تیر ۲۳, ۱۳۹۹

پایان نامه ارشد حقوق:عوامل موانع متعدد در روابط بین المللی از جمله عدم شناخت کافی طرفین قرارداد

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 مبانی و ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی براساس ucpو ucc

پایان نامه ارشد :

– معایب اعتبارات اسنادی

هرچند اعتبارات اسنادی بخوبی به تجارت بین‌المللی یاری می‌رساند، لیکن این مکانیسم فاقد اشکال نیست.[1] تأخیر، هزینه بالا و تقلب از جمله مهمترین مشکلات جاری اعتبارات اسنادی است. فرایند اعتبارات اسنادی بسیار وقت‌گیر است، از تمام شیوه‌های دیگر گران‌تر است و در معرض تقلب قرار دارد.

1-3-2- تأخیر

در مورد اعتبارات اسنادی تأخیر به دو علت روی می‌دهد:

نخست اینکه مکانیسم اعتبارات اسنادی مستلزم انتقال اسناد کاغذی است. صدور و انتقال اسناد کاغذی وقت‌گیر است.[2] تا زمانی که صادرکننده اسناد لازم جهت پرداخت را گردآوری و ارائه کند وقت قابل توجهی سپری می‌شود.دومین سبب تأخیر آن است که اسناد ارائه شده غالباً با شرایط اعتبار، مغایرت و اختلاف دارد.[3] از آنجا که یکی از اصول بنیادین حقوق اعتبارات اسنادی این است که اسناد باید دقیقاً منطبق[4] با شروط اعتبار باشد (اصل رعایت دقیق اسناد)، بنابراین اختلاف و مغایرت در اسناد ارائه شده باعث بروز تأخیر می‌گردد.[5] معمولاً یک دوم تا دو سوم اسناد ارائه شده با شروط اعتبار، اختلاف و مغایرت دارند و در نخستین ارائه رد می‌شوند.[6] چنانچه مغایرتها جزئی و کم اهمیت باشد، بانکها غالباً از مشتریان خود استعلام می‌کنند که آیا مایلند از حق خود مبنی بر عدم پذیرش اسناد مغایر صرف‌نظر کنند یا خیر. روند نظرخواهی از مشتریان درخصوص اسناد مغایر نیز سبب بروز تأخیراتی می‌گردد.اگرچه عرفها و رویه‌های متحدالشکل اعتبارات اسنادی(یو.سی.پی.)، به‌عنوان نظام حقوقی حاکم بر اعتبارات اسنادی،[7] مهلت معقولی را پیش‌بینی می‌نماید که بانک باید ظرف آن مهلت اسناد را بررسی نموده و پذیرش یا رد خود را به ارائه‌کننده اعلام کند، لیکن این مهلت قابل تمدید است.[8]بانکهای گشاینده و تأییدکننده اعتبار و هر بانک دیگری که ممکن است در معامله دخیل باشد، مهلت معقولی دارد تا پذیرش یا رد اسناد را بررسی و مشخص نماید و پذیرش یا رد اسناد را به طرف ارائه‌کننده اسناد اطلاع دهد، این مهلت نمی‌تواند از پنج روز بانکی از تاریخ دریافت اسناد تجاوز نماید.[9]مهلت مجاز در یو.سی.پی. را باید بر زمان جابجایی اسناد از یک طرف به طرف دیگر افزود. بنابراین، این مراحل ممکن است هفته‌ها به طول انجامد.[10]

  1. 2. Ross P. Buckley, Potential Pitfalls with Letters of credit, 70 L. J. 217, 218-18 (1996) [hereinafter Buckley, Potential Pitfalls].

3.Leonard W. Krouner, Profile on Indorsements in Letters of Indeminty, 14 Int””l Bus. Law. 271, 275 (1986); Kurt Gronfors, Towards Sea Waybills and Electronic Documents 63 .

 

  1. 4. Supra note, at 275.
  2. 1. مع‌هذا، این بدین معنا نیست « سندی که در آن نقطه تمام حروف (i) یا خط افقی حروف (t) افتاده یا حاوی اشتباهات چاپی واضحی است، به‌عنوان سند غیرمنطبق محسوب گردد». در این باره رک.

Roy Goode, Abstract Payment Undertaking and the Rules of the International Chamer of Commerce, 39 St. Louis U.L.J. 725, 740 (1995).

  1. 2. Lazar Sarna, Letters of Credit: The Law and Current Practice (2 1986)
  2. 3. Buckley, Potential Pitfalls, supra note, at 220; Bankers Trust Co. v. State Bank of India, 1 Lloyds Rep. 587, 588 (Q.B. 1991), affg 2 Lloyds Rep. 443 (C.A. 1991); Banque de LIndochine et de Suez S.A. v. J.H. Rayner (Mincing Lane) Ltd., 1 Lloyds Rep. 228, 233-34 (C.A. 1983).
  3. 4. در رویه اعتبارات اسنادی، شعب یک بانک در کشورهای مختلف بانکهای مستقل و جدای از هم محسوب می‌شوند. رک. ماده 3 عرفها و رویه‌های متحدالشکل اعتبارات اسنادی (یو.سی.پی.)، نشریه شماره 600 اتاق بازرگانی بین‌المللی .
  4. 5. Ross P. Buckley, The 1993 Revision of the Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, 28 Wash. J. In l L. & Econ. 265, 265 n.1 (1995) [hereinafter Buckley, 1993 Revision of the Uniform Customs and Practice for Documentary Credits],at 79-82.
  5. 6. رک به بند )ب( ماده 14 قانون متحدالشکل اعتبارات اسنادی )یو.سی.پی.600).
  6. 1. Buckley, 1993 Revision of the Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, supra note, at 79-82.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

با توجه به وجود موانع متعدد در روابط بین المللی از جمله عدم شناخت کافی طرفین قرارداد از وضعیت و حسن شهرت تجاری و حقوقی همدیگر، طرفین از همان ابتدا در جستجوی تامین کافی برای مبادله خود می باشند نظر به این که در حال حاضر بهترین و مطمئن ترین روش مبادله کالا و پرداخت ثمن خصوصاً در روابط بین المللی، اعتبارات اسنادی می باشد این تحقیق در صدد است با بررسی جنبه های حقوقی این روش بتواند گام موثری در استفاده از این روش و گسترش آن بردارد.

این تحقیق می تواند برای تجار، بانک ها، موسسات حمل و نقل، قضات، وکلا  و حتی عموم افراد جامعه که می خواهند مبادلات داخلی خود را تحت پوشش اعتبار اسنادی داخلی که پدیده ای نوظهور در این خصوص می باشد انجام دهند، مفید و موثر می باشد.