پایان نامه ارشد:ارائه فعالیت نظامی دولت ها در فضای ماورای جو از دیدگاه حقوق بین الملل

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 بررسی فعالیت نظامی دولت ها در فضای ماورای جو از دیدگاه حقوق بین الملل

پایان نامه ارشد :

 

ابعاد حقوقی فعالیت ها ی نظامی فضایی دولت ها

 

 

 

اهمیت نظامی فضا درست از زمان آغاز فعالیت فضایی شناخته شده است. در حقیقت، انگیزه رفتن به فضا این اهمیت را ایجاد  کرده است. پیشرفت‌های تکنولوژی دهه1950 و به‌طور خاص موشک بالستیک (ICBM)، یک مسابقه‌ فضایی بین آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی سابق به راه انداخت  که زنگ  شروع  آن  با فرستادن اولین ماهواره‌ ساخت بشر، اسپوتنیک 1 در 4 اکتبر 1957 نواخته شد. تنها 3 ماه بعد در ژانویه 1958 بود که آمریکا اولین ماهواره‌ی خود به نام «کاشف 1» را به فضا فرستاد. اگر چه دهه‌ 1960به‌طور کلی به عنوان یک دوره‌ی افول جنگ سرد شناخته شده است، اما اکتشافات فضایی فصل دیگری از تحقیقات متوالی را برای نفوذ نیروهای نظامی سران جهان در آن زمان باز نمود. با این وجود، انجمن‌های بین‌المللی، سریعا حتی با الفاظ ابتدایی به روند نظامی شدن فضا واکنش نشان دادند. مجمع عمومی سازمان ملل، اعلامیه‌های متعددی را مربوط به خلع سلاح فضاء ماوراء جو صادر کرده که اعلامیه اول، اعلامیه 1148 مورخ 14 نوامبر 1957و مربوط به کاهش تسلیحات و عدم استفاده نظامی از فضاء ماوراء جو می‌باشد. در این اعلامیه بر این اصل که می بایست استفاده از فضا منحصرا برای اهداف صلح‌آمیز و علمی باشد تأکید شده است.[1] اعلامیه مهم دیگر، اعلامیه مورخ 20 دسامبر1961 می باشد. این اعلامیه از دولت‌ها می‌خواهد که فعالیت‌های فضایی آن‌ها در چارچوب قوانین بین‌المللی موجود در فضاء ماوراء جو باشد و همچنین عدم تخصیص ملی در فعالیت‌های فضایی خود را رعایت نمایند[2]. با این وجود، مهمترین اعلامیه، اعلامیه 1962 است که به صورت اجماع توسط مجمع عمومی در 13 دسامبر 1963 تصویب شده است.[3](این اعلامیه مربوط به اصول حقوقی حاکم بر فعالیت های کشورها در کاوش و بهره برداری از فضاء ماوراءجو، کره ماه و دیگر کرات آسمانی می باشد).این بیانیه حقوقی به دنبال فراهم آوردن راهی برای چگونگی استفاده از فضا جهت اهداف صلح‌آمیز به سودهمه‌ بشریت است. هدف این بیانیه حقوقی تهیه یک راهنمای جامع جهت ملزم کردن دولت ها برای فعالیت‌های فضایی در چارچوب قواعد ناظر بر کنترل تسلیحات می‌باشد.[4] همچنین این بیانیه ابر قدرت‌ها را تشویق به مشارکت در وضع قوانین الزام‌آور با توجه به فعالیت‌های نظامی در فضاء ماوراء جو کرد. فعالیت های فزاینده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی در فضا و احساس نگرانی ناشی از آن  در جامعه بین‌المللی منجر به مذاکره و تصویب پیمان 1967 درباره‌ قوانین حاکم بر فعالیت‌های کشورها در اکتشافات و استفاده از فضاء ماوراء جو، ماه و دیگر اجرام آسمانی (معاهده فضاء ماوراء جو یا OST) گردید.[5] این معاهده اولین سند الزام‌آور قانونی در آئین‌نامه فعالیت‌های فضایی است، و به عنوان فرمان کبیر قانون فضا در نظر گرفته می‌شود.[6]

[1]– UNGA Res. 1148 (XII), 14 November 1957 (emphasis added).

[2]– UNGA Res. 1721A (XVI), 20 December 1961.

[3]– UNGA Res. 1962 (XVIII), 13 December 1963, entitled ‘Declaration of Legal Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space’.

[4]– W. von Kries, ‘Die militarische Nutzung des Weltraums’, in Karl-Heiz Bockstiegel and Marietta Benko (eds), Handbuch des Weltraumrechts (Koln, Carl Heymanns Verlag, 1991), p. 329.

[5]-پیمان 1967فضا، درباره ی قوانین حاکم بر فعالیت کشورها در اکتشاف و استفاده از فضای ماوراء جو که شامل ماه و دیگر اجرام آسمانی می شود،61.U.N.T-s.205،و در 10 اکتبر 1967 به مرحله اجرا در آمد. پیمان فضای ماوراء جو تقریبا تمام موارد و قوانین را منعکس کرده و مقررات اتخاذ شده توسط مجمع عمومی سازمان ملل را نیز در بر دارد. علاوه بر این ، این بیانیه ی حقوقی بر مصوبه ی XVIII مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1963، تکیه دارد. برای مطالعه بیشتر بر روی پیش زمینه ی پیمان فضای ماوراء جو ر.ک.به:

See B cheng ,Le Traite de 1967 sur 1 space Vol .95 journal international 1968,pp.532-645.

 

[6]-پیمان فضا ماوراء جو(OST) تا حدودی توسط معاهدات بعدی تشریح و تکمیل شده است. این معاهدات عبارتند از:

توافق نامه 1968 درباره نجات و بازگرداندن فضا نوردان و بازگشت اجسام فرستاده شده به فضا ی ماوراء جو،672 U.N.T-S 119

که در 3 دسامبر 1968 به اجرا در آمد،پیمان 1972 مبنی بر مسوولیت بین المللی دولت ها در مورد  خسارات ناشی از اجسام فرستاده شده به فضا ،961 U.N.T-S .187،که در 1 سپتامبر 1972 به اجرا در آمد،پیمان1975 درباره ی ثبت اجسام فرستاده شده به فضای ماوراء جو،1023 U.N.T-S.15،در 15 سپتامبر 1976 به اجرا در آمد و پیمان 1979 درباره ی فعالیت کشورها در ماه و سایر اجرام آسمانی ،1363 U.N.T-S.21،که در 11 جولای 1984 به اجرا در آمد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال و فرضیه تحقیق

با توجه به تغییر و تحولات اخیر در فعالیت های فضایی، حقوق بین الملل چه نوع رویکردی به فعالیت های فضایی دولت ها در فضاء ماوراء جو دارد.

با توجه به نقض برخی از قوانین(از جمله منشور سازمان ملل و برخی معاهدات )در خصوص نحوه کاربری از فضا توسط دولت ها واکنش جامعه جهانی و حقوق بین الملل نسبت به این گونه فعالیت ها کامل نمی باشد.