پایان نامه ارشد حقوق:ارائه تفاوت مرور زمان با مواعد

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 هدف قانونگذار از وضع مواعد در قانون آئین دادرسی مدنی

پایان نامه ارشد :

 

اعلام نظر در مورد داور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهار نامه توسط هر یک از طرفین

 

18-5-رد داور در صورت غیبت هر یک از طرفین تا تاریخ ابلاغ

 

به گفته دکتر شمس”در تمام مواردی که علت رد بعدا حادث می شود،ابتدای مهلت اعتراض از تاریخ اطلاع معترض از اوضاع و احوالی است که داور را ممنوع از رسیدگی می نماید.”¹

 

و همینطور می فرمایند:”اگر طرف های دعوا در جلسه حاضر باشند،لازم نیست که بی درنگ پس از اعلام داور را رد کنند،بلکه تا ده روز پس از اعلام فرصت دارند.”²

 

به نظر نگارنده مهلت ده روز برای رد داور فقط باید در صورت غیبت طرفین امکان پذیر        باشد . زیرا وقتی طرفین در جلسه دادگاه حضور دارند با معرفی کامل داور می توانند در همان جلسه داور را رد یا قبول کنندمگر اینکه موجبات رد متعاقبا ایجاد شود،مهلت ده روز برای رد داور موجب اطاله دادرسی و تضییع وقت اصحاب دعوی می شود.

 

  

 

مهـــلت های بیست روزه ؛

 

1-6-اعتراض خوانده ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ حکم فطعی بابت خساراتی که از قرار تامین به او وارد شده است.

 

2-6-مهلت واخواهی از احکام غیابی برای افراد مقیم ایران بیست روز از تاریخ ابلاغ

 

3-6-تقدیم دادخواست پس از صدور دستور موقت جزو حقوق خوانده است و دادگاه راسا نمی تواند حتی پس از گذشتن مهلت یاد شده از دستور موقت رفع اثر کند.

 

6-مهلت های بیــست روزه؛

 

 

4-6-مهلت درخواست تجدیدنظر برای افراد مقیم ایران بیست روز از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی .

 

5-6-اعتراض به قرار رد درخواست در مرحله تجدیدنظر ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ.

 

6-6-اعتراض به رای تجدیدنظر به توسط تجدید نظرخواه به علت محکومیت و عدم           حضور او در جلسات دادرسی و عدم ارائه لایحه در مراحل دادرسی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ

7-6-اعتراض به قرار رد دادخواست فرجامی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ

 

8-6-پاسخ به دادخواست فرجامی ظرف بیست روز از ابلاغ اخطاریه.

 

9-6-مهلت در خواست فرجام خواهی برای اشخاص مقیم ایران ظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ

 

10-6-در خواست فرجام تبعی که باید ظرف بیست روز پس از ابلاغ توسط فرجام خواه پاسخ داده شود.

11-6-مهلت تقدیم دادخواست ثالث به دادگاه صالح هنگامیکه اعتراض طاری توسط  شخص ثالث به دادگاه دیگری داده شده باشد.

 

12-6-مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ.

 

13-6-تصحیح رای داور یا داوران ظرف بیست روز از تاریخ تقاضای تصحیح رای.

 

14-6-اجرای رای داور یا داوران ظرف بیست روز از تاریخ تقاضای تصحیح  رای.

 

15-6-در خواست ابطال رای داور ظرف بیست روز از ابلاغ رای.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

   در این قسمت ما به پرسش های اصلی که در پایان به آن پرداخته می شود اشاره می کنیم :

 

  • هدف قانونگذار از وضع مواعد در قانون آئین دادرسی مدنی چیست ؟
  • اقسام مواعد کدام است و حساب مواعد از چه زمانی آغاز می شود ؟
  • تفاوت مرور زمان با مواعد در چیست ؟
  • در چه مواردی قانونگذار برای متقاضی مهلت ، موعد جدیدی را در نظر می گیرد ؟

 

 

    یکی از عمده دلایل نگارنده در این پژوهش ، چگونگی کاربرد وبررسی مواعد مقرر شده در قانون آئین دادرسی مدنی و تجارت در دادرسی می باشد . به طوری که اگر مواعد نباشد و یا اصلاً رعایت نگردد موجب تضییع وقت و اطاله در دادرسی خواهد شد . با توجه به مطالعات و تحقیقاتی که انجام شد به کاربردی بودن و اهمیت مواعد بیشتر توجه شد . هدف نگارنده در این پژوهش به کارگیری هرچه صحیح تر مواعد در سیستم قضائی جمهوری اسلامی ایران می باشد حال چه در امور کیفری ، چه در امور مدنی ، چرا که دارای فواید بسیاری بوده و به انجام دادرسی ها در فضای امن تری کمک شایانی می کند . از طرف دیگر علاوه بر به کار بردن مواعد ، بهتر است در مواعد قانونی مقرر ، تجدیدنظر و بازبینی مجددی از سوی سیستم قضایی بشود و راهکاری را برای اصحاب دعوی که به دلایلی نتوانسته از موعد خود استفاده ببرد بیابند ، و سعی بر تسریع دادرسی داشته باشند زیرا امروزه بسیاری از دادگاه ها با تراکم پرونده ها مواجه اند که شاید سال ها نتوانسته اند به دلیل نبود