شهریور ۲۹, ۱۳۹۹

پایان نامه مدیریتی: پایان نامه با موضوع:تعیین تاثیر ظرفیت داخلی لجستیک شرکت و برون سپاری لجستیک- خرید متن کامل

 سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

موضوع :

 بررسی تاثیر ظرفیت داخلی لجستیک شرکت و برون سپاری لجستیک

پایان نامه ارشد :

لجستیک به عنوان یک عامل ایجاد مزیت رقابتی در زنجیره تأمین

با اضافه شدن مباحث ساخت، تدارکات و سفارش ها به مدیریت توزیع، مفهوم لجستیک مطرح گردید. علم لجستیک معمولاً از برآورد، تأمین و نگهداری، ذخیره سازی مواد اولیه و توزیع کالا و همچنین خدمات پس از فروش، یعنی از آخرین تأمین کننده تا آخرین مصرف کننده را کاملاً پوشش داده و خدماتی به آنها ارائه می دهد (رجب زاده، 1386، 188).

فرآیند لجستیک به وسیله انجمن مدیریت لجستیک[1] به صورت زیر تعریف شده است:

” فرآیند برنامه ریزی، بکار گیری و کنترل جریان و ذخیره مؤثر کالاها، خدمات و اطلاعات مرتبط با آنها از نقطه منبع به نقطه مصرف با هدف همنوایی با نیازمندیهای مشتری، لجستیک نامیده می شود”. نویسنده دیگری لجستیک را بدین صورت تعریف کرده است: ” طراحی و عملیات فیزیکی، مدیریتی و سیستم های اطلاعاتی مورد نیاز که زمان و فضای مورد نیاز برای تحویل و نگهداری کالا را بهینه کنند، لجستیک نامیده می شود”. فرآیند لجستیک مستلزم برنامه ریزی و کنترل همه عواملی است که تأثیر مثبتی در حصول به یک محصول بی نقص در مکان، زمان و با هزینه دلخواه دارند. عملکرد مطلوب لجستیکی، یکی از فرصتهای اولیه ای است که سازمانهای درگیر در یک مدیریت زنجیره تأمین یکپارچه، می توانند به وسیله آن به طور قابل توجهی فرآیندهای زنجیره تأمینشان را بهبود بخشند. مدیریت لجستیک نه تنها برای صنایع تولیدی و مونتاژ که محصول گرا هستند، بلکه برای صنایع جزئی (خرده فروشی)، حمل و نقل، توزیع و به طور کلی صنایع خدمت گرا نیز از اهمیت حیاتی بر خوردار می باشند.به واسطه رقابت فزآینده در بازاهای جهانی، مدیریت لجستیک بعنوان منبع مهمی برای کسب مزیت رقابتی قابل اتکا و پایدار مطرح شده است. داوی در این باره چنین می گوید: ” زنجیره تأمین و لجستیک از جمله عناصر بحرانی و مهم در هر استراتژی رشد موفق به شمار  می روند”. مطالعه ای که به وسیله  انجمن مدیریت لجستیک به انجام رسیده، به این نتیجه انجامید که   ” کارخانجات عضو کلاس جهانی[2] (به عنوان یک مشخصه اساسی) از کفایت و شایستگی بیشتری در بهره برداری از عملیات لجستیک نسبت به رقبای ضعیف تر خود برخوردارند”. این نتیجه می تواند به صورت بدیهی و اطمینان کامل به همه زنجیره های تأمین بین سازمانی تعمیم یابد.

[1]-Council  Of Logistics Management

[2]-World Class Manufacturing

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

هدف اصلی :ارائه مباحث نظری و تئوریک در خصوص مدیریت زنجیره تامین در تجارت الکترونیکی و نقش برون سپاری در آن،  و عوامل موثر بر آن

اهداف ویژه

تعیین تاثیر ظرفیت لجستیک داخلی شرکت بر عملکرد شرکت

تعیین تاثیر برون سپاری فعالیت های لجستیک بر عملکرد شرکت

تعیین تاثیر ظرفیت لجستیک داخلی شرکت بر استفاده از برون سپاری فعالیت های لجستیکی