سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

موضوع :

 بررسی رابطه اخلاقکار و هوش سازمانی با در نظر گرفتن متغیر میانجی رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداری

پایان نامه

) اهمیت و ضرورت پرداختن به اخلاقکار

میرموسوی در گزارشی از معصومی­راد عنوان می­ کند که در تبیین اهمیت اخلاق­کار می­توان به چند محور اشاره کرد:

 • نقشی که اخلاق­کار در ارتقای بهره­وری دارد.
 • نقشی که اخلاق­کار در فرایند توسعه و پیشرفت کشور دارد.
 • نقشی که اخلاق­کار بویژه اخلاق­کار اسلامی در کاهش مفاسد اقتصادی و اجتماعی دارد.
 • تأکیدی که اسلام و آموزه­های دینی آن بر رعایت اخلاق و موازین اسلامی کار دارد و در جامعه اسلامی باید مبنای عمل باشد.

در خصوص بهره­وری عوامل متعددی نقش دارند، امّا در بین این عوامل، نیروی انسانی نقش کلیدی دارد. اثربخشی نیروی انسانی خود در گرو اخلاق­کار است، اگر آنها کار را امری مشقت­بار و بیهوده تلقی کند و از آن گریزان باشد، با اتکا به چنین افرادی دستیابی به بهره­وری مقدور نیست (1390: 11).

ًپیتر ویل[1]– استاد دانشگاه مدیریت اروپایی سوری[2] – در پژوهشکده فرهنگ و اندیشه اسلامی طی دو سخنرانی پی در پی، موضوع اخلاق­کار را مورد بحث قرار داد، که نشان میدهد این مبحث از دیدگاه علمی تا چه اندازه گسترده و مورد توجه قرار دارد. وی معتقد است، وقتی به سازمانی نگاه میکنیم، ذینفعهای مختلفی نظیر نیروی کار، مدیران، سهامداران و مشتریان در آن وجود دارد که واجد روابط مختلفی هستند، این رابطه باید به انتفاع طرفین بینجامد. ضوابط و معیارهایی که این انتفاع دو طرفه را محکم سازد در حوزه اخلاق­کار قرار دارد. به طورکلی، اخلاق­کار در همه شرکتها و تمام کشورها، بخصوص در کشورهای در حالت توسعه مورد نیاز است. در جهان کنونی، موفقیت اغلب شرکتها، وابسته به میزان پایبندی صاحبان منافع به تعهدات آنهاست. اخلاق­کار در طولانیمدت، باعث افزایش اعتبارِ شرکت و رضایت بیشتر کارکنان و مشتریان و سودآوری بالاتر خواهد بود، که در نهایت میتواند در ارزش سهام شرکتها، مؤثر واقع و موجب افزایش درآمد و تولید ثروت بیشتر شود؛ یعنی در راستای اهداف اقتصادی و کارآفرینی نقشی مؤثر ایفا میکند (خانیجزنی،1387: 96).

مطلب دیگر :
پایان نامه حقوق:راه‌کارهایی جهت کاهش زمانی پروسه‌ی صدور ضمانتنامه‌های ارزی

آل بورف[3] در کتاب خود تحت عنوان کیفیت اخلاق برای تعالی سازمان به این نکته اشاره میکند که توجه به رفتار اخلاقی تأثیر چشمگیری بر روی فعالیت­ها و نتایج سازمان دارد زیرا، بهره وری را افزایش میدهد، ارتباطات را بهبود میبخشد و درجه خطرپذیری را کاهش میدهد. از این­رو اخلاق میتواند نقش مؤثری در افزایش کارایی و اثربخشی سازمان ایفا کند (قراملکی،167:1383). همچنین وجود اخلاقکاری در سازمان سبب رضایت شغلی و خودشکوفایی فردی از یک طرف و رضایت افراد و پیشرفت امور کار از طرف دیگر خواهد شد (لانگنچکر[4]،2004: 21).

از طرف دیگر از نظر اسلام، کار یک وظیفه و مسئولیت اجتماعی نیز می­باشد؛ به این معنا که از نظر اسلام، هر انسانی موظف است تا کاری را انجام دهد حتی اگر نیاز شخصی به کار یا درآمدهای آن نداشته باشد؛ زیرا انسان موجودی اجتماعی است و بی اجتماع و همکاری و تعاون نمی ­تواند زندگی کند. ارزش کار و اهمیت آن در تعالی و تکامل فردی و جمعی انسان و جامعه است (محیطی،1390: 130-131)، بنابراین رعایت اخلاق­کار و اهمیت دادن به آن موجب پیشرفت فرد و جامعه می­ شود.

[1] Piter Will

[2] Surrey

[3] All Borf

[4] Longenecker J G.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

اهداف در نظرگرفته شده با توجه به موضوع تحقیق شامل چهار هدف اصلی و شش هدف فرعی به شرح ذیل میباشد:

اهداف اصلی از انجام پژوهش عبارتند از:

 • بررسی رابطه اخلاقکار و هوش سازمانی با بهره گرفتن از متغیر میانجی رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • بررسی وضعیت اخلاقکار کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • بررسی وضعیت هوش سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • بررسی وضعیت رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز
مطلب دیگر :
پایان نامه مدیریتی:تعیین تاثیر ظرفیت داخلی لجستیک شرکت و برون سپاری لجستیک-پایان نامه کارشناسی ارشد- فروش متن کامل

همچنین با توجه به ابعاد چهارگانه اخلاقکار (دلبستگی و علاقه به کار، پشتکار و جدیت در کار، روابط سالم و انسانی در محل کار و روح جمعی و مشارکت در کار)؛ ابعاد هفتگانه هوش سازمانی (چشم­انداز راهبردی، سرنوشت مشترک، فشار عملکرد، دانش کاربردی، روحیه، میل به تغییر، اتحاد و توافق) و ابعاد پنج­گانه رفتار شهروندی سازمانی (نوع دوستی یا رفتار یاری­دهنده، رفتار مؤدبانه کاری، وظیفه شناسی و وجدان کاری، جوانمردی و مروت، اخلاق اجتماعی) اهداف فرعی زیر در نظر گرفته شد:

 • بررسی وضعیت ابعاد مختلف اخلاقکار کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • بررسی وضعیت ابعاد مختلف هوش سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • بررسی وضعیت ابعاد مختلف رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • بررسی ارتباط میان هر یک از ابعاد اخلاقکار با هر یک از ابعاد رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • بررسی ارتباط میان هر یک از ابعاد رفتار شهروندی سازمانی با هر یک از ابعاد هوش سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • بررسی ارتباط میان هر یک از ابعاد اخلاقکار با هر یک از ابعاد هوش سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • بررسی ارتباط میان ابعاد هوش سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • بررسی ارتباط میان ابعاد اخلاقکار کارکنان اداری دانشگاه شیراز
 • بررسی ارتباط میان ابعاد رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز

ضمناً با انجام تحقیق مورد نظر تأثیر عوامل جمعیتشناختی (سن، جنسیت و تحصیلات) را نیز بر میزان رعایت اخلاقکار، هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان بررسی گردید.

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پیش نویس بررسی رابطه اخلاق‬کار و هوش سازمانی؛ با در نظر گرفتن متغیر میانجی رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداری دانشگاه شیراز

مطلب دیگر :
فایل جدید :پایان نامه بررسی رابطه¬ی بین ارزشها با رفتار شهروندی سازمانی-رشته مدیریت