شهریور ۳۱, ۱۳۹۹

پایان نامه ارشد حقوق:ارتباط بهائیت با جرائم علیه دین و امنیت

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 بهائیت از منظر حقوق جزا

پایان نامه ارشد :

  

بیان مساله
این پژوهش که فرقه بهائیت از دیدگاه حقوق کیفری  ارائه می‌گردد تلاشی است در جهت تحقیق و شناسایی یکی از فرقه‌های انحرافی که در حقوق جزا مورد توجه نگرفته است. در این نوشتار سعی گردیده است، ضمن مراجعه به منابع مختلف، فقهی و حقوقی تعریفی از  تشکیلات و عضویت واداره و هدف این فرقه مجرمانه ارائه گردد و مبانی  آن تحلیل و ارتباط آن با سایر جرائم علیه امنیت و علیه دین بررسی شود و در پایان این تحقیق واکنش هایی که برای مقابله با این پدیده انحرافی قابل اعمال است بررسی شود و تا حدی از ابهامات و سردرگمی های دستگاه قضایی در این مورد انحرافی بکاهد.
 
ج)اهمیت و ضرورت پژوهش
گسترش و فعالیت های فرقه های انحرافی مثل بهائیت در جامعه ایرانی و ابهام و عدم صراحت در قوانین موضوعه جهت برخورد با تشکیلات گسترده بهائیت و شیوه برخورد و مقابله با این فرقه های انحرافی دچار مشکل جدی ساخته است
 
د)سوال پژوهش
1-آیا با توجه به  قانون مجازات  اسلامی ما  تشکیل فرقه بهائیت جرم است؟
2-آیا برخی رفتارهای فرقه مذکور می تواند مصداق جرائم علیه امنیت و علیه دین قلمداد گردد؟
 
ز)سابقه علمی
از لحاظ سابقه تاریخی هیچ پایان‌نامه‌ایی و یا نوشته‌ی دیگری به تحلیل حقوقی بهائیت نپرداخته است، البته کتابها و مقالات متعددی در زمینه بهائیت وجود دارد که اکثراً به تحلیل جامعه‌شناختی و سیاسی بهائیت پرداخته اند. از جمله این کتب، بهائیت در ایران نوشته دکتر سعید زاهدانی با همکاری محمدعلی‌ اسلامی چاپ سوم 1384 نشر مرکز اسناد انقلاب اسلامی است که این کتاب به بررسی چند و چون بهائیت به عنوان یک جنبش مذهبی پرداخته است و
به این مقوله می‌پردازد که فرقه‌های شیخیه و بابیه کی و چرا و چگونه به وجود آمده‌اند، دیدگاه و اعتقاداتشان چیست، این تحقیق به بهائیت از زاویه جامعه‌شناختی و سیاسی می‌نگرد و نحوه تعامل آن را با اقتدار ملی مورد توجه قرار می‌دهد، که این کتاب سه بهره، هفت فصل و یک نتیجه‌گیری دارد.
بابیگری و بهاییگری نوشته محمد مهدی اشتهاردی ناشر آن کتاب آشنا، چاپ اول، بهار 1379، این کتاب در رابطه با امام زمان نوشته شده است و از این نظرکه از آغاز غیبت آن حضرت تاکنون به طور مکرر افراد گمراه ادعای مهدویت و بابیت کرده اند و بازیچه استعمار شده‌اند تا بلکه بتوانند از این راه در میان شیعیان تفرقه و پراکندگی ایجاد کنند. این کتاب در حقیقت به آگاهی بخشی پرداخته تا موجب بیداری  اقشار جامعه شود. و در پنج فصل ارائه شده است.
کتاب نیمه پنهان یا سایه شوم؛ نوشته مهناز رئوفی، انتشارات کیهان. چاپ اول 1385 این کتاب خاطره یک زن بهایی بازگشته به اسلام است، نویسنده در این کتاب علت مسلمان شدن خود را به وضوح شرح می‌دهد با قلمی روان و روشن از ماجراهای همزیستی با بهائیان می‌گوید.
 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال پژوهش
1-آیا با توجه به  قانون مجازات  اسلامی ما  تشکیل فرقه بهائیت جرم است؟
2-آیا برخی رفتارهای فرقه مذکور می تواند مصداق جرائم علیه امنیت و علیه دین قلمداد گردد؟
هدف پژوهش
هدف از این پژوهش رفع ابهام نسبت به رفتارهای مجرمانه­ی بهاییت، عملکرد تشکیلاتی  و فردی اعضاء آن در ارتباط با حقوق جزاست