پایان نامه ارشد:ارائه هدف قانونگذار از وضع مواعد در قانون آئین …

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 هدف قانونگذار از وضع مواعد در قانون آئین دادرسی مدنی

پایان نامه ارشد :

 

گفتار نخست : واخواهی و موعد واخواهی از احکام غیابی

 

این گفتار متشکل از دو بند است که مفهوم لغوی و اصطلاحی واخواهی و موعد واخواهی از احکام غیابی را توضیح داده است .

 

بند اول : مفهوم لغوی و اصطلاحی واخواهی

 

الف – مفهوم لغوی واخواهی

واخواهی حاصل مصدر واخواندن است که به معنای اعتراض کردن آماده است . ¹ به موجب ماده 465 قانون اصول محاکمات حقوقی اعتراض ، به شکایتی گفته می شد که محکوم علیه می توانست نسبت به رأی غیابی مطرح نماید .

 

ب – مفهوم اصطلاحی واخواهی :

 

اصطلاح واخواهی در آئین دادرسی مدنی به طور انحصاری به شکایتی گفته می شود که محکوم علیه غایب نسبت به حکم غیابی در دادگاه صادر کننده حکم مطرح می کند . ² واخواهی ، روشی است که به موجب آن کسی که حکم غیابی بر ضد او صادر گردیده به آن حکم اعتراض می کند و همان دادگاه صادرکننده حکم به آن رسیدگی کرده و در مورد آن رأی منقضی صادر خواهد کرد.³

در نظام های بزرگ دادرسی ، ضمن احترام به اصل تناظر ، مقررات راجع به ابلاغ اخطاریه و … به نحوی تدوین گردیده که با اجرای آن ها متهم از دعوایی که علیه او اقامه شده مطلع گردد تا فرصت و امکان دفاع داشته باشد ، لکن عدم شرکت متهم در دادرسی و یا تردید در اطلاع یافتن او از دادرسی به شرط آنکه مقررات ابلاغ درست صورت گرفته باشد ، مانعی در دادرسی و صدور حکم غیابی ایجاد نمی کند .

 

 

 

1-جعفری لنگرودی ، محمد جعفر – همان منبع – ش 5883 – ص 732

  • شمس ، عبداله – همان منبع –ش 639 – ص287
  • منصور آبادی ، عباس – مجله اندیشه های حقوقی – ش 8 –ص82

در مقابل حق اعتراض به رأی غیابی که همان واخواهی می باشد برای متعرض پیش بینی             شده است . ¹

 

ولی با توجه به توضیحی که در مورد اصطلاح توضیح داده شد و جایگاه آن در حقوق ایران ، در حقوق کشورهای انگلوساکسون مانند انگلیس و آمریکا روش واخواهی وجود ندارد و احکام صادره از مرجع قضایی در هر حال حضوری محسوب می شود . زیرا در این کشورها موضوع از طریق شاکی و خواهان به متهم یا خوانده ابلاغ می شود ولی مکلف است اخطاریه مربوطه را به تسلیم و یا در محل اقامتش الصاق کند . درصورتی که شخص احضار شده در وقت مقرر حاضر نگردید و ابلاغ اخطاریه نیز در نظر دادگاه محرز گردید ، دادگاه می تواند حسب مورد آن شخص را جلب کند و یا به ضررش حکم صادر کند . ²

 

بند دوم : موعد واخواهی از احکام غیابی

 

با توضیحی که به شرح فوق گذشت حال به موعد واخواهی از احکام غیابی در دادگاه ها را مورد رسیدگی قرار می دهیم اعتراض واخواهی باید در مهلت معین صورت گیرد .

 

از نظر قانوگذار که صریحاً در ماده 306 قانون آئین دادرسی مدنی جدید تصریح شده است مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دوماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود .

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

   در این قسمت ما به پرسش های اصلی که در پایان به آن پرداخته می شود اشاره می کنیم :

 

  • هدف قانونگذار از وضع مواعد در قانون آئین دادرسی مدنی چیست ؟
  • اقسام مواعد کدام است و حساب مواعد از چه زمانی آغاز می شود ؟
  • تفاوت مرور زمان با مواعد در چیست ؟
  • در چه مواردی قانونگذار برای متقاضی مهلت ، موعد جدیدی را در نظر می گیرد ؟

 

 

    یکی از عمده دلایل نگارنده در این پژوهش ، چگونگی کاربرد وبررسی مواعد مقرر شده در قانون آئین دادرسی مدنی و تجارت در دادرسی می باشد . به طوری که اگر مواعد نباشد و یا اصلاً رعایت نگردد موجب تضییع وقت و اطاله در دادرسی خواهد شد . با توجه به مطالعات و تحقیقاتی که انجام شد به کاربردی بودن و اهمیت مواعد بیشتر توجه شد . هدف نگارنده در این پژوهش به کارگیری هرچه صحیح تر مواعد در سیستم قضائی جمهوری اسلامی ایران می باشد حال چه در امور کیفری ، چه در امور مدنی ، چرا که دارای فواید بسیاری بوده و به انجام دادرسی ها در فضای امن تری کمک شایانی می کند . از طرف دیگر علاوه بر به کار بردن مواعد ، بهتر است در مواعد قانونی مقرر ، تجدیدنظر و بازبینی مجددی از سوی سیستم قضایی بشود و راهکاری را برای اصحاب دعوی که به دلایلی نتوانسته از موعد خود استفاده ببرد بیابند ، و سعی بر تسریع دادرسی داشته باشند زیرا امروزه بسیاری از دادگاه ها با تراکم پرونده ها مواجه اند که شاید سال ها نتوانسته اند به دلیل نبود