دانلود پایان نامه

موضوع :

 دلالی در نظام حقوقی ایران

پایان نامه ارشد :

  

جنبۀ نوآوری و جدید بودن تحقیق

اگرچه اکثر اساتید حقوق تجارت در تشریح مباحث مربوط به دلالی، در باب ششم قانون تجارت مصوب 1311 مطالبی را بنحو اختصار بیان نموده‌اند، لیکن به جهت گستردگی موضوع دلالی و شقوق و رشته‌های مختلف دلالی و همچنین با توجه به گسترش فن آوری‌های اطلاعاتی و از جانب دیگر کمبود و نقصان مقررات قانونی و بعضاً تشتت و تهافت در مفاد همین قوانین ناقص، سبب سردرگمی و بلاتکلیفی دلالان، مراجع قانونی نظیر دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک در تشخیص حدود اختیارات، تکالیف، مسئولیت‌ها و حقوق دلالان گردیده است و لذا سعی می‌شود تا حد ممکن با تجمیع مقررات قانونی راجع به دلالی و با استفاده و استناد به قوانین مرتبط با این تأسیس حقوقی مندرج در قانون مدنی، قانون اساسی، تکالیف، اختیارات، مسئولیت‌ها و حقوق دلالان تبیین و تشریح گردد و امید است این مساعی در حد بضاعت اندک حقیر مورد بذل عنایت اساتید گرامی و احتمالاً مورد استفاده مجریان قرار گیرد.

 

1-12 -روش کار

نوع روش تحقیق: تحقیق نظری است و مبتنی بر استدلال و استنباط از منابع قانونی است که موسوم به روش توصیفی و تحلیلی است که از مجرای مطالعات کتب و نظریات اساتید و پژوهشگران حقوق و تجزیه و تحلیل معقول این مستندات، استنباطات لازم به عمل می‌آید.

روش گردآوری اطلاعات: گردآوری اطلاعات بیش از 90% مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای و 10% با استفاده از اطلاعات اینترنتی است.

مطلب دیگر :
بررسی تطبیقی اصلاح و بازپروری مجرمان در حقوق انگلیس -دانلود پایان نامه حقوق

ابزار گردآوری اطلاعات: فیش برداری، بانک‌های اطلاعاتی و شبکه‌های اینترنتی.

جهت تفهیم و تجزیه و تحلیل جایگاه دلالی در نظام حقوقی ایران ابتدا لازم است اصطلاحات و واژگانی که ارتباط مستقیم با این تأسیس حقوقی دارند مورد بررسی قرار گیرند، بنابراین تعدادی از این اصطلاحات بطور اختصار بیان می‌شوند.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤالات

1-آیا دلال نقش مثبت و سازنده‌ای در انعقاد صحیح معاملات و اجرای مفاد آن‌ها دارد یا خیر؟

2-وظایف و اختیارات دلال در هر معامله‌ای که به وساطت او صورت می‌پذیرد چیست؟

3-مسئولیت‌های قانونی و قراردادی دلال در قبال آمر و طرف معامله در خصوص صحت انعقاد قرارداد و اجرای مفاد آن کدامند؟

4-باتوجه به ساختار مشابه و مشترک دلالی با برخی از مشاغل تجاری واسطه‌ای نظیر حق‌العمل‌کاری و عاملیت، وجوه افتراق و اشتراک این مشاغل چیست؟

5-آیا دلال وظیفه افشاء اطلاعات و جزئیات راجع به معاملات و سمت متعاملین دارد؟ یا نظیر برخی از مشاغل تجارتی نیابتی، تکلیف قانونی جهت افشاء اطلاعات ندارد یا اینکه افشا اطلاعات توسط دلال محدود و منوط به شرایط خاصی است؟

6-آیا دلالی موجب رونق اقتصادی، جلب اعتماد عمومی، کاهش تصدی دولت، کاهش اختلافات قراردادی و در نتیجه کاهش دعاوی مطروحه در مراجع قضایی می‌شود یا خیر؟

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه دلالی در نظام حقوقی ایران

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه دلالی در نظام حقوقی ایران

مطلب دیگر :
پایان نامه ارشد مقایسه میزان آگاهی مدیران و مربیان نسبت به عناصر اساسی برنامه درسی رویکرد رجیو امیلیا