پایان نامه ارشد حقوق:عوامل موثر بر، تمایل به پرداخت مالیات بر کربن جهت دستیابی به هوایی پاکیزه‌تر

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط

پایان نامه ارشد :

 

روش‌های ارزش‌گذاری کارکردها، کالاها و خدمات اکوسیستم‌ها

همانگونه که ذکر شد منابع طبیعی و کالاهای زیست محیطی و خدمات اکوسیستمی، اغلب دارای ارزش بسیار زیادی هستند، ولی به ندرت در بازارها مورد معامله قرار می‌گیرند؛ به همین دلیل و به علت عدم امکان محاسبات کمی و دقیق، در تصمیم‌گیری‌های کلان، به آن‌ها توجه کافی نمی‌شود. عدم درک صحیح کارکردها و خدمات تولید شده توسط محیط زیست خطری جدی برای جامعه محسوب می‌شود. در این میان ارزش‌گذاری ابزاری است که اطلاعات مفیدی را جهت تصمیم‌گیری بین گزینه‌های مختلف برای مدیران فراهم می‌آورد. بنابراین ارزش‌گذاری اقتصادی اکوسیستم، از طریق بیان نمودن ارزش کمی کارکردها، کالاها و خدمات زیست محیطی، سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان و مدیران اجرائی را در حفاظت و بهره‌برداری پایدار از منابع طبیعی یاری می‌دهد.

به طور کلی به منظور برآورد ارزش کارکردهای اکوسیستم‌ها، چهار رویکرد عمده وجود دارد که شامل روش‌های ارزش‌گذاری مستقیم بازار[1]، ارزش‌گذاری غیرمستقیم بازار[2]، ارزش‌گذاری مشروط و روش انتقال منافع[3] می‌باشد (پژوهنده و همکاران، 1386، ص 9).

با استفاده از روش ارزش‌گذاری مستقیم بازار، ارزش تعدادی از کارکردهای اکوسیستم‌ها نظیر کارکردهای تولیدی و بعضی از کارکردهای تنظیمی و اطلاعاتی مانند خدمات تفریحی و توریستی و تنظیم آب که در بازار مورد مبادله قرار می‌گیرند تعیین می‌گردد. در واقع روش مستقیم بازار یا قیمت بازار، ارزش اقتصادی تولیدات یا خدمات اکوسیستم که به بازار آورده و فروخته می‌شود را برآورد می‌نماید. به عبارت دیگر این روش از جمله تکنیک‌های اقتصادی استاندارد برای اندازه‌گیری منافع اقتصادی کالاهای عرضه شده براساس کمیت خرید افراد در قیمت‌های متفاوت است (پژوهنده و همکاران، 1386، ص10). هنگامی که هیچ بازار مشخص و آشکاری برای خدمات اکوسیستم وجود نداشته باشد، ناگزیر از روش‌های غیرمستقیم برای ارزیابی ارزش‌ها استفاده می‌شود، ارزش تعدادی از کارکردهای تنظیمی، تولیدی و اطلاعاتی اکوسیستم می‌تواند به وسیله برآورد تمایل به پرداخت افراد اندازه‌گیری شود. به طور کلی ارزش‌گذاری غیرمستقیم بازار شامل روش‌های هزینه خسارت اجتناب شده، روش هزینه جایگزین، هزینه سفر، درآمد عامل و ارزش‌گذاری براساس لذت می‌باشد[4].

همانگونه که بیان شد بسیاری از کارکردهای اکوسیستم نمی‌توانند در بازار معامله شوند و به هیچ کالای بازاری وابسته و یا با آن در ارتباط نیستند. بنابراین مردم نمی‌توانند تمایل به پرداخت خود برای این گونه کالاها و خدمات را از طریق خریدهای بازاری آشکار نمایند. دراین شرایط، روش ارزش‌گذاری مشروط مورد استفاده قرار می‌گیرد، بدین صورت که افراد براساس یک سناریوی فرضی، تمایل به پرداخت خود را برای به دست آوردن یک خدمت بیان می کنند. کاربرد این روش شامل برآورد ارزش کارکردهای تنظیمی، زیستگاهی، تولیدی و اطلاعاتی می‌باشد. روش ارزش‌گذاری مشروط تلاش می‌‌کند تا تمایل به پرداخت افراد را تحت سناریوهای بازار فرضی معین، مشخص نماید. دراین روش جهت تعیین ارزش اقتصادی کارکردهای اکوسیستم، نیاز به مراجعه به افراد می‌باشد؛ به همین دلیل روش ارزش‌گذاری مشروط را غالباً روش ترجیح نیز می‌نامند.

[1] – Direct Market Valuation

[2] – Indirect Market Valuation

[3] – Benefit Transfer Method

[4] جهت مطالعه بیشتر به مقاله خانم پژوهنده و همکاران تحت عنوان ” تعیین یک چارچوب استاندارد برای ارزشگذاری جامع کارکردها، کالاها و خدمات اکوسیستم های طبیعی” مراجعه شود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق:

  • تعیین عوامل موثر بر، تمایل به پرداخت مالیات بر کربن جهت دستیابی به هوایی پاکیزه‌تر (بر اساس سطح معنی‌داری ضرایب تخمینی)
  • تعیین اولویت عوامل موثر بر تمایل به پرداخت مالیات بر کربن (بر اساس میزان ضرایب در تخمین اثرات نهایی روش لاجیت)
  • تحلیل و درک مکانیزم و چگونگی اثرگذاری عوامل موثر بر تمایل به پرداخت بر میزان تمایل به پرداخت (بر اساس نتایج تحقیقات و مطالعات گذشته)
  • تعیین سیاست‌های مناسب جهت اجرای سیاست مالیات بر کربن