پایان نامه ارشد : تحولات حقوق بین الملل در مخاصمات مسلحانه دریایی

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 بررسی تحولات حقوق بین الملل در مخاصمات مسلحانه دریایی

پایان نامه ارشد :

 

کشتی های جنگی[1]

به لحاظ تاریخی کشتی های جنگی به عنوان یکی از قدیمی ترین انواع کشتی هایی است که توسط دولت ها به خدمت گرفته شده است هر چند ارائه تعریف مناسب و دقیق ازکشتی به عنوان یکی از مشکلات حقوق بین المللی دریایی مطرح بوده است اما با وجود معیارها و ضوابط موجود در حقوق بین المللی عرفی و متعاقب آن پاره ای از معاهدات بین المللی و نهایتاً قراردادهای بین الملل دریایی تا حدودی می توان نسبت به حل این مشکل خوش بین بود کما اینکه متخصصین این رشته برای رهایی از این مشکل بر روی دو معیار تکیه می کنند: 1- قابلیت شناور بودن[2] 2- قابلیت دریانوردی داشتن، اگر معیارها درست باشد کشتی های غرق شده یا کشتی هایی که به علت خرابی در دریای آزاد رها شده و به گل نشسته اند از این تعریف خارج می باشند، پروفسور ژیدل[3] همه کشتی های رها شده را ولو اینکه قابلیت دریانوردی هم داشته باشند به عنوان کشتی در مفهوم حقوق بین الملل نمی شناسد.[4]

با این دو شاخصه کلی لازم است تا با لحاظ نمودن خصوصیات فنی و نوع اداره و فرماندهی کشتی های جنگی و همچنین نیروهایی که در کشتی های جنگی انجام وظیفه می نمایند تعریف مناسبی را از کشتی جنگی ارائه نمود. بدون تردید تعریف کشتی های جنگی در حقوق بین الملل عرفی شکل یافته و در چندین معاهده بین المللی مورد توجه قرار گرفته است. اولین معاهده در این زمینه مربوط به بخش هفتم از کنوانسیون لاهه در خصوص تبدیل کشتی های تجاری به کشتی های جنگی است[5] همچنین در این زمینه پیشنهاداتی توسط کمیسیون حقوق بین الملل مطرح[6] که منجر به تدوین بند (2) ماده 8 کنوانسیون 1958 ژنو در زمینه دریاهای آزاد گردید[7] لازم به ذکر است که تعریف ارائه شده از کشتی های جنگی در بند (2) از ماده 8 کنوانسیون 1958 ژنو در زمینه دریاهای آزاد عیناً در ماده 29 کنوانسیون سوم حقوق دریاها[8] نیز آورده شده است. با عنایت به معیارهایی که این تعریف بدست می دهد اصطلاح کشتی های جنگی را می توان بر کشتی هایی قابل اطلاق دانست که در وهله اول به نیروهای بحریه یک کشور تعلق داشته و از روی علائم و نشانه هایی که روی کشتی نصب می گردد از جمله پرچم کشور متبوعه کشتی، تابعیتش مشخص گردد. ثانیاً کشتی نظامی باید توسط فردی فرماندهی شود که از طرف دولت متبوعه برای فرماندهی و انجام وظایف محوله ماموریت یافته باشد. معیار سومی که در این تعریف مورد توجه قرار گرفته است این است که نام کشتی در فهرست خدمات مربوط به امور نظامی یا لیست معادل آن قید گردیده و در وهله آخر کشتی جنگی و پرسنل آن از خدمه هایی تشکیل می یابد که از مقررات و انضباط نظامی تبعیت نمایند. با عنایت به این معیارها کشتی های جنگی به طرق مختلفی مورد تعریف واقع شده اند برای مثال کشتی های جنگی را به آن بخش از نیروهای نظامی یک کشور اطلاق می نمایند که امور داخلیشان توسط خدمه هایی اداره می شود که خود تابع دیسیپلین و مقررات نظامی بوده و تحت فرماندهی افسری که توسط مقامات کشور متبوع خود تعیین گردیده انجام وظیفه می نمایند.[9]

[1] . Warship

[2] . Fiotability

[3] . G.Gidel

[4] . استارکل. جیء مسئله کشتی های غرق شده در دریاهای آزاد و از نظر حقوق بین الملل، ترجمه و تلخیص دکتر رضا فیوضی. مجله حقوقی، جلد هفتم، سال 1365، دفتر خدمات بین الملل، ص 196

[5] . کنفرانس صلح لاهه (1970-1899)

[6] . International Law Commission(ILC)

[7] . The 1958 United Nations Convention on the high seas

[8] . The 1982 United Nations Convention on the Law of the sea .Artcle. 29

[9] نیکنام ،احمد ،موقعیت حقوقی ناوهای جنگی در مناطق دریایی ، مجله دادرسی ،فروردین واردیبهشت 1382،شماره37ص 25

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق

در این تحقیق سعی بر این شده است که قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه دریایی یا همان اجرای  حقوق بشردوستانه در جنگ دریایی و سیر تحولات حقوق بین الملل در این خصوص مورد بررسی قرار بگیرد تا مشخص گردد که چه پیشرفتهایی در زمینه حقوق بشر دوستانه در جنگهای دریایی که یکی از شاخه های حقوق بین الملل است  به وقوع پیوسته و تحولات حقوق بین الملل را در خصوص محدودیت دولتها و افراد نظامی ،در استفاده از سلاحهای جنگی که رنج زائد و بیهوده را به همراه دارد و به محیط زیست دریایی آسیب جدی وارد می آورد مشخص نماید ونیز حقوق  افراد غیر نظامی ،مجروحین ،مغروقین و اسیرا ن وگشتی شکستگان در جنگ دریایی  را طبق کنوانسیونهای مرتبط مورد ارزیابی قرار دهد تا با ارائه راهکارهای در زمینه تشکیل کنفرانس ها و کنوانسیونهای جدید و تدوین مقررات خاص در این خصوص بتوان آثار و پیامدهای منفی حاصل از مخاصمات مسلحانه دریایی معاصر را به حداقل ممکن رسانید.