مرداد ۲۴, ۱۳۹۹

پایان نامه ارشد:تاثیر خط‌مشی برای شعب ناکارآمد جهت بهبود عملکرد آن‌ها

 سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

موضوع :

 ارزیابی عملکرد مالی بانک‌‌ها با استفاده از روش‌های غیرپارامتری

پایان نامه ارشد :

مقدمه

تحقیق از نظر لغوی به معنای بررسی و پیدا کردن حقیقت است ولی در تعریف اصطلاحی و از نظر علمی عبارت است از: «تلاش و انجام یک فعالیت منظم و هدفدار برای رسیدن به حقیقت و پاسخ به سؤال و دستیابی به دانش و آگاهی بیشتر در مورد یک پدیده و یا یک مسأله به منظور چاره‌جویی، با استفاده از مراحل و روش علمی». در علوم اجتماعی روش‌های متفاوتی برای تحقیقات علمی وجود دارد(تحقیقات آزمایشی، تجربی، مشارکتی و…)، که هر محقق با توجه به موضوع مورد بررسی و شرایطی که در آن قرار دارد، یک یا چند شیوه را برای موضوع مورد مطالعه انتخاب می‌کند.


3-2- روش تحقیق

تحقیق حاضر از نظر نوع کاربردی می‌باشد و با توجه به شرایط و موضوع مورد بررسی از روش میدانی-توصیفی استفاده شده است.

در این تحقیق ارزیابی عملکرد مالی بانک‌ها بر اساس معیار نقدینگی، کفایت سرمایه سودآوری و ساختار دارایی صورت می‌گیرد. با بررسی تحقیقات گذشته در داخل و خارج، 10 نسبت مالی(جدول زیر) را بر اساس این چهار معیار انتخاب می‌کنیم. از میان نسبت‌های مالی برای استفاده در مدل، نسبت‌هایی را که مطلوب ما افزایش آن‌هاست به عنوان خروجی و معیارهایی را که مطلوب ما کاهش آن‌هاست ورودی می‌نامیم.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

  • ارزیابی عملکرد مالی بانک‌‌های کشاورزی استان اردبیل،
  • تمایز بین بانک‌‌های کارآمد و غیرکارآمد و رتبه بندی شعب کارآمد،
  • تعیین خط‌مشی برای شعب ناکارآمد جهت بهبود عملکرد آن‌ها.