتر است. تعدادی از عوارض جانبی که به وسیله داروهای گروه SSRIS ایجاد می شوند عبارتند از :
کاهش اشتها، تهوع، عصبانیت ، بی خوابی، سردرد و مشکلاتی در رفتار جنسی افرادی که داروی فلوکسین را مصرف می کنند ممکن است علاوه بر عوارض فوق، احساس ناتوانی و خستگی شدید بطوری که قدرت برخاستن از جا را نداشته باشند ذکر کنند. بیمارانی که داروی پارکستین برایشان تجویز شده ممکن است از عوارضی مثل خشکی دهان و احساس خستگی شکایت داشته باشند، و بیماران مصرف کننده سرترامین نیز علاوه بر عوارض جانبی عمومی وابسته به داروهای گروه SSRIS ممکن است از اسهال شاکی باشند.
درمان افسردگی
اگر به بیماری افسردگی مبتلا هستید تصور کنید که هیچ کس نمی تواند احساس شما را درک کند یا هیچ چیزی نمی تواند به بهبود شما کمک کند. در واقع احساس نومیدی اغلب نشانه افسردگی است. افسردگی از درمان پذیرترین بیماریهای روانی است. تقریبا 80 % افراد افسرده اغلب در مدت چند هفته یا چند ماه با دریافت عکسهای حرفه ای بهبود چشمگیری پیدا می کنند.
فقط آن گروه از بیماران افسرده قادر خواهند بود از حداکثر امکانات درمانی موجود استفاده نمایند که به مطالب زیر عتقاد داشته باشند:
1- اعتراف و اعتقاد در این موضوع که افسردگی یک نوع بیماری است 2- در حدود 80-75 درصد این بیماری ها قابل درمان است 3- در موقعی که افسردگی عارض می شود هیچ عاملی نخواهد توانست سیر آن را تغییر دهد و د اکثریت موارد هیچ کس جز یک پزشک ماهر و تحصیلکرده و آشنابا درمانهای جدید قادر به درمان نخواهد بود. درمانهای موثر زیادی برای افسردگی وجود دارد که از جمله می توان از داروها، انواع روان درمانیها الکتروشوک درمانی و غیره نام برد.
1- روان درمانی تحلیلی:
روش های روانکاوی درمانی اختلالات خلقی مبتنی بر فرضیه های روانکاوی افسردگی درمانی است. به طور کلی هدف روان درمانی تحلیلی ایجاد تغییر در ساختمان شخصیتی با تنش است نه فقط رفع علائم افسردگی، بهبود در میزان اعتماد بین فردی صمیمت مکانیسم های مقابله توانایی های تجربه، داغدیدگی و هیجانات از اهداف روان درمانی تحلیلی است. غالبا بیمار در جریان درمان افزایش‌سطح اضطراب و ناراحتی را تجربه می‌کند که ممکن‌است‌چندین سال‌مداومت‌یابد.(پورافکاری 1371)
2- رفتار درمانی:
برخی از اختلالات فرا گرفته و برخاسته از شرایطی است و برای فرد بازدهی دارد. برای تغییر این گونه اختلالات می توان از رفتار درمانی استفاده کرد. رفتار درمانی بر مبنای یافته ها و تحقیقات روان شناسی یادگیری قرار گرفته است و از اصول یادگیری در تغییر رفتار بهره
می برد. اگر بپنداریم که برخی از رفتارها را به غلط یاد گرفته ایم می توانیم مجددا روش صحیح برخورد رفتاری را فرا گیریم و این همان کاری است که رفتار درمانی انجام می دهد.
3- دارو درمانی:
در چند سال اخیر داروهای پر انرژی به بازار آمده اند که در درمان و کنترل افسردگیها موثر بوده اند. این داروها بخصوص برای آن گروه از بیماران که به وسیله الکتروشوک بهبود یافته اند و سابقه بستری شدنهای طولانی را داشته اند موثر بوده است. بخصوص در آماده سازی بیمار برای روان درمانی و سایر خدمات درمانی تنش عمده ای را ایفا کرده اند داروهای مورد استفاده در افسردگیها را بر اساس ساخت شیمیایی و چگونگی تاثیر آنها می توان به سه گروه بزرگ تقسیم کرد: از این سه گروه تری سیکلیدها باز دارنده های منو امین اکسیدازها دارای ساخت شیمیایی کلا متفاوتی می باشند. هر دو گروه موجبات افزایش آمینهای بیوژینیک موجود در سلسله اعصاب مرکزی را فراهم می دارند.
گروه دوم واکنش های سریعتر و پیچیده تری از تری سیکلائیدها را ایجاد می نمایند و در نتیجه دارای موارد استعمال فراوانتری می باشند. اخیرا از فنوتیازینها نیز نه تنها به عنوان درمان بلکه برای کنترل علائم برای درمان بیماران افسرده آشنایی با درمان دارویی درمان فیزیکی و روان درمانی لازم است.

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در سالهای اخیر داروهای سه حلقه ای در درمان و کنترل افسردگیها موثر بوده اند. این داروها به تنهایی توام با الکتروشوک و هم پس از درمان با الکتروشوک و درمان سرپایی بیمارانی که بستری هستند به کار می روند و در ضمن در آماده سازی بیمار برای روان درمانی و سایر خدمات درمانی نقش عمده ای ایفا کرده است. داروهای محرک روان حرکتی نیز گاهی به عنوان داروهای ضد افسردگی مورد استفاده قرار می گیرند اخیرا از فنونیازینها برای کنترل علائم همراه با افسردگی پسیکولیک استفاده شده است. کلرپرسازین بتورید از بین این داروها بخصوص داروی اخیر اثرات ضد افسردگی خود را در بعضی تحقیقات نشان داده اند. برای اینکه درمان افسردگی با آگاهی بیشتری صورت گیرد لازم است خواص عوارضی و انواع داروها شناخته شود.
فصل سوم
روش اجرای تحقیق
مقدمه
در این قسمت به ذکر روش تحقیق، جامعه، روش نمونه گیری، و جمع آوری اطلاعات، ابزار بکار برده شده و روش آماری پرداخته می شود این عمل به منظور ایجاد امکان برای تکرار یا ادامه تحقیق در این زمینه برای دیگر محققان است تا در صورت امکان بتوانند با رعایت مفاد مندرج در این فصل از تحقیق مشابه انجام دهند و از مقایسه و بررسی یافته ها در تحقیق اطلاعات مفیدی کسب کنند.
در این فصل محقق به توضیح و توجیه روش تحقیقی خود که برای مطالعه ویژه با توجه به انواع مختاف روش های تحقیقی با در نظر گرفتن هدف و موضوع پژوهش خود مناسب داشته است می پردازد. درستی اعتبار و تعمیم پذیری یافته های هر تحقیق به روش اجرای آن وابسته است. انتخاب درست جامعه، روش تحقیق، نمونه گیری، روش آماری و روش جمع آوری اطلاعات و ابزار بکار گرفته شده و کنترل شده و کنترل متغیرهای ناخواسته به ما امکان می دهند تا پس از تحلیل و نتیجه گیری اطلاعات یافته ای خود را با اطمینان بیشتر به جامعه علمی ارائه دهیم.
روش تحقیق:
از آنجا که تحقیق حاضر قصد دارد تا درباره تفاوت معنی داری بین میزان افسردگی در زنان شاغل و غیر شاغل را به صورت علمی دریابد روش علمی- مقایسه ای مناسبترین روش می باشد. روش علمی- مقایسه ای یک روش بررسی است. در روش بررسی جهت مساله معطوف به زمان حاضر و فعلی است. وضعیت و موقعیتی که مربوط به زمان است مورد تحقیق قرار می گیرد و سپس اطلاعات جمع آوری شده در مورد وضعیت فعلی مورد تعبیر و تفسیر قرار می گیرد.
طرح تحقیق:

فرضیه مورد نظر در تحقیق مقایسه میزان افسردگی در زنان شاغل و غیر شاغل می باشد که با توجه به این فرضیه میزان افسردگی متغیر مستقل و زنان شاغل و غیرشاغل متغیر وابسته می باشد.
جامعه آماری:
در این پژوهش جامعه آماری عبارتست از 383 نفر زنان شاغل شهر بجنورد که در مقطع راهنمایی تدریس می کنند و زنان غیر شاغل را کلیه مادران خانه دار دانش آموزانی که در مدارس حضرت مریم و بنت الهدی صدر تحصیل می کننده را انتخاب نموده ایم.
نمونه و روش نمونه گیری:
چگونگی انتخاب نمونه ها:
روش نمونه گیری به صورت خوشه ای می باشد.
همان گونه که در چارت نشان داده شده است از بین کلیه معلمین مدارس شهر بجنورد ابتدا مدارس راهنمایی منطقه فردوسی را انتخاب نموده سپس از بین مدارس این منطقه معلمین مدارس راهنمایی حضرت مریم و بنت الهدی صدر را به صورت تصادفی انتخاب کرده که جمعا 30 نفر می باشد و 30 نفر زنان غیر شاغل را از زنان خانه داری که فرزندانشان در همان مدارس مشغول به تحصیل بودند برای نمونه برگزیدیم که نمونه مورد نظر جمعا 60 نفر می باشد.
ابزار اندازه گیری:
روشی که برای پی بردن به میزان افسردگی زنان شاغل و غیر شاغل شهر بجنورد بکار برده شده استفاده از پرسشنامه افسردگی بک (BDI) بوده است.
فهرست افسردگی بک وسیله قابل اعتمادی برای سنجش حالات روحی است که وجود افسردگی را بررسی کرده و شدت آن را با دقت اندازه گیری می کند. آزمون افسردگی بک آزمونی مداد کاغذی و شامل 21 آیتم شامل 4 سوال و ارزش نمرات آن 0 تا 3 است که (آزمودنی) خواسته می شود که بیشتر به وضع روانی و جسمانی او در چند ماه اخیر شبیه است را انتخاب نمایند و بعد از کامل شدن تست نمرات هر یک از 21 سوال را جمع کرده و مجموع آن را بدست می آوریم و از آنجا که بالاترین نمره در هر یک از 21 سوال 3 است بالاترین جمع نمرات ممکن است برا