شهریور ۲۹, ۱۳۹۹

فایل جدید : پایان نامه ارشد مدیریت گرایش داخلی:رابطه بین کیفیت زندگی کاری کارکنان با تعهد عاطفی آنان- پایان نامه ایرانداک

 دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

موضوع :

 شناسایی وضعیت کیفیت زندگی کاری کارکنان کارخانه‌های کاشی استان یزد  و رابطه آن با تعهد سازمانی

پایان نامه ارشد :

ضرورت توجه به تعهد سازمانی:

دلایل زیادی وجود دارد از اینکه چرا یک سازمان بایستی سطح تعهد سازمانی اعضایش را افزایش دهد. اولاً تعهد سازمانی یک مفهوم جدید بوده و به‌طورکلی با وابستگی و رضایت شغلی تفاوت دارد (گرینبرگ و بارون، 1997). ثانیاً تحقیقات نشان داده است که تعهد سازمانی با پیامدهایی ازقبیل رضایت شغلی، حضور، رفتارسازمانی فرا اجتماعی و عملکرد شغلی (می یر، آلن و اسمیت ۱۹۹۳) رابطه مثبت و با تمایل به ترک شغل رابطه منفی دارد.

هرچند دستاوردهای اجرای برنامه‌های کیفیت زندگی کاری تفاوت‌هایی قابل توجه با یکدیگر دارند مثلآ شاید مهم‌ترین دستاورد اجرای این گونه برنامه‌ها بهبود طرز تلقی کارکنان از کار سازمان ویا افزایش رضایت شغلی باشد. یکی دیگر ازدستاوردها افزایش بهره وری است. لذا ضروری به نظر می‌رسد اثرات کیفیت زندگی کاری بر تعهد سازمانی موردبررسی قرار گیرد. چه بسا اگر طرز تلقی کارکنان نسبت به سازمان وبهره وری خودشان افزایش یابد سازمان اثر بخش تر خواهد شد. (صیادی،1388)

 

 

1-4- اهداف تحقیق

 

1-4-1- هدف اصلی:

شناسایی وضعیت مؤلفه‌های کیفیت زندگی کاری در کارکنان کارخانه‌ها کاشی استان یزد وبررسی رابطه آن با تعهد سازمانی

 

1-4-2-اهداف فرعی:

  1. بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری کارکنان با تعهد عاطفی آنان
  2. بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری کارکنان با تعهد هنجاری آنان
  • بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری کارکنان با تعهد مستمرآنان
  1. اولویت‌بندی مؤلفه‌ها کیفیت زندگی کاری ازلحاظ اهمیت

 

1-5- فرضیه‌های تحقیق

1-5-1- فرضیه اصلی:

  • بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی در کارکنان کارخانه‌ها کاشی استان یزد رابطه‌ی معنی داری وجود دارد.

1-5-2- فرضیه‌های فرعی:

بین کیفیت زندگی کاری و تعهد عاطفی رابطه وجود دارد.

بین کیفیت زندگی کاری و تعهد هنجاری رابطه وجود دارد.

بین کیفیت زندگی کاری و تعهد مستمر رابطه وجود دارد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

 

1-4-1- هدف اصلی:

شناسایی وضعیت مؤلفه‌های کیفیت زندگی کاری در کارکنان کارخانه‌ها کاشی استان یزد وبررسی رابطه آن با تعهد سازمانی

1-4-2-اهداف فرعی:

  1. بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری کارکنان با تعهد عاطفی آنان
  2. بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری کارکنان با تعهد هنجاری آنان
  • بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری کارکنان با تعهد مستمرآنان
  1. اولویت‌بندی مؤلفه‌ها کیفیت زندگی کاری ازلحاظ اهمیت

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : شناسایی وضعیت کیفیت زندگی کاری کارکنان کارخانه‌های کاشی استان یزد  و رابطه آن با تعهد سازمانی  با فرمت ورد