مهر ۳, ۱۳۹۹

پایان نامه ارشد مدیریت:سنجش دستیابی به چگونگی رابطه تمرکز و کاهش فساد اداری

 سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

موضوع :

 طراحی ساختار سازمانی مناسب در جهت کاهش فساد اداری در سازمانهای اداری

پایان نامه ارشد :

)  ساختار بوروکراسی ماشینی:

ویژگی ها:

 • وظایف عملکردی است.
 • قوانین و مقررات بسیار رسمی هستند.
 • وظایف سازمانی در بخشهای وظیفه‌ای گروهبندی شده‌اند و اختیار متمرکز است.
 • تصمیم‌گیری از سلسله مراتب رسمی تبعیت می‌کنند.
 • ارتباطات رسمی در همه رده‌ها فائق است.
 • بوروکراسی ماشینی بیش از سایر انواع سازمانی بر تقسیم کار و گوناگونی واحدها در همه اشکال آن، یعنی عمودی، افقی، صف و ستاد، وظیفه‌ای،‌سلسله مراتبی و موقعیتی تاکید دارد.

نقاط قوت و ضعف ساختار بوروکراسی ماشینی:

نقاط قوت:

 • در انجام فعالیتهای استاندارد توانایی دارد. درنتیجه اگر مدیران میانی و رده‌پائین نیز توانایی محدودی داشته باشند باز هم این ساختار قابل اجراست، زیرا فراگیر بودن قوانین و مقررات و عملیات استاندارد با رسمیت بالا موجب تمرکز قدرت شده و آزادی عمل مدیران را کاهش می‌دهد. لذا نیاز کمی به استفاده از تصمیم‌گیرندگان باتجربه و نوآور در رده‌های پائین احساس می‌شود.
 • وجود متخصصان مشابه در کنار هم باعث صرفه‌جویی ناشی از مقیاس می‌شود و دوباره‌کاری به‌حداقل می‌رسد
 • به‌دلیل همگروهی با هم‌حرفه‌ایها رضایت کارکنان بالا می‌رود.

نقاط ضعف:

 • توجه زیاد به تخصص‌گرایی، تفکر بخشی و تعارض بین واحدهای فرعی سازمان وجود دارد
 • اهداف واحد وظیفه‌ای اهداف کل سازمان را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد
 • توجه بیش از حد به قوانین و مقررات امکان تغییر و اصلاح را کاهش می‌دهدو در مواجهه با تغییرات بسیار ضعیف عمل می‌کند
 • تمرکز ساختار و اصرار بر حفظ سلسله مراتب باعث می‌شود تا مدیران در دوران دگرگونیها با اطلاعات مجرد،‌ناکافی و سطحی روبرو شوند.

 

چه موقع ساختار بوروکراتیک ماشینی را به‌کار می‌بریم؟

 •    ساختار بوروکراسی ماشینی زمانی کارآمد است که اندازه سازمان بزرگ بوده ، محیط ساده و باثبات باشد و تکنولوژی مورد استفاده کارهایی تکراری را دربرداشته باشد، قابلیت استاندارد شدن داشته باشد.  شرکتهای دارای تولید انبوه نظیر شرکتهای اتومبیل‌سازی و فولاد و سازمانهای خدماتی نظیر شرکتهای پست، بیمه، تلفن و هواپیمایی از جمله سازمانهای با ساختار بوروکراتیک هستند. (منوریان ص65)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

انجام این پژوهش اهداف ذیل را دنبال می کند:

هدف اصلی عبارت است از:

اهداف فرعی عبارتند از:

 • دستیابی به چگونگی رابطه رسمیت و کاهش فساد اداری
 • دستیابی به چگونگی رابطه پیچیدگی و کاهش فساد اداری
 • دستیابی به چگونگی رابطه تمرکز و کاهش فساد اداری